Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości nowoczesnych urządzeń i rozwiązań dla infrastruktury sieci komunalnych. Mamy gotowe rozwiązania do zarządzania wodami opadowymi, które wykorzystują procesy:

  • retencjonowania w zbiornikach otwartych lub podziemnych (zbiorniki HYDROZONE)
  • rozsączania (wielofunkcyjne zbiorniki HYDROZONE)
  • zagospodarowania, do celów komunalnych lub p.poż., płukania kanałów, podlewania, fontann itp. (wielofunkcyjne zbiorniki HYDROZONE)