11 września 2018

Prace prowadzone w gminie Stara Kiszewa idą pełną parą! 

Głównym celem jest rozbudowa ciągu technologicznego, w wyniku czego ponad dwukrotnie – z 300 do 700 m3 na dobę wzrośnie przepustowość miejscowej oczyszczalni. Najważniejszymi elementami tego ciągu będą dodatkowy zbiornik technologiczny, osadnik wtórny i studnie rozdziału ścieków. Rozbudowa ma przede wszystkim umożliwić przyjmowanie ścieków z powiększanej właśnie sieci kanalizacyjnej. Ponadto ma też zapewnić rezerwę, bo gmina się rozrasta i z roku na rok przybywa jaj mieszkańców. W myśl harmonogramu prace przy oczyszczalni zakończą się 29 czerwca przyszłego roku.

Po więcej informacji na temat realizacji zapraszamy do publikacji .