Układ podczyszczający – teren inwestycyjny Tucznawa

INWESTOR

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 52d  

OPIS OBIEKTU

Teren inwestycyjny Tucznawa ma ogromny potencjał ze względu na największy w regionie jeden obszar inwestycyjny oraz opracowaną koncepcję zagospodarowania i status Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prawie 100 ha. Układ podczyszczający Ecol-Unicon dostarczony został w ramach IV etapu inwestycji, który obejmuje budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem w tym m.in. budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

DATA REALIZACJI

Marzec-kwiecień 2017  

POTRZEBA KLIENTA

Urządzenia podczyszczające zapewniające:
  • skuteczność usuwania zawiesin na poziomie co najmniej 80%
  • skuteczność usuwania substancji ropopochodnych co najmniej 99%
  • stężenie substancji ropopochodnych na wylocie mniejsze niż 5mg/d
dla przepustowości nominalnej Qnom=900 d/s.  

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Układ podczyszczający składający się z:
  • komory rozdziału
  • 3 ciągów dwukomorowych osadników wirowych EOW-2 300/3000
  • 3 separatorów lamelowych ESL 300/3000
Układ charakteryzuje się przepływem nominalnym Qnom=900dm3/s oraz przepływem maksymalnym Qmax=9 000 d/s. Maksymalna przepustowość hydrauliczna dostarczonego układu podczyszczającego wynosi 9 000 d/s. Pojemność części osadowej 164,55. Konstrukcja układu zabezpieczona przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtórnym zanieczyszczeniem ścieków przy przepływie maksymalnym Qmax=9 000 d/s.