Pompownie wód deszczowych – postaw na technologię przyjazną środowisku

W jakich sytuacjach stosujemy pompownie wód deszczowych?

Niestety polskie prawo dopuszcza sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bez niezbędnej infrastruktury. To natomiast wiąże się z nieprzewidzeniem przez urbanistów odpowiednich rezerw terenu pod obiekty związane z odpływem wód deszczowych. W konsekwencji skutkuje to niezaprojektowaniem poprawnych systemów odwadniających w wyodrębnionych zlewniach. Z uwagi na problemy związany z deficytem wody pitnej, wodę deszczową w pierwszej kolejności powinniśmy ponownie wykorzystać lub wprowadzić do gruntu, a w ostateczności odprowadzić do kanalizacji deszczowej, gdyż to może wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat.

Pompownie wód deszczowych  – korzyści z ich stosowania

 • Wysokiej klasy beton, jakiego używamy przy produkcji naszych pompowni,    zapewnia ich trwałość i niezawodność.
 • Zapewniamy szeroki zakres doboru pomp. Ważnym kryterium doboru pomp do danego układu pompowego jest praca z wysoką sprawnością w całym możliwym zakresie.
 • Niezawodna konstrukcja pompowni umożliwia montaż w terenie najezdnym. Najczęściej pompownie montujemy przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu lub trudnych warunkach gruntowo-wodnych, co dzięki odpowiednio zaprojektowanemu urządzeniu nie jest dla nas wyzwaniem.
 • Pompownie wód deszczowych to sprawdzone i niezawodne rozwiązanie problemów związanych z brakiem możliwości grawitacyjnego odprowadzania wody opadowej w systemach kanalizacji deszczowej.
 • Skutecznie zmniejszają niebezpieczeństwo powodzi poprzez kontrolowanie szybkości odpływu wody.
 • Pompownie mają nieskomplikowaną eksploatację i serwis.
 • Chroni budynki lub inne obiekty przed uszkodzeniami, które mogłyby być spowodowane dużymi ilościami nagromadzonej wody.
 • Pompownie wód deszczowych posiadają krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002 oraz zgodność KOT na urządzenia układami pompowymi.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

DOBIERZ POMPOWNIĘ – SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA

 

Kto jest odbiorcą pompowni wód deszczowych?

Przepompownie wód deszczowych są przeznaczone dla mieszkańców obszarów zurbanizowanych, którzy zmagają się z problemami związanymi z poziomem wody. Pompownie wód opadowych Ecol-Unicon wykorzystują technologię przyjazną środowisku, są niezbędnym elementem kanalizacji deszczowej gdy nie mamy możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych lub pogłębienie rurociągów odprowadzających wodę jest niemożliwe albo odbiornik znajduję się w dalekich odległościach.

Pompownie wód deszczowych EPD często montujemy przy zbiornikach retencyjnych HYDROZONE Benefit, w których gromadzi i wykorzystuje się wodę deszczową do celów takich jak podlewanie roślin czy mycie samochodu. Swoje zastosowanie również znajdują przy okazji montażu oczyszczalni ścieków BIOFIT.  Sprawdź nasze realizacje.

pompownia wód deszczowych
Pompownie Ecol-Unicon

Budowa pompowni wód deszczowych EPD

W pompowniach EPD stosuje się pompy zatapialne o stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. O wyborze konstrukcji wirnika pompy decyduje rodzaj przepompowywanego medium, średnica orurowania wewnątrz pompowni oraz parametry pracy, czyli wydatek pompowni i wysokość podnoszenia.

Wyróżniamy dwie główne konstrukcje wirników pomp stosowanych w pompowniach wód deszczowych:

 • Wirnik otwarty (Vortex) – wirnik łopatkowy obraca się w pozycji poziomej, wywołując siłę odśrodkową, która kieruje wody opadowe w stronę króćca tłocznego. Medium nie przepływa więc bezpośrednio przez konstrukcję wirnika, a jest on jedynie elementem nadającym siłę napędową do transportu wód opadowych. Charakterystyczny dla tego typu wirnika jest duży wolny przelot, dzięki czemu układ jest odporny na ewentualne zanieczyszczenia.
 • Wirnik kanałowy – medium przepływa bezpośrednio przez konstrukcję wirnika. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, jest dedykowany do transportu dużych objętości wód opadowych.

Jakie są rodzaje pracy pomp, stosowane w pompowniach EPD?

 • Praca naprzemienna – każda z pomp pracuje z wydajnością równą całkowitej wydajności pompowni przy założonej wysokości podnoszenia. W każdym cyklu pracuje jedna pompa. Pompy stanowią rezerwę dla siebie nawzajem.
 • Praca równoległa – układ polegający na jednoczesnej pracy dwóch pomp, które wspólnie zapewniają całkowitą wydajność pompowni przy założonej wysokości podnoszenia.

