Problematyka zrzutów z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej. Doświadczenia z montażu kraty HSR-SCREEN w Krakowie.

DATA: 19 maja (czwartek), godzina 10:00 - 11:30

Prelegenci: Szymon Mielczarek, Kierownik Projektów Rozwojowych Ecol-Unicon oraz Wojciech Tomaszewski, Kierownik Projektu Ecol-Unicon

Jednym z największych wyzwań w branży wod-kan w Polsce jest uporządkowanie kwestii związanych z kanalizacją
ogólnospławną i przelewami burzowymi. Ten obszar nie został w sposób należyty objęty zmianami w przepisach Prawa
wodnego z 2016 r. Jest to tym bardziej istotne, że wody opadowe zmieszane ze ściekami sanitarnymi i przemysłowymi
traktowane są jako ścieki komunalne, a ich odprowadzenie do środowiska bez oczyszczania jest niedozwolone.

Jednym z kierunków ograniczenia liczby zrzutów z przelewów burzowych jest budowa zbiorników retencyjnych na kanalizacji ogólnospławnej. Przetrzymywana jest w nich czasowo objętość ścieków wynikająca z zaistniałego incydentu opadowego, a do oczyszczalni odprowadzany jest przepływ niepowodujący jej przeciążenia hydraulicznego. 

Innym rozwiązaniem, polegającym przede wszystkim na ograniczeniu ładunku zanieczyszczeń zrzucanych przez przelewy burzowe, są kraty instalowane w istniejących obiektach. Mają one za zadanie zatrzymywanie zanieczyszczeń stałych, takich jak folie, śmieci, artykuły higieniczne. 

Podczas webinaru nasi prelegenci opowiedzą o naszych doświadczeniach z montażu kraty HSR-SCREEN w Krakowie.

 

>>>ZAPISZ SIĘ<<< 

 

ZOBACZ NAGRANIE Z NASZEJ REALIZACJI