22 grudnia 2020

W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z władzami Miasta Rzeszów i tym samym zakończyliśmy inwestycję zaprojektowania i wybudowania oraz wdrożenia Systemu Bumerang Smart dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie. 

Osiedle Budziwój stanowi powierzchnię 17,5 km 2 , czyli ok 14% pow. Rzeszowa.

Celem funkcjonowania systemu będzie zmaksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych i kolektorach z retencją rurową, która będzie wykorzystywana na cele komunalne oraz poprawę bezpieczeństwa powodziowego w czasie trwania opadów nawalnych.

 

Poznaj dokładny zakres zadań i szczegóły naszej realizacji

Instalacja inteligentnego systemu zarządzania retencją – BUMERANG dla inwestycji w Rzeszowie

 

GALERIA