28 czerwca 2019

Modernizacja Głównej Przepompowni ścieków w Mrągowie

W dniu 12.06.2019 została zakończona realizacja kontraktu zrealizowanego przez Dział Wykonawstwa Technologicznego Ecol-Serwis: Przebudowa oraz wymiana urządzeń Technologicznych Głównej Przepompowni ścieków w Mrągowie.

Wartość inwestycji, która trwała ok. 1 roku to 5 457 404 złotych. Kontrakt realizowany został przez Dział Wykonawstwa Technologicznego Pioniu Ecol-Serwis.

W ramach zadania zrealizowane zostały prace związane z montażem nowoczesnych instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA. Prace objęły również dostawę i montaż pomp o wydajności Q=450m3/h i mocy P=75 kW i rurociągów wykonanych ze stali AISI 316L, wykonanie systemu wentylacji i ogrzewania opartego na centralach grzewczo-wentylacyjnych. Zamontowany został także system monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym i transmisją danych. Pompownia obsługuje całe miasto Mrągowo, dlatego całość prac przeprowadzana była z zachowaniem nieprzerwanej pracy pompowni za pomocą układów awaryjnych. Wszystkie roboty technologiczne i sanitarne zrealizowane zostały bez udziału podwykonawców. Wydajność instalacji H=125 l/s, H=56 m.

 

Więcej informacji w zakładce REALIZACJE.