Osadniki wirowe EOW

Osadniki wirowe służą do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3.

Osadniki Ecol-Unicon zapewniają:

 • skuteczne podczyszczanie ścieków z zawiesiny ogólnej do poziomu poniżej 100 mg/dm3 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1800);
 • zabezpieczenie przed nadmierną ilością zawiesin dopływających do urządzeń (np. przed separatorami lub oczyszczalniami);
 • skuteczną separację substancji ropopochodnych w układzie zintegrowanym z wkładem lamelowym (ESL-OW).

 

Sposób działania

W osadnikach wirowych, oprócz siły grawitacji, wykorzystuje się dodatkowo siłę odśrodkową. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawność separacji zawiesin przy dużych obciążeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza się powierzchnia osadnika w planie.

Ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia wywoływany jest za pomocą deflektora kierunkowego. Wylot z komory wirowej następuje w środkowej części zbiornika (rura centralna).

W osadniku dwukomorowym drugi zbiornik podzielony jest na dwie części, przy czym pierwsza stanowi pułapkę dla cząstek pływających lżejszych od wody, w tym substancji ropopochodnych, a druga pełni rolę komory odpływowej.

W typoszeregu z wkładem lamelowym, drugi zbiornik zawiera wkład lamelowy i pełni funkcję separatora substancji ropopochodnych.

Substancje ropopochodne i inne zanieczyszczenia lekkie zatrzymywane są, w zależności od typu osadnika, w:

 • drugiej części zbiornika (EOW-1 w opcji z deflektorem)

Osadnik wirowy EOW-1

 

 

 • Osadniki dwukomorowe(EOW-2)

Dwukomorowy osadnik wirowy EOW-2

 

 

 • separatorze substancji ropopochodnych znajdującym się w drugim zbiorniku (ESL-OW zintegrowane z pakietem lamelowym)

Osadnik lamelowy

Opracowane przez firmę Ecol-Unicon rozwiązania techniczne osadników wyróżniają się wysoką skutecznością podczyszczania, niskimi kosztami eksploatacji i łatwym dostępem podczas czyszczenia.

 

Montaż osadnika wirowego EOW
Montaż osadnika wirowego EOW

 Zalety

 • wysoka skuteczność oczyszczania ścieków z zawiesin;
 • mniejsza od tradycyjnych osadników powierzchnia zabudowy w planie;
 • umieszczenie wlotu do osadnika pod dowolnym kątem, co znacząco ułatwia podłączenie urządzenia do sieci kanalizacyjnej;
 • łatwa eksploatacja;
 • możliwość instalacji w pasie drogowym;
 • możliwość regulacji głębokości posadowienia;
 • możliwość dostosowania do potrzeb Klienta.

 

certyfikat EPD

 

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD typu III podkreśla najwyższe standardy ekologiczne naszych produktów. Jako pierwsza firma w branży wod-kan, Ecol-Unicon gwarantuje produkty o niezrównanej jakości i odpowiedzialności wobec środowiska, spełniając tym samym wymagania norm EN 15804 oraz ISO 14025.

 

Osadniki działające w układzie podczyszczającym można podłączyć do inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi Bumerang.

monitoring smartsep

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia do osadnika inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi SMARTSEP. wyposażonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

 

 

 

W zależności od rodzaju zlewni i wymaganego poziomu podczyszczenia ścieków, Ecol-Unicon oferuje osadniki:

Osadniki znajdują zastosowanie do podczyszczania ścieków pochodzących z:

 • dróg,
 • parkingów,
 • placów przemysłowych,
 • stacji paliw,
 • obszarów składowych i przeładunkowych,
 • krytych garaży,
 • myjni samochodowych,
 • zlewni miejskich,
 • portów itp.

Karta informacyjna

Dokumenty odniesienia

Certyfikat EPD

Formularz pobrania książki serwisowej separatorów i osadników