• Opis
 • Zastosowanie
 • Zapytanie
 • Realizacje

Bumerang Smart – Inteligentny system monitorowania i zarządzania wod-kan

Bumerang Smart to innowacyjne oprogramowanie służące do zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach wod-kan. Jest też integralnym elementem zbiorników retencyjnych HYDROZONE. 

Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeń zainstalowanych w sieci kanalizacyjnej to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, przyczyniające się do wzrostu poziomu ochrony przeciwpowodziowej, umożliwiające lepsze zarządzanie retencją i wykorzystaniem wody deszczowej oraz ekonomiczne i sprawne zarzadzanie eksploatacją całej sieci wod-kan. Dane pochodzące z monitoringu są nie tylko wsparciem w bieżącym sterowaniu systemem, ale także wykorzystuje się je w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej. Instalacje monitoringu i zdalnego sterowania dostarczane są w komplecie wraz z urządzeniami produkcji Ecol-Unicon, ale mogą również współpracować z innymi obiektami sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

 

Jak działa inteligentny system wspierający monitoring wod-kan?

Na obiektach systemu kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej istnieją lub instalowane są urządzenia pomiarowe np. sondy poziomu czy przepływomierze oraz zdalnie sterowane urządzenia wykonawcze np. pompownie, zasuwy lub zastawki. System na bieżąco przedstawia aktualny status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy oraz ma możliwość automatycznego uruchamiania procesów. Dodatkowo system pobiera dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy, co umożliwia skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową – podejmowanie decyzji np. o opróżnieniu zbiorników retencyjnych przed nadchodzącym opadem. Bumerang Smart pozwala też na gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych do wykonania lub optymalizacji modelu hydrodynamicznego dla systemu kanalizacji deszczowej.

 

Efektem zastosowania systemu Bumerang Smart są wymierne korzyści, osiągane między innymi poprzez:

 • minimalizację konieczności lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania,

 • zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii,

 • zmniejszenie retencji utraconej i wykorzystanie wody insitu (dla systemów kanalizacji deszczowej).

 

Moduły systemu Bumerang Smart:

 

Chcesz poznać bliżej możliwości naszego oprogramowania, skontaktuj się z nami:

 

 

Sprawdź nasze wdrożenia Systemu BUMERANG SMART

System zarządzania i monitoringu urządzeń:

 • pompownie sanitarne i deszczowe
 • tłocznie ścieków
 • zbiorniki retencyjne
 • oczyszczalnie ścieków
 • układy podczyszczające
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 •