Przelewy burzowe w obliczu prawa – Specustawa Odrzańska a nowa Dyrektywa Ściekowa

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu Smart Eksploatator

Przelewy burzowe w obliczu prawa – Specustawa Odrzańska a nowa Dyrektywa Ściekowa
29 listopada (środa), godzina 11:00 – 12:30

 

Kluczowe zmiany zawarte w ustawie dotyczące sektora wodociągowo-kanalizacyjnego będą obowiązywały już od 1 stycznia 2024 r. Wiele nowych rozwiązań budzi obawy, zwłaszcza natury finansowej. Oprócz określenia kroków mających na celu poprawę warunków środowiskowych rzeki Odry czy podjęcia działań analityczno-planistycznych na dopływach rzeki Odry, ustawodawca dokonał także wielu zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwłaszcza dotyczących opłat za usługi wodne. 

W przepisach Prawa wodnego 1 stycznia 2024 r. pojawią się instrumenty umożliwiające organom wymierzanie opłaty stałej za zrzuty z przelewów burzowych zlokalizowanych na obu typach kanalizacji (ogólnospławnej oraz deszczowej). Ustawodawca wprowadził również opłaty zmienne za zrzuty z przelewów burzowych zlokalizowanych na obu typach kanalizacji (ogólnospławnej oraz deszczowej). 

Co się wydarzy podczas webinaru:

1. Przegląd obecnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie odprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej oraz zmian jakie w tym zakresie wprowadziła Spec Ustawa Odrzańska. Zapoznanie się funkcjonalnościami Kalkulatora Przelewu Burzowego 2.0 Ecol – Unicon. 

2. Przegląd aktualnych  aktów prawnych i zapisów jakie im towarzyszą w kontekście przelewów burzowych. 

3. Różnice w rozumieniu odprowadzania ścieków z przelewów burzowych po wprowadzeniu w życie spec – ustawy odrzańskiej. 

4. Wind of change – czyli Nowa Dyrektywa Ściekowa. Czy wreszcie będzie normalnie ? 

5. Praktyczne Wykorzystanie kalkulatora Przelewu Burzowego 2.0 w obliczu zmieniającego się prawa. Oblicz opłatę stałą oraz zmienną. Zbadaj zasięg wpływu ścieków na odbiornik i wygeneruj raport z podstawowymi danymi. 

6. Zbadaj możliwości modernizacji swojego przelewu z korzyścią dla budżetu przedsiębiorstwa oraz ochroną odbiornika. Omówienie oszczędności z tytułu zastosowania inteligentnych rozwiązań na przelewach burzowych. 

Tradycyjnie webinar zakończymy sesją pytań i odpowiedzi, dlatego zachęcamy do obecności na żywo!

 

>>> ZAPISZ SIĘ <<<