• Opis
 • Do pobrania
 • Zapytanie

Pompownie wód deszczowych – postaw na technologię przyjazną środowisku

Pompownie wód deszczowych EPD lokalizujemy w sieciach kanalizacji deszczowej, w celu transportu wód opadowych na wymagane odległości i wysokości. Podstawowym zadaniem pompowni jest przepompowanie wód deszczowych przez studnie rozprężne, do kolektorów grawitacyjnych lub tłocznych. Pompownie to skuteczne rozwiązanie problemów związanych z przegłębianiem kolektorów w grawitacyjnych systemach kanalizacji deszczowej. Zgodnie z normą PN-EN12050 oraz zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, wody opadowe oraz roztopowe utraciły status ścieków. Woda deszczowa i ścieki zawierające fekalia nie powinny być odprowadzane wspólnym kolektorem.

Z uwagi na problemy związany z deficytem wody pitnej, wodę deszczową w pierwszej kolejności powinniśmy ponownie wykorzystać lub wprowadzić do gruntu, a w ostateczności odprowadzić do kanalizacji deszczowej, co może wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat. Urządzenia zaprojektowaliśmy w ten sposób, by działały prawidłowo w warunkach dużych nierównomierności natężeń dopływu. W pompowniach EPD zastosowaliśmy pompy zatapialne o stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania.

pompownia wód deszczowych
Pompownie Ecol-Unicon

Spis Treści

.

Przepompownie wód deszczowych  – korzyści z ich stosowania

 • Niezawodna konstrukcja pompowni umożliwia montaż w terenie najezdnym. Najczęściej stosuje się je przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu lub trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
 • Szeroki zakres doboru pomp. Ważnym kryterium doboru pomp do danego układu pompowego jest praca z wysoką sprawnością w całym możliwym zakresie
 • Wysoka jakość stosowanych pomp zapewnia ich dużą trwałość i niezawodność.
 • Sprawdzone i niezawodne rozwiązanie problemów związanych z przegłębianiem kolektorów w grawitacyjnych systemach kanalizacji deszczowej.
 • Skutecznie zmniejsza niebezpieczeństwo powodzi poprzez kontrolowanie szybkości odpływu wody.
 • Mało skomplikowana eksploatacja i serwis.
 • Chroni budynki lub inne obiekty przed uszkodzeniami, które mogłyby być spowodowane dużymi ilościami nagromadzonej wody.
 • Pompownia EPD posiada krajową deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002 oraz zgodność KOT na urządzenia układami pompowymi.
 • Bardzo istotnym procesem jest dobór odpowiedniej pompowni, ponieważ koszty awarii czy wielokrotnych napraw mogą znacznie przekroczyć wartość zespołów pompowych.

 

Zapytaj o Produkt

.

.

Kto jest odbiorcą pompowni wód deszczowych?

Przepompownie wód deszczowych są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców obszarów zurbanizowanych, którzy zmagają się z problemami związanymi z poziomem wody. Pompownie są niezawodnym rozwiązaniem problemów związanych z przegłębianiem kolektorów w grawitacyjnych systemach kanalizacji deszczowej. Znajdują zastosowanie szczególnie przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu lub trudnych warunkach gruntowo-wodnych – brak możliwości większego przegłębienia kolektora i/lub znacznych odległościach do odbiornika. Pompownie wód opadowych poprawiają środowisko naturalne poprzez ograniczenie ilości odpadów i osadów trafiających do kanalizacji. Często montuje się je przy zbiornikach retencyjnych HYDROZONE Benefit, w których gromadzi i wykorzystuje się wodę deszczową do celów takich jak podlewanie roślin czy mycie samochodu. Sprawdź nasze realizacje.

.

DOBIERZ POMPOWNIĘ – SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA

.

Budowa przepompowni wód deszczowych EPD

W pompowniach EPD stosuje się pompy zatapialne o stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. O wyborze konstrukcji wirnika pompy decyduje rodzaj przepompowywanego medium, średnica orurowania wewnątrz pompowni oraz parametry pracy, czyli wydatek pompowni i wysokość podnoszenia.

Wyróżniamy dwie główne konstrukcje wirników pomp stosowanych w pompowniach wód deszczowych:

 • Wirnik otwarty (Vortex) – wirnik łopatkowy obraca się w pozycji poziomej, wywołując siłę odśrodkową, która kieruje wody opadowe w stronę króćca tłocznego. Medium nie przepływa więc bezpośrednio przez konstrukcję wirnika, a jest on jedynie elementem nadającym siłę napędową do transportu wód opadowych. Charakterystyczny dla tego typu wirnika jest duży wolny przelot, dzięki czemu układ jest odporny na ewentualne zanieczyszczenia.
 • Wirnik kanałowy – medium przepływa bezpośrednio przez konstrukcję wirnika. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, jest dedykowany do transportu dużych objętości wód opadowych.

 

Jakie są rodzaje pracy pomp, stosowane w pompowniach EPD?

 • Praca naprzemienna – każda z pomp pracuje z wydajnością równą całkowitej wydajności pompowni przy założonej wysokości podnoszenia. W każdym cyklu pracuje jedna pompa. Pompy stanowią rezerwę dla siebie nawzajem.
 • Praca równoległa – układ polegający na jednoczesnej pracy dwóch pomp, które wspólnie zapewniają całkowitą wydajność pompowni przy założonej wysokości podnoszenia.

