Wysokosprawne separatory koalescencyjne z by-passem, osadnikiem

Separatory ESK-BH II przebadano dla przepływów nominalnych, a wyniki testów potwierdziła Jednostka Notyfikowana. Separatory ESK-BH II należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), a także mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Każdy z oferowanych separatorów ESK-BH II może być wykonany według podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane są w klasach wytrzymałości wg PN-EN ISO 9969:2008.

 

Typ urządzenia Qnom/Qmax/Vos/DNR Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica króćców przyłącz DNR
[mm]
Rzeczyw. poj. części osad. [dm3] Pojemność magazyn. oleju
[dm3]
Masa całkowita
[kg]
Masa najcięższego elementu
[kg]
Karta katalogowa  Dokument odniesienia  Pliki do wykorzystania 
Qnom
[dm3/s]
(NS)
Qmax
[dm3/s]
Dw
[mm]
Hw
[mm]
Amin**
[mm]
ESK-BH II 3/30/300/250 3 30 1200 800 750 250 300 220 3200 2500 PDF PDF DWG
ESK-BH II 3/30/600/250 3 30 1200 1060 740 250 600 220 3600 2800 PDF PDF DWG
ESK-BH II 6/60/600/250 6 60 1200 1060 740 250 600 220 4300 3500 PDF PDF DWG
ESK-BH II 6/60/1200/250 6 60 1200 1580 700 250 1200 220 3600 2800 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/1000/250 10 100 1200 1400 650 250 1000 220 3900 3200 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/1000/315 10 100 1200 1400 880 315 1000 220 4200 3500 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/2000/250 (S) 10 100 1200 2290 760 250 2000 220 5300 2300 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/2000/315 (S) 10 100 1200 2290 760 315 2000 220 5300 2300 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/2000/250 10 100 1500 1750 1030 250 2000 300 6900 5700 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/2000/315 10 100 1500 1750 1030 315 2000 300 6900 5700 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/3000/250 10 100 2000 1520 800 250 3000 580 8600 6700 PDF PDF DWG
ESK-BH II 10/100/3000/315 10 100 2000 1520 800 315 3000 580 8500 6600 PDF PDF DWG
ESK-BH II 15/150/1500/315 15 150 1500 1480 800 315 1500 500 5900 4700 PDF PDF DWG
ESK-BH II 15/150/1500/400 15 150 1500 1480 800 400 1500 500 5900 4700 PDF PDF DWG
ESK-BH II 15/150/3000/315 15 150 2000 1610 710 315 3000 900 8500 6600 PDF PDF DWG
ESK-BH II 15/150/3000/400 15 150 2000 1610 940 400 3000 900 9000 7100 PDF PDF DWG
ESK-BH II 20/200/2000/315 20 200 1500 1880 970 315 2000 500 7300 6100 PDF PDF DWG
ESK-BH II 20/200/2000/400 20 200 1500 1880 970 400 2000 500 7200 6000 PDF PDF DWG
ESK-BH II 20/200/4000/315 20 200 2000 2020 800 315 4000 900 9800 7900 PDF PDF DWG
ESK-BH II 20/200/4000/400 20 200 2000 2020 800 400 4000 900 9700 7800 PDF PDF DWG
ESK-BH II 30/300/3000/315 30 300 2000 1850 970 315 3000 1450 9800 7900 PDF PDF DWG
ESK-BH II 30/300/3000/400 30 300 2000 1850 970 400 3000 1450 9700 7800 PDF PDF DWG
ESK-BH II 30/300/3000/500 30 300 2000 1850 970 500 3000 1450 9500 7600 PDF PDF DWG
ESK-BH II 30/300/6000/315 (S) 30 300 2500 2120 950 315 6000 2300 13800 6200 PDF PDF DWG
ESK-BH II 30/300/6000/400 (S) 30 300 2500 2120 950 400 6000 2300 13700 6100 PDF PDF DWG
ESK-BH II 30/300/6000/500 (S) 30 300 2500 2120 950 500 6000 2300 13500 5900 PDF PDF DWG
ESK-BH II 40/400/4000/315 (S) 40 400 2000 2180 890 315 4000 1450 10400 4600 PDF PDF DWG
ESK-BH II 40/400/4000/400 (S) 40 400 2000 2180 890 400 4000 1450 10400 4500 PDF PDF DWG
ESK-BH II 40/400/4000/500 (S) 40 400 2000 2180 890 500 4000 1450 10200 4300 PDF PDF DWG
ESK-BH II 40/400/8000/400 (S) 40 400 2500 2520 1050 400 8000 2300 15000 6100 PDF PDF DWG
ESK-BH II 40/400/8000/500 (S) 40 400 2500 2520 1050 500 8000 2300 14800 5900 PDF PDF DWG
ESK-BH II 50/500/5000/400 (S) 50 500 2500 2410 910 400 5000 4700 14500 6900 PDF PDF DWG
ESK-BH II 50/500/5000/500 (S) 50 500 2500 2410 910 500 5000 4700 14300 6700 PDF PDF DWG
ESK-BH II 50/500/10000/400 (S) 50 500 3000 2880 970 400 10000 6800 21000 8500 PDF PDF DWG
ESK-BH II 50/500/10000/500 (S) 50 500 3000 2880 970 500 10000 6800 20800 8300 PDF PDF DWG

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń

Vos [dm3 ]- pojemność części osadowej

S - oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.