Typ Przepływ nominalny [m3/h]* Max pobór mocy wentylatora [W] Natężenie [A] Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)] Sprawdź produkt w sklepie
ENA II-20 20 101 0,49 54
ENA II-50 50 101 0,49 54
ENA II-100 100 101 0,49 54
ENA II-150 150 192 0,8 57
ENA II-200 200 192 0,8 57
ENA II-250 250 192 0,8 57
ENA II-300 300 750 5 66
ENA II-350 350 750 5 66
ENA II-400 400 750 5 66
ENA II-450 450 750 5 66
ENA II-500 500 750 5 66
ENA II-600 600 750 5 66
ENA II-700 700 1100 6,4 66
ENA II-800 800 1100 6,4 66
ENA II-900 900 1100 6,4 66
ENA II-1000 1000 3000 11 68
ENA II-1100 1100 3000 11 68
ENA II-1200 1200 3000 11 68
ENA II-1300 1300 3000 11 68
ENA II-1400 1400 3000 11 68
ENA II-1500 1500 3000 11 68

*) przepustowość nominalna urządzenia, przy której usuwanych jest 95% złowonnych lotnych związków siarki.