 

Układy pracy pomp standardowo stosowane w pompowniach wód deszczowych EPD:

 • 1+1 – w pompowni znajdują się dwie pompy w układzie pracy naprzemiennej
 • 2+0 – w pompowni znajdują się dwie pompy pracujące równolegle
 • 2+1 – w pompowni znajdują się trzy pompy; dwie pracują równolegle, zapewniając łącznie całkowity wydatek pompowni, a trzecia pompa stanowi rezerwę

 

Korpus przepompowni

Korpus pompowni wód deszczowych może być wykonany z różnych materiałów, takich jak beton, żelbet, polimerobeton lub PEHD. Średnica korpusu dostosowana jest do natężenia dopływu wód opadowych, wielkości pomp oraz średnicy osprzętu hydraulicznego. Korpus urządzenia stanowi jednocześnie komorę czerpalną wód opadowych i jego wielkość musi zapewniać odpowiednią pojemność retencyjną. W celu posadowienia pompowni w terenie najazdowym należy odpowiednio zaprojektować korpus pod kątem parametrów wytrzymałościowych. W pokrywie urządzenia znajduje się otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny (w zależności od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia). Wymiary otworu umożliwiają prace eksploatacyjne i serwisowe. Przejścia przez ściany korpusu wykonuje się jako szczelne.

Istnieje możliwość zintegrowania pompowni ze zbiornikiem HYDROZONE lub zastosowania zbiornika DZB jako korpusu pompowni.

 

Zapytaj o Produkt

 

Osprzęt hydrauliczno-mechaniczny

Kolano sprzęgające (stopa sprzęgająca) to element będący stałym połączeniem pompy z rurociągiem tłocznym, którym medium odprowadzane jest poza urządzenie do sieci kanalizacji ciśnieniowej. Rurociągi tłoczne w pompowniach standardowo wykonane są ze stali nierdzewnej i łączone są na gwint (średnice do DN50) lub kołnierzowo (powyżej DN50). Zawór zwrotny zabezpiecza pompownię przed cofaniem się pompowanego medium. Standardowo w pompowniach EPD stosowane są zawory kulowe, które charakteryzują się szczelnością oraz niskimi stratami ciśnienia. Średnica zaworu zwrotnego jest równa średnicy pionu tłocznego. Zasuwa odcinająca służy do odcięcia lub umożliwienia swobodnego przepływu w przewodach tłocznych. Gdy zasuwa znajduje się w pozycji zamkniętej, przepływ jest zablokowany i istnieje możliwość inspekcji oraz wykonania ewentualnych prac serwisowych w pompowni. Średnice zasuw dostosowane są do średnic rurociągów. Zasuwa może być obsługiwana za pomocą kółka bezpośrednio w pompowni lub może znajdować się na zewnątrz korpusu pompowni i być obsługiwana z poziomu terenu za pomocą trzpienia zlokalizowanego w skrzynce ulicznej. Prowadnice służą do nakierowania pompy i poprawnego jej osadzenia na kolanie sprzęgającym, a tym samym do umożliwienia samoczynnego połączenia pompy z przewodem tłocznym. Po prowadnicach pompa jest opuszczana lub wyciągana z pompowni. Wykonane są ze stali nierdzewnej. Łańcuch – służy do wyciągania i opuszczania pompy. Każda pompa posiada osobny łańcuch, wykonany ze stali nierdzewnej, który jest do niej przymocowany.

 

Układ zasilająco-sterujący

Rozdzielnica zasilająco-sterująca stanowi podstawowe wyposażenie pompowni EPD. Posiada deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE, potwierdzające zgodność z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE. Zaprojektowana jest do sterowania pompowniami EPD. Zaleca się włączenie pompowni do systemu BUMERANG SMART, który pozwala na zdalne monitorowanie i zarządzanie obiektem. Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp, w zależności od poziomu wód opadowych w pompowni. Pomiar poziomu może odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej.

 

Chcesz wiedzieć więcej jak działa system Bumerang Smart – kliknij tutaj!

 

Podstawowe funkcje rozdzielnicy:

 • sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,
 • czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
 • pomiar poziomu wód opadowych,
 • zabezpieczenie pomp przed pracą „na sucho”,
 • sygnalizacja optyczno-akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
 • możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
 • możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
 • zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp,
 • awaryjne sterowanie pracą pomp za pomocą czujników pływakowych.

 

Pozostałe wyposażenie

Pompownie wód deszczowych EPD wyposażone są w kominki wentylacyjne, zapewniające grawitacyjną wymianę powietrza w korpusie pompowni, drabinę złazową z oznakowaniem CE, pomost eksploatacyjny (przy Hzb > 4 m), deflektor, poręcz, przepływomierz.

 

 

przepompownia wód deszczowych

.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze pompowni wód opadowych
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

.

.

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Tłocznie ścieków a pompownia – oto jest pytanie!

Zapachy z przepompowni ścieków – jak je neutralizować?

 
 
 

Folder elektroniczny

Deklaracje właściwości użytkowych

Dokumenty odniesienia

Formularz pobrania książki eksploatacji pompowni