Wysokosprawne separatory koalescencyjne z by-passem

Separatory ESK-B II przebadano dla przepływów nominalnych, a wyniki testów potwierdziła Jednostka Notyfikowana. Separatory ESK-B II należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), a także mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Każdy z oferowanych separatorów ESK-B II może być wykonany według podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane są w klasach wytrzymałości wg PN-EN ISO 9969:2008.

 

Typ urządzenia Qnom/Qmax/DNR Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica króćców przyłącz DNR
[mm]
Pojemność magazyn. oleju
[dm3]
Masa całkowita
[kg]
Masa najcięższego elementu
[kg]
Karta katalogowa  Dokument odniesienia  Pliki do wykorzystania 
Qnom
[dm3/s]
(NS)
Qmax
[dm3/s]
Dw
[mm]
Hw
[mm]
Amin**
[mm]
ESK-B II
3/30/250
3 30 1200 730 820 250 220 3200 2500 PDF PDF DWG
ESK-B II
6/60/250
6 60 1200 730 820 250 220 3200 2500 PDF PDF DWG
ESK-B II
10/100/250
10 100 1200 730 820 250 220 3200 2500 PDF PDF DWG
ESK-B II
10/100/315
10 100 1200 730 820 315 220 3200 2400 PDF PDF DWG
ESK-B II
15/150/315
15 150 1500 950 900 315 500 5400 4200 PDF PDF DWG
ESK-B II
15/150/400
15 150 1500 950 900 400 500 5300 4100 PDF PDF DWG
ESK-B II
20/200/315
20 200 1500 950 900 315 500 5400 4200 PDF PDF DWG
ESK-B II
20/200/400
20 200 1500 950 900 400 500 5300 4100 PDF PDF DWG
ESK-B II
30/300/315
30 300 2000 1190 880 315 1450 7900 6000 PDF PDF DWG
ESK-B II
30/300/400
30 300 2000 1190 880 400 1450 7800 5900 PDF PDF DWG
ESK-B II
30/300/500
30 300 2000 1190 880 500 1450 7600 5700 PDF PDF DWG
ESK-B II
40/400/315
40 400 2000 1190 880 315 1450 7900 6900 PDF PDF DWG
ESK-B II
40/400/400
40 400 2000 1190 880 400 1450 7800 5900 PDF PDF DWG
ESK-B II
40/400/500
40 400 2000 1190 880 500 1450 7600 5700 PDF PDF DWG
ESK-B II
50/500/400
50 500 2000 1680 1120 400 3000 9700 7700 PDF PDF DWG
ESK-B II
50/500/500
50 500 2000 1680 1120 500 3000 9500 7500 PDF PDF DWG
ESK-B II
60/600/400
60 600 2000 1680 1120 400 3000 9700 7700 PDF PDF DWG
ESK-B II
60/600/500
60 600 2000 1680 1120 500 3000 9500 7500 PDF PDF DWG
ESK-B II
60/600/630
60 600 2000 1680 1120 630 3000 9300 7400 PDF PDF DWG

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Qmax[dm3/s] – maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń

DNR [mm] – dostępne średnice króćców przyłączeniowych rur wlotowych i wylotowych

S – oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.