• Opis
 • Specyfikacja
 • Do pobrania
 • Zapytanie

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BIOFIT – skuteczne i ekologiczne oczyszczanie ścieków.

Oczyszczalnie ścieków BIOFIT to doskonałe rozwiązanie dla osiedli oddalonych od istniejącej sieci kanalizacyjnej. Są one wydajną, opłacalną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla budowy długich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnie BIOFIT służą do skutecznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i komunalnych. To doskonała opcja dla nowych osiedli, ośrodków turystycznych czy miejsc obsługi podróżnych .

 

Spis Treści

 

KORZYŚCI wykorzystania BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW biofit

 • Oczyszczalnie biologiczne są bezpieczne dla środowiska – redukują stężenia BZT5 nawet do 98%.
 • Pozwalają spełnić wymagania stawiane ściekom bytowym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. – oczyszczone ścieki mogą być rozsączane lub wylewane bezpośrednio do rowu/rzeki.
 • Oczyszczalnie BIOFIT są na co dzień bezobsługowe – wymagają oczyszczania z osadów od 1 do 4 razy do roku.
 • Oczyszczalnie przy prawidłowej eksploatacji są bezawaryjne – nie ma w nich pomp, które najczęściej ulegają zapchaniu czy zepsuciu.
 • Posiadają 24-miesięczną gwarancję producenta na wyposażenie oczyszczalni – daje to pewność prawidłowego działania oczyszczalni.
 • Ścieki w oczyszczalni spływają w sposób grawitacyjny – co ogranicza zużycie energii.
 • Oczyszczalnie są kompaktowe, zwykle mają postać jednego zbiornika – dzięki temu łatwo jest je przetransportować.
 • Instalacja oczyszczalni ścieków może być wykonana w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, a także w miejscach o nietypowym charakterze (np. pod ciągami komunikacyjnymi).
 • Montaż tego typu urządzeń jest prosty i szybki – dzięki zastosowaniu prefabrykowanych elementów Ecol-Unicon.
 • Oczyszczalnie łatwo adaptują się do warunków terenowych – modułowa budowa pozwala na elastyczne dopasowanie do warunków terenowych.
 • Oczyszczalnie są energooszczędne – ścieki są oczyszczane przy wykorzystaniu przepływu grawitacyjnego, co zmniejsza zużycie energii.
 • Proste mechanizmy ułatwiają obsługę i konserwację oczyszczalni.
 • Oczyszczalnie są odporne na nierównomierny dopływ ścieków – dlatego świetnie sprawdzą się na MOP-ach, gdzie dopływ ścieków jest bardzo nieregularny.
 • Istnieje możliwość konfiguracji z monitoringiem BUMERANG SMART – system pozwala na bezpieczne i ekologiczne oczyszczanie ścieków bez konieczności codziennej obsługi. System umożliwia śledzenie działania urządzenia i optymalizację kosztów eksploatacji. 
 • Służymy wsparciem merytorycznym na każdym etapie realizacji projektu czy montażu oczyszczalni. Zapewniamy też serwis oraz wykonawstwo.

Bezpieczna i sprawna eksploatacja dzięki profesjonalnej usłudze serwisowej – skorzystaj z opieki Ecol-Serwis nad urządzeniem!

Zapytaj o serwis oczyszczalni ścieków

Zapytaj o Produkt

 

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – ZASTOSOWANIE

Oczyszczalnie biologiczne BIOFIT są szczególnie polecane gdy:

 • nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub jest to nieopłacalne;
 • warunki gruntowo-wodne uniemożliwiają montaż szamba ekologicznego;
 • można odprowadzić oczyszczoną wodę do cieków wodnych, rzek i rowów melioracyjnych;
 • kiedy okresowo stężenie zanieczyszczeń w ściekach wzrasta (działalność zakładów przetwórstwa spożywczego, punktów gastronomicznych i hoteli).

 

Gdzie stosować oczyszczalnie biologiczne:

 • Małe miejscowości
 • Obiekty oddalone od sieci kanalizacyjnej: osiedla mieszkaniowe, szkoły, zakładu przemysłowe, hotele, domy wczasowe, obiekty usługowe
 • osiedla mieszkaniowe oddalone od sieci kanalizacyjnych
 • Obiekty przyautostradowe (stacje benzynowe, MOP)

 

Jakie są efekty zastosowania oczyszczalni ścieków:

Przeciętne wartości BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej na odpływie oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym są poniżej wymaganych w § 17.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. Rozporządzenie mówi jakie wymagania należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zapytaj o Produkt

 

Oczyszczalnie biologiczne BIOFIT – Budowa

Oczyszczalnia BIOFIT została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi ATV A135 i składa się z następujących elementów:

 • osadnika wstępnego,
 • bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym,
 • komory klarowania,
 • komory instalacyjnej.

Oczyszczalnia biologiczna ścieków

Korpus oczyszczalni stanowią zamknięte zbiorniki posadowione pod powierzchnią terenu. Ogranicza to emisję odorów. Zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z betonu klasy C 35/45, a niekiedy także z innych materiałów (np. polimerobetonu).

 

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków – Sposób Działania

Proces oczyszczania w oczyszczalniach BIOFIT składa się z dwóch faz: oczyszczania mechanicznego i oczyszczania biologicznego.

 • Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadniku wstępnym. Wykorzystuje procesy sedymentacji i flotacji osadu. Osadniki zostały zaprojektowane tak, aby zniwelować nierównomierność dopływu ścieków.
 • W komorze reaktora ze stałym, zanurzonym złożem biologicznym wtłaczane jest powietrze za pomocą agregatów napowietrzających. Proces biologiczny prowadzi do powstawania nadmiernego osadu, który jest zatrzymywany w komorze klarowania. Osad ten jest następnie zawracany do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki wypływające z komory klarowania nie wymagają dodatkowego układu podczyszczającego i mogą być odprowadzane bezpośrednio do odbiornika.

 

 

Obsługa i eksploatacja Oczyszczalni ścieków

Użytkowanie oczyszczalni BIOFIT nie wymaga stałej obsługi, wystarczy jedynie dokonywać kontroli urządzeń napowietrzających oraz usuwać osady z osadnika wstępnego (1–4 razy w roku w zależności od wielkości oraz obciążenia oczyszczalni). Ecol-Serwis oferuje profesjonalny i kompleksowy serwis urządzeń ochrony wód na każdym etapie inwestycji.

Chcesz zmniejszyć koszty eksploatacji takiej oczyszczalni? Zastosuj system zarządzania BUMERANG SMART, który pozwali na prowadzenie zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń oczyszczalni.

 

Zobacz nasze realizacje

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze oczyszczalni
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

 

FAQ – NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY DOBORZE?

Oczyszalnie ścieków – pytania i odpowiedzi

 

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – co należy o nich wiedzieć

Korzyści ekologicznych oczyszczalni – ochrona środowiska przed zrzutami ścieków

Co zrobić, gdy nie ma kanalizacji? Ekologiczna oczyszczalnia ścieków BIOFIT rozwiązaniem problemu

 
 
 

Tab. 1. Parametry technologiczne oczyszczalni biologicznej BIO-FIT

RLM Dopuszczalny ładunek ścieków Przepustowość Wielkość Parametry zasilania
BZT5 Zog Nog Pog Średniodobowa
ilość ścieków dopływających
Qd
Zajmowana powierzchnia Moc Napięcie
[kg O2/d] [kg/d] [kg N/d] [kg P/d] [m3/d] [m2] [kW] [V]
5 0,3 0,35 0,06 0,009 0,5 50 0,20 230
10 0,6 0,70 0,12 0,018 1 50
20 1,2 1,40 0,24 0,036 2 55 0,30
40 2,4 2,80 0,48 0,072 4 65 0,60
50 3,0 3,50 0,60 0,090 5 65
75 4,5 5,25 0,90 0,135 7,5 90 1,10 400
100 6,0 7,00 1,20 0,180 10 90
130 7,8 9,10 1,56 0,234 13 125 1,85
150 9,0 10,50 1,80 0,270 15 135 2,20
170 10,2 11,90 2,04 0,306 17 135
225 13,5 15,75 2,70 0,405 22,5 145
300 18,0 21,00 3,60 0,540 30 220 4,40
340 20,4 23,80 4,08 0,612 34 220
450 27,0 31,50 5,40 0,810 45 230


Istnieje możliwość dostosowania wielkości oczyszczalni do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 

 

Oczyszczalnie biologiczne – Karta produktu 

 

Folder elektroniczny