Prezes

Wojciech Falkowski

Prezes Ecol-Unicon Sp. z o.o., Prezes i właściciel spółki Ecol

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki (1986). Dzięki swojej determinacji i zamiłowaniu do natury i ochrony środowiska po studiach założył PUH Ekol, działające w obszarze inżynierii sanitarnej. Konsekwentnie rozwijając firmę, doprowadził do połączenia z duńską firmą Unicon i założył firmę Ecol-Unicon, w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prowadząc ją przez ponad 20 lat, stworzył firmę posiadającą odziały w całej Polsce, zatrudniającą ponad 300 osób i realizującą sprzedaż do wielu krajów świata.

W latach 1990-1995 był przewodniczącym gdańskiego oddziału Junior Chamber International, a pomiędzy 1996-2007 członkiem i prezydentem Lions Club Gdańsk. Był jednym z założycieli uznanej trójmiejskiej firmy deweloperskiej Ekolan SA oraz Spółki ATA – touroperatora znanego z autorskich programów turystyki aktywnej i turystyki biznesowej w Polce i Europie.

Prywatnie wielki miłośnik natury i sportów z nią związanych – wspinaczki wysokogórskiej, żeglowania, nurkowania. Realizacja zawodowa i społeczna – bo tak traktuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego – daje mu duże poczucie szczęścia i satysfakcji.

Tomasz_Radziwanowski

Tomasz Radziwanowski

Dyrektor Zarządzający Ecol-Unicon Sp. z o.o.

Zaangażowany, pełen zapału i wiary w możliwości ludzi. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Swoją wiedzę poszerzał w Wyższej Szkole Bankowej, studiując Zarządzanie Projektami. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując kolejno jako Inżynier Budowy w Kappa PB przy budowie Galerii Handlowej Przymorze w Gdańsku i jako Kierownik Projektu w Menard Polska przy realizacji Południowej Obwodnicy Gdańska – wzmocnienia gruntu. Od 2011 roku w POLEKO Sp. z o.o. pełnił funkcję Kierownika Projektów, odpowiadając za realizację wielu inwestycji budowlanych. Jako Dyrektor Kontraktu w POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o. odpowiadał m.in. za budowę ul. Ułanowej wraz z obiektem mostowym w Jaktorowie.

Obserwując tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie, ma świadomość konieczności ochrony środowiska naturalnego dla dobra przyszłych pokoleń. Jednak najwyższą wartość dla Tomasza stanowi rodzina.