13 kwietnia 2017

7 kwietnia 2017 roku podpisaliśmy umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na rozbudowie systemu wentylacji w hali sortowni z wykorzystaniem technologii odpylania powietrza i wykorzystania węgla aktywnego do skutecznej neutralizacji odorów i substancji toksycznych z odpadów komunalnych. Jest to pierwsze takiego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Umowa została podpisana w ramach partnerstwa innowacyjnego. ZUOS podjął taką decyzję ze względu na powtarzające się zgłoszenia mieszkańców osiedli sąsiadujących z sortownią, skarżących się na uciążliwość odorową składowiska odpadów. Pierwszy etap prac i uruchomienie modułów oczyszczania powietrza przewidywane jest na czerwiec 2017. Koszt inwestycji to 1,76 mln zł.   Źródło zdjęcia: http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/zuos-inwestuje-czy-sasiedztwo-z-odpadami-stanie-sie-mniej,4082066,art,t,id,tm.html