Tłocznia ścieków z układem 3-pompowym w Głownie.

INFORMACJA OGÓLNA

Nazwa inwestycji: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne.

Rok realizacji: 2019

Produkt: Tłocznia ścieków ESS (indywidualny projekt)

Lokalizacja: Głowno

OPIS REALIZACJI 

Tłocznia ścieków z układem 3-pompowym o wydajności Q=310m3/h.

Moduł retencyjny o wymiarach:

  • średnica modułu = 2,80m
  • Wysokość modułu = 3,20m

Tłocznia wyposażona jest m.in. w:

  • Orurowanie napływowo–tłoczne o średnicy 250mm
  • 2-kanałowe separatory części stałych znajdują się na zewnątrz modułu retencyjnego (3 sztuki)
  • układ pneumatyczny składający się ze sprężarki, stacji przygotowania powietrza oraz 3 zasuw pneumatycznych o średnicy DN200

Montaż tłoczni nastąpił w zbiorniku DZB o parametrach:

  • średnica wewnętrzna: 5,50m
  • Wysokość = 7,25m

GALERIA