Zbiornik retencyjny na Osiedlu Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim

OPIS OBIEKTU

Zbiornik retencyjny o objętości całkowitej 3717,6 m3 w północnej części osiedla Pruślin.

DATA REALIZACJI

2014

POTRZEBY KLIENTA

Powstanie zbiornika odprowadzającego wody deszczowe do istniejącego rowu z terenu całego osiedla. Konieczne czasowe przetrzymanie wód i ich zrzut do rowu, który przebiega dalej przez teren Lasów Państwowych.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Ecol-Unicon wykonał, dostarczył i zamontował układ podczyszczający, na który składały się:

  • Prefabrykowana komora rozdziału – DZB – 4960 x 2000 mm
  • Prefabrykowana komora rozdziału – DZB – 5950 x 2000 mm
  • Osadnik EOW-2 550/2000

Przepływ nominalny 550 dm3, przepływ hydrauliczny 2000 dm3

  • Separator lamelowy ESL 200/2000s

Przepływ nominalny 200 dm3, przepływ hydrauliczny 2000 dm3

  • Separator lamelowy ESL 20/200

Przepływ nominalny 20 dm3, przepływ hydrauliczny 200 dm3

  • Regulator przepływu