Neutralizatory podwłazowe i kominkowe – eliminuj uciążliwe zapachy dzięki neutralizatorom pasywnym

Neutralizatory podwłazowe i kominkowe skutecznie eliminują odory i  substancje toksyczne (wonne i  bezwonne, toksyczne dla człowieka), które powstają w obiektach infrastruktury kanalizacyjnej podczas transportu, magazynowania ścieków oraz w procesie ich oczyszczania.

Jednym z typów neutralizatorów są neutralizatory pasywne, w których powietrze przepływa grawitacyjnie w wyniku różnicy ciśnień.

Dostępne są dwa rodzaje neutralizatorów pasywnych:

 • neutralizatory podwłazowe ENPeco,
 • neutralizatory kominkowe: EZK, KF i KFW.

 

Neutralizatory podwłazowe i kominkowe - parametry

 

Spis Treści

 

Korzyści ze stosowania neutralizatorów podwłazowych i kominkowych Ecol-Unicon: 

 • Skuteczność: Neutralizatory Ecol-Unicon są wyjątkowo skuteczne w usuwaniu lotnych związków siarki, jak np. siarkowodoru, co potwierdziły badania przeprowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. 
 • Oszczędność: Montaż neutralizatorów Ecol-Unicon pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz jest prosty i tani.
 • Bezobsługowość: Neutralizatory podwłazowe i kominkowe Ecol-Unicon są bezobsługowe, co oznacza, że nie trzeba ich regularnie konserwować ani wymieniać części. Jedynym elementem ulegającym zużyciu jest regularnie wymieniany wsad węglowy urządzenia. 
 • Niewrażliwość: Neutralizatory Ecol-Unicon są niewrażliwe na zmiany temperatury oraz dobowe wahania ilości ścieków. 
 • Odporność: Neutralizatory Ecol-Unicon są odporne na korozję i czynniki chemiczne. 
 • Niezawodność: Neutralizatory podwłazowe i kominkowe Ecol-Unicon zostały przetestowane w każdych warunkach atmosferycznych, dzięki czemu są niezawodne.

 

 

Neutralizatory podwłazowe i kominkowe – ZASTOSOWANIE

Neutralizatory pasywne skutecznie eliminują odory w szerokim zakresie zastosowań, między innymi w:

 • pompowniach i tłoczniach ścieków,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • zakładach przetwórstwa żywności,
 • studniach rozprężnych,
 • zbiornikach bezodpływowych (szamba),
 • systemach rozsączających,
 • studzienkach kanalizacyjnych

 

BUDOWA Filtrów antyodorowych

Urządzenie wykonane jest z PEHD, który charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwały kontakt z substancjami agresywnymi, występującymi w instalacjach kanalizacyjnych. Neutralizatory podwłazowe i kominkowe Ecol-Unicon powstały we współpracy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie odorów i substancji toksycznych. Skuteczność została potwierdzona przez Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym możliwa jest łatwa i bezpieczna wymiana wkładu, co obniża koszty eksploatacji. Wewnętrzne wkłady neutralizujące wypełnione są złożem węgla aktywowanego (impregnowanym, katalitycznym). Wielkość złoża węglowego ma bezpośredni wpływ na efektywność oczyszczania powietrza i czas funkcjonowania urządzenia.

Węgiel aktywny stosowany w neutralizatorach Ecol-Unicon został przebadany przez niezależne laboratorium w celu określenia współczynników oporów przepływu powietrza.

–Zadbaj o sprawność urządzenia i wymieniaj regularnie wkład węglowy
w neutralizatorze!

 

TYPY NEUTRALIZATORÓW PASYWNYCH

Neutralizator podwłazowy ENPeco

Neutralizator podwłazowy ENPeco

 • przeznaczony do montażu pod włazami studzienek kanalizacyjnych
 • prosty montaż pod włazy o średnicach: 600 do 800 mm
 • wymienny wkład filtracyjny
 • prosta budowa nie wymaga obsługi

 

 

Filtr antyodorowy kominkowy zintegrowany nawiewno-wywiewny EZK

filtr antyodorowy kominkowy EZK

 • przeznaczony do montażu m.in. w pompowniach i tłoczniach ścieków
 • dostępny w dwóch średnicach: 110 mm i 160 mm
 • skuteczna antyodorowa alternatywa dla dwóch tradycyjnych kominków wentylacyjnych
 • posiada płytę montażową, która zapewnia prawidłowe uszczelnienie
 • wymienny wkład filtracyjny

 

 

Kominek rurowy KF

filtr antyodorowy kominkowy KF

 • przeznaczony do montażu m.in. w pompowniach i tłoczniach ścieków, oczyszczalniach ścieków i szambach
 • dostępny w dwóch średnicach: 110 mm i 160 mm
 • skuteczna antyodorowa alternatywa dla dwóch tradycyjnych kominków wentylacyjnych
 • wymienny wkład filtracyjny

 

 

Wkład kominkowy KFW

filtr antyodorowy kominkowy wewnętrzny

 • przeznaczony do montażu w istniejących kominkach wentylacyjnych
 • dostępny w dwóch średnicach: 90 mm i 140 mm

 

 

Nie wiesz który filtr antyodorowy wybrać ?

Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu:

Który filtr antyodorowy wybrać – czyli wszystko na temat neutralizatorów

 

DZIAŁANIE neutralizatorów pasywnych

System sieci kanalizacyjnej transportuje ścieki w określony obszar. Reakcje chemiczne zachodzące w tym systemie powodują powstanie związków o średniej i wysokiej prężności par. Gazy te przenikają do powietrza, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Przez to, że zanieczyszczone powietrze przepływa przez węgiel aktywny, węgiel ten wykorzystuje swoje specyficzne pory do adsorbowania cząsteczek i jonów zanieczyszczeń. Ilość tych porów ma wpływ na skuteczność procesu adsorpcji. Dodatkowo proces ten jest wspomagany impregnatem zasadowym (proces chemisorpcji). Chemisorpcja polega na chemicznym połączeniu substancji aktywnej z powierzchnią, na której ta substancja jest umieszczona.W przypadku procesu wspomaganego impregnatem zasadowym, impregnat zasadowy wiąże się z powierzchnią i tworzy warstwę ochronną, która zapobiega dalszemu przenikaniu substancji aktywnych.

 

Neutralizatory podwłazowe i kominkowe – EKSPLOATACJA

Osoby odpowiedzialne za neutralizatory podwłazowe powinny regularnie przeprowadzać przeglądy mające na celu ocenę stanu technicznego urządzeń i miejsca ich pracy. Podczas przeglądów należy czyścić neutralizatory z zanieczyszczeń takich jak śmieci, piasek i kamienie, a także sprawdzać poprawność działania systemu EUcleanON® poprzez wlewanie wody do syfonu.

Rozwiązania techniczne umożliwiają prostą wymianę wkładu neutralizującego bez potrzeby zakupu nowego kominka lub obudowy. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty eksploatacji. 

Okres, przez jaki urządzenie może efektywnie działać, zależy od stężenia związków chemicznych, które są usuwane z powietrza nad ściekami.

Firma Ecol-Unicon dostarcza wymienne wkłady oraz zapewnia jednocześnie odbiór zużytego materiału neutralizującego.

 

Podwłazowy filtr antyodorowy – montaż

Zobacz jak szybko i w łatwy sposób zamontować neutralizator podwłazowy ENPeco?

Pobierz bezpłatny przewodnik i dowiedz się więcej o skutecznej eliminacji odorów

Neutralizacja odorów i substancji toksycznych stanowi ważny element procesu zarządzania gospodarką ściekową w przemyśle wodno-kanalizacyjnym.

Z naszego ebooka dowiesz się:

 • czym są odory oraz co jest ich źródłem,
 • jaki jest kluczowy czynnik procesu, od którego rozpoczyna się eliminację odorów,
 • jakie są dostępne technologie neutralizacji odoru (oraz miejsce ich zastosowania),
 • jak skutecznie eliminować odory i substancje toksyczne (wonne i bezwonne).

Ebook - neutralizacja odorów

.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze pompowni
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

.

 

Kup neutralizator w sklepie on-line – www.ecol-shop.com