Coraz częstsze występowanie deszczy nawalnych sprawia, że prawidłowa regulacja odpływów deszczowych i innych cieków wodnych ma coraz większe znaczenie. Brak odpowiednich rozwiązań może skutkować ryzykiem wystąpienia powodzi, podtopienia kanalizacji, cofki, skażenia odbiorników ścieków lub wód deszczowych itp. Do zapobiegania takim zagrożeniom Ecol-Unicon oferuje regulatory przepływu typu Mosbaek. Ich największe zalety to:

 • brak zasilania elektrycznego
 • brak ruchomych części i fizycznej blokady przekroju (brak awarii mechanicznych)
 • swobodne przepuszczanie niewielkich zanieczyszczeń stałych
 • możliwość zintegrowania z zasuwą odcinającą
 • możliwość osiągnięcia wymaganego przepływu w dwóch punktach pracy, co zapewnia:
  • szybkie opróżnianie zbiorników retencyjnych
  • zmniejszenie wymaganej pojemność zbiorników retencyjnych o 20–30%
  • współpracę z rurociągiem by-passowym.

regulator-przeplywu-cy

Regulator stożkowy

 

DZIAŁANIE

Efekt dławienia przepływu osiągany jest w regulatorach poprzez zwiększenie oporów przepływu. Można to uzyskać przez wymuszenie przepływu wirowego lub skrzyżowanie dwóch strug ścieków. Intensywność dławienia zależy od ciśnienia cieczy wpływającej do urządzenia. Początkowo, gdy napływ jest niewielki, dławienie nie występuje i ciecz przepływa swobodnie. W miarę wzrostu napływu przepływ swobodny jest samoistnie dławiony.

 

Regulatory stożkowe i pionowe

W regulatorach stożkowych i pionowych wzrastające ciśnienie słupa wody powoduje zamknięcie powietrza w górnej części komory wirowej. Uwięzione powietrze staje się źródłem dodatkowych oporów i zawirowań, a energia potencjalna cieczy zostaje zamieniona na energię wiru. W ten sposób, pomimo braku kryz, powstaje efekt dławiący odpowiadający zastosowaniu zwężki o przekroju kilkukrotnie mniejszym od przekroju regulatora.

W normalnych warunkach współczynnik wydatku (μ) dla kryzy o określonej wielkości otworu jest stały, natomiast dla regulatorów, wartość ta zmienia się wraz ze zmianą ciśnienia cieczy wpływającej, od wartości początkowej μ’ do wartości μ’’. Dzieje się tak pomimo stałego przekroju regulatora.

Regulator rozpoczyna pracę przy μ = μ’. W początkowym stadium przepływu wirowego współczynnik μ zmienia się, aż do wartości charakterystycznej μ’’. Dalej przepływ odbywa się według charakterystyki narastającej – dławiącej. W miarę spadania ciśnienia, przepływ zmniejsza się według charakterystyki opadającej. W momencie, gdy powietrze uwięzione w regulatorze znajdzie ujście, przepływ wzrasta. Następuje gwałtowny powrót do charakterystyki podstawowej (μ = μ’). W tym momencie następuje tzw. samooczyszczenie się regulatora. Proces ten dokonuje się w każdym cyklu pracy regulatora, co zapewnia jego bezawaryjne działanie. Maksymalny przepływ (Qmax) jest osiągany dwukrotnie, a średni przepływ przez regulator (Qśr) odpowiada 80–90% przepływu maksymalnego.

Regulatory wirowe zapewniają osiągnięcie wymaganego przepływu w dwóch punktach pracy, co umożliwia budowę systemu by-passowego dla wybranych urządzeń (np. separatorów koalescencyjnych) oraz optymalizację pojemności zbiornika retencyjnego.

 

Regulatory korytkowe

Regulator korytkowy rozpoczyna pracę przy niskim poziomie wody. Do wysokości ciśnienia (H) równej wysokości przesłony, dławienie przepływu nie występuje (μ’ = 0,9). Gdy zwierciadło wody na odpływie podniesie się powyżej górnej krawędzi korytka – rozpoczyna się przelew. Dwie strugi cieczy krzyżują się, co powoduje wzrost oporów przepływu oraz zmianę przebiegu jego charakterystyki (μ” = 0,6).

Regulatory korytkowe dobiera się tak, aby dla maksymalnego spiętrzenia urządzenie pracowało przy najwyższym dopuszczalnym przepływie. Przebieg charakterystyki przepływu można optymalizować (w granicach ±25%) poprzez regulację przysłony w skrzynce dławiącej.

Charakterystykę pracy regulatorów korytkowych pokazano na rysunku:

2

Rys. 3. Charakterystyka pracy regulatorów korytkowych
Charakterystyka pracy regulatorów korytkowych

 

Ze względu na położenie regulatora względem ścieków rozróżnia się następujące sposoby instalacji:

 • na sucho – na zamkniętym rurociągu

 

4
Regulator stożkowy instalowany na sucho

 

 • na półsucho – na dopływie do studzienki

 

Rys. 6. Regulator stożkowy instalowany na półsucho
Regulator stożkowy instalowany na półsucho
Rys. 7. Regulator poziomy instalowany na półsucho
Regulator poziomy instalowany na półsucho

 

 • na mokro – na odpływie ze studzienki lub zbiornika retencyjnego

 

Rys. 8. Regulator stożkowy instalowany na mokro
Regulator stożkowy instalowany na mokro
Rys. 9. Regulator korytkowy instalowany na mokro
Regulator korytkowy instalowany na mokro
Rys. 10. Regulator pionowy instalowany na mokro
Regulator pionowy instalowany na mokro

 

Regulatory przepływu oferowane przez Ecol-Unicon są niezawodnymi urządzeniami bezobsługowymi. Odpowiednie wielkości wolnego przelotu, wysoka jakość użytego materiału (stal nierdzewna, kwasoodporna AISI 316) oraz brak części ruchomych gwarantują długą i bezawaryjną pracę.

Regulatory stosuje się w kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i na małych ciekach wodnych. Są dobierane indywidualnie do charakteru zlewni. Wykorzystując zdolności retencyjne sieci kanalizacyjnych, zapobiegają zalaniu terenów zurbanizowanych i zabezpieczają urządzenia podczyszczające (np. komunalne oczyszczalnie ścieków) przed przeciążeniami hydraulicznymi.

Regulatory skutecznie zastępują skomplikowane układy zasuw i zaworów wymagające obsługi ręcznej lub automatycznej. Współpracując ze zbiornikami, zapewniają wyrównanie fali spływu oraz ograniczają przepływy maksymalne, łagodząc w ten sposób uderzenia hydrauliczne. Zastosowanie regulatorów pozwala również na przyłączanie nowych zlewni do istniejących kolektorów miejskich bez ryzyka ich przeciążenia.

DANE TECHNICZNE REGULATORÓW PRZEPŁYWU

Rozróżnia się kilka typów konstrukcyjnych regulatorów, w zależności od wymaganych parametrów pracy oraz warunków instalacji w miejscu przeznaczenia. Zakresy pracy poszczególnych typów regulatorów pokazuje rysunek:

Zakresy pracy różnych typów regulatorów przepływu

Karta informacyjna

Informacje o inwestycji

{{errors.investName}}

{{errors.investPlace}}

{{errors.phone}}

{{errors.mail}}

Parametry doboru

Informacje dodatkowe


{{key}}: {{error}}
Uwagi

Więcej
{{errors.agree1}}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
{{errors.agree2}}
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}