Układy pracy pomp standardowo stosowane w pompowniach wód deszczowych EPD:

 • 1+1 – w pompowni znajdują się dwie pompy w układzie pracy naprzemiennej
 • 2+0 – w pompowni znajdują się dwie pompy pracujące równolegle
 • 2+1 – w pompowni znajdują się trzy pompy; dwie pracują równolegle, zapewniając łącznie całkowity wydatek pompowni, a trzecia pompa stanowi rezerwę

 

Korpus pompowni

Korpus pompowni wód deszczowych może być wykonany z różnych materiałów, takich jak beton, żelbet, polimerobeton lub PEHD. Średnica korpusu dostosowana jest do natężenia dopływu wód opadowych, wielkości pomp oraz średnicy osprzętu hydraulicznego. Korpus urządzenia stanowi jednocześnie komorę czerpalną wód opadowych i jego wielkość musi zapewniać odpowiednią pojemność retencyjną. W celu posadowienia pompowni w terenie najazdowym należy odpowiednio zaprojektować korpus pod kątem parametrów wytrzymałościowych. W pokrywie urządzenia znajduje się otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny (w zależności od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia). Wymiary otworu umożliwiają prace eksploatacyjne i serwisowe. Przejścia przez ściany korpusu wykonuje się jako szczelne.

Istnieje możliwość zintegrowania pompowni ze zbiornikiem HYDROZONE lub zastosowania zbiornika DZB jako korpusu pompowni.

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojej inwestycji:

DOBIERZ POMPOWNIĘ – SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA

 

Osprzęt hydrauliczno-mechaniczny

Kolano sprzęgające (stopa sprzęgająca) to element będący stałym połączeniem pompy z rurociągiem tłocznym, którym medium odprowadzane jest poza urządzenie do sieci kanalizacji ciśnieniowej. Rurociągi tłoczne w pompowniach standardowo wykonane są ze stali nierdzewnej i łączone są na gwint (średnice do DN50) lub kołnierzowo (powyżej DN50). Zawór zwrotny zabezpiecza pompownię przed cofaniem się pompowanego medium. Standardowo w pompowniach EPD stosowane są zawory kulowe, które charakteryzują się szczelnością oraz niskimi stratami ciśnienia. Średnica zaworu zwrotnego jest równa średnicy pionu tłocznego. Zasuwa odcinająca służy do odcięcia lub umożliwienia swobodnego przepływu w przewodach tłocznych. Gdy zasuwa znajduje się w pozycji zamkniętej, przepływ jest zablokowany i istnieje możliwość inspekcji oraz wykonania ewentualnych prac serwisowych w pompowni. Średnice zasuw dostosowane są do średnic rurociągów. Zasuwa może być obsługiwana za pomocą kółka bezpośrednio w pompowni lub może znajdować się na zewnątrz korpusu pompowni i być obsługiwana z poziomu terenu za pomocą trzpienia zlokalizowanego w skrzynce ulicznej. Prowadnice służą do nakierowania pompy i poprawnego jej osadzenia na kolanie sprzęgającym, a tym samym do umożliwienia samoczynnego połączenia pompy z przewodem tłocznym. Po prowadnicach pompa jest opuszczana lub wyciągana z pompowni. Wykonane są ze stali nierdzewnej. Łańcuch – służy do wyciągania i opuszczania pompy. Każda pompa posiada osobny łańcuch, wykonany ze stali nierdzewnej, który jest do niej przymocowany.

 

Układ zasilająco-sterujący

Rozdzielnica zasilająco-sterująca stanowi podstawowe wyposażenie pompowni EPD. Posiada deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE, potwierdzające zgodność z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE. Zaprojektowana jest do sterowania pompowniami EPD. Zaleca się włączenie pompowni do systemu BUMERANG SMART, który pozwala na zdalne monitorowanie i zarządzanie obiektem. Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp, w zależności od poziomu wód opadowych w pompowni. Pomiar poziomu może odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej.

Podstawowe funkcje rozdzielnicy:

 • sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,
 • czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
 • pomiar poziomu wód opadowych,
 • zabezpieczenie pomp przed pracą „na sucho”,
 • sygnalizacja optyczno-akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
 • możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
 • możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
 • zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp,
 • awaryjne sterowanie pracą pomp za pomocą czujników pływakowych.

Pozostałe wyposażenie

Pompownie wód deszczowych EPD wyposażone są w kominki wentylacyjne, zapewniające grawitacyjną wymianę powietrza w korpusie pompowni, drabinę złazową z oznakowaniem CE, pomost eksploatacyjny (przy Hzb > 4 m), deflektor, poręcz, przepływomierz.

 

Dowiedz się jak zdalnie monitorować i zarządzać Twoją pompownią – odpowiedzią BUMERANG SMART

 

przepompownia wód deszczowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze pompowni wód opadowych
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych