Terminową dostawę produktów, szybki montaż, natychmiastową reakcję na zgłoszoną awarię i wymianę zużytych części zapewnia nasza rozbudowana sieć sprzedaży oraz usług serwisowych i eksploatacyjnych, dostępnych w całej Polsce. Dział Realizacji Inżynierskich na życzenie podejmuje się realizacji inwestycji (oczyszczalnie, modernizacje pompowni, montaże wielkogabarytowych urządzeń, montaże zbiorników).