Prezes

Wojciech Falkowski

Prezes Ecol-Unicon Sp. z o.o., Prezes i właściciel spółki Ecol

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki (1986). Dzięki swojej determinacji i zamiłowaniu do natury i ochrony środowiska po studiach założył PUH Ekol, działające w obszarze inżynierii sanitarnej. Konsekwentnie rozwijając firmę, doprowadził do połączenia z duńską firmą Unicon i założył firmę Ecol-Unicon, w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prowadząc ją przez ponad 20 lat, stworzył firmę posiadającą odziały w całej Polsce, zatrudniającą ponad 300 osób i realizującą sprzedaż do wielu krajów świata.

W latach 1990-1995 był przewodniczącym gdańskiego oddziału Junior Chamber International, a pomiędzy 1996-2007 członkiem i prezydentem Lions Club Gdańsk. Był jednym z założycieli uznanej trójmiejskiej firmy deweloperskiej Ekolan SA oraz Spółki ATA – touroperatora znanego z autorskich programów turystyki aktywnej i turystyki biznesowej w Polce i Europie.

Prywatnie wielki miłośnik natury i sportów z nią związanych – wspinaczki wysokogórskiej, żeglowania, nurkowania. Realizacja zawodowa i społeczna – bo tak traktuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego – daje mu duże poczucie szczęścia i satysfakcji.

 

Marcin Biniaś

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finasowy Ecol-Unicon Sp. z o.o.

Absolwentem finansów międzynarodowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku posiada tytuł członka ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), brytyjskiej organizacji zrzeszającej specjalistów zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. W latach 2000-2003 pracował jako konsultant w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. uczestnicząc w wielu projektach audytowych i doradczych. W latach 2003-2008 pracował w Prokom Software S.A. oraz Prokom Investments S.A. jako kontroler finansowy, odpowiedzialny za sprawozdawczość zarządczą i statutową obu grup kapitałowych. W latach 2008-2017 roku związany z ENERGA SA, w pierwszej kolejności odpowiedzialny za budowę i rozwój kontrolingu i sprawozdawczości zarządczej grupy kapitałowej, później za wdrażenie mechanizmów kontrolingu biznesowego, a następnie pełniąc rolę dyrektora finansowego Grupy ENERGA, odpowiadając za całokształt działań związanych z zarządzaniem finansami.

Od września 2017 roku pełni funkcję dyrektora finansowego Ecol-Unicon Sp. z o.o., od czerwca 2019 roku w randze Wiceprezesa Zarządu. Posiada bogatą wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, poprawy efektywności, restrukturyzacji, wdrażania strategii oraz analizy przedsięwzięć inwestycyjnych.