20 maja 2020

System Sterowania Retencją Zbiornikową w Rzeszowie

Miło nam poinformować, iż wygraliśmy przetarg dotyczący dostawy Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SISRZ) dla budowanej kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie.

OPIS INWESTYCJI

Celem funkcjonowania Systemu będzie zmaksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych i kolektorach z retencją rurową, która będzie wykorzystywana na cele komunalne oraz zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w czasie trwania opadów nawalnych.

W ramach zadania Ecol-Unicon wyposaży wybudowaną w poprzednich etapach sieć kanalizacji deszczowej i zbiorniki retencyjne w urządzenia monitorujące poziomy wody, jakość wody oraz zastawki z napędami elektrycznymi sterujące pracą kolektorów deszczowych. Doposaży istniejące zasuwy spustowe zbiorników retencyjnych w napędy elektryczne.

Dodatkowo na terenie Domu Kultury osiedla Budziwój zainstalowana zostanie bezobsługowa stacja meteorologiczna z deszczomierzem wagowym. Zebrane w niej dane posłużą do kalibracji lokalnych modeli pogodowych. Wszystkie urządzenia istniejące oraz zamontowane w ramach zadania będą współpracowały z nowoczesnym oprogramowaniem BUMERANG SMART, służącym do monitoringu i zarządzania, które będzie odpowiedzialne za autonomiczne sterowanie całą infrastrukturą kanalizacji deszczowej.

Inteligentne sterowanie będzie możliwe między innymi dzięki aktualnym danym odczytywanym z lokalnej stacji meteorologicznej oraz specjalizowanym, cyfrowym prognozom pogody, które System przetworzy i na podstawie wyników analizy wywoła określone działania zastawek i zasuw. Dzięki temu woda w zbiornikach retencyjnych będzie dostępna przez większość czasu w ciągu roku, przy zapewnieniu prawidłowej pracy całej kanalizacji deszczowej i spełnieniu jej podstawowej funkcji jaką jest skuteczne odprowadzanie wody opadowej. Wszystkie dane, statusy i stany urządzeń będą, w sposób bezpieczny udostępnione, eksploatatorom systemu z poziomu przeglądarki internetowej.

Eksploatatorzy będą mieli również możliwość zdalnego sterowania elementami infrastruktury.

Lokalizacja: Rzeszów

Opis inwestycji: Zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa