Jak zarządzać retencją ? Zabezpiecz się przed skutkami suszy.

W jaki sposób wykorzystać potencjał deszczu? Jak sprawić, aby wody opadowe były zasobem optymalnie wykorzystywanym i jednocześnie zabezpieczyć się przed ew. powodziami i podtopieniami?

Tematy:

  • Korzyści wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania retencją BUMERANG Smart
  • Możliwości dofinansowania z programu NFOŚ

Prowadzący:

  • Artur Groth, Menedżer Produktu w Dziale R&D, Ecol-Unicon
  • Adami Stępkowski, Kierownik Projektu, RETENCJAPL

Termin14.05.2020; godzina 10.00, czas trwania: 1,5 h

 

SPOTKANIE JUŻ SIĘ ODBYŁ