Wojciech Falkowski

Prezes Ecol-Unicon Sp. z o.o., Prezes i właściciel spółki Ecol-Group

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki (1986). Dzięki swojej determinacji i zamiłowaniu do natury i ochrony środowiska po studiach założył PUH Ekol, działające w obszarze inżynierii sanitarnej. Konsekwentnie rozwijając firmę, doprowadził do połączenia z duńską firmą Unicon i założył firmę Ecol-Unicon, w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prowadząc ją przez ponad 25 lat, stworzył firmę posiadającą odziały w całej Polsce, zatrudniającą ponad 300 osób i realizującą sprzedaż do wielu krajów świata.

W latach 1990-1995 był przewodniczącym gdańskiego oddziału Junior Chamber International, a pomiędzy 1996-2007 członkiem i prezydentem Lions Club Gdańsk. Był jednym z założycieli uznanej trójmiejskiej firmy deweloperskiej Ekolan SA oraz Spółki ATA – touroperatora znanego z autorskich programów turystyki aktywnej i turystyki biznesowej w Polce i Europie.

Prywatnie – wielki miłośnik natury i sportów z nią związanych: wspinaczki wysokogórskiej, żeglowania, nurkowania. W latach 1980 – 1983 zaangażowany był w działalność opozycyjną, za co otrzymał Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski oraz medal 25-rocznicy Porozumień Sierpniowych. Wierzy, że aktywność i działanie na rzecz środowiska i społeczeństwa wraca do nas tworząc lepszy kraj i lepszą przyszłość.

W roku 2021 Wojciech Falkowski jako fundator założył Fundację Biznes dla Klimatu, której nadrzędnym celem jest integracja świata biznesu, nauki oraz samorządów we wspólnym działaniu na rzecz walki z kryzysem klimatycznym. Mottem fundacji jest działanie tu i teraz, nawet jeśli nie są to duże projekty. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem oraz ekspertami fundacja współtworzy platformę do wymiany wiedzy, wspierającej proces wdrażania zrównoważonych rozwiązań i dobrych praktyk w szeroko pojętym obszarze ochrony klimatu. Pan Wojciech Falkowski głęboko wierzy, że edukacja społeczna jest kluczem do wprowadzenia realnych zmian zapobiegających kryzysowi klimatycznemu. Jeśli nie chcemy aby cenę naszych zaniechań zapłaciły przyszłe pokolenia należy wziąć sprawy w swoje ręce.