24 marca 2017

W dniach 27-28 marca odbędzie się w Gdańsku Konferencja Stormwater Poland 2017, której Ecol-Unicon jest Partnerem Generalnym. Pierwszego dnia wydarzenia jednym z prelegentów będzie Wojciech Falkowski Prezes Ecol-Unicon. W swojej prezentacji Przywróćmy wodę naturze – innowacyjne zarządzanie retencją wód opadowych podejmować będzie kwestie zarządzania retencją wód opadowych w miastach oraz związanych z tematem wyzwań dla samorządów. Ponadto w agendzie konferencji zaplanowanych zostało wiele innych ciekawych tematów i prelekcji podejmujących zagadnienia retencji wód opadowych:  m.in. nowe Prawo Wodne, pozyskiwanie środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia, nowoczesne metody modelowania i projektowania oraz bazy danych. Więcej o wydarzeniu na stronie: http://konferencje.retencja.pl