esk-e

Wysokosprawne separatory koalescencyjne z zamknięciem na dopływie

Separatory ESK-E przebadano dla przepływów nominalnych, a wyniki testów potwierdziła Jednostka Notyfikowana. Separatory ESK-E należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), a także mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Każdy z oferowanych separatorów ESK-E może być wykonany według podanego typoszeregu w korpusie betonowym, polimerobetonowym lub stalowym.

 

Typ urządzenia Qnom * Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur wlot/wylot DN
[mm]
Pojemność magazyn. oleju 
[dm3]
Masa całkowita 
[kg]
Masa najcięższego elementu 
[kg]
Karta katalogowa Dokument odniesienia Pliki do wykorzystania
Qnom
[dm3/s] (NS)
Dw 
[mm]
Hw 
[mm]
Amin**
[mm]
ESK-E 1,5 1,5 1000 730 1040 160 180 2200 1800 PDF PDF DWG
ESK-E 3 3 1000 730 1040 160 180 2200 1800 PDF PDF DWG
ESK-E 6 6 1000 730 1040 160 180 2200 1800 PDF PDF DWG
ESK-E 10 10 1000 730 1040 160 180 2200 1800 PDF PDF DWG
ESK-E 15 15 1200 950 1100 200 480 3500 2900 PDF PDF DWG
ESK-E 20 20 1200 950 1100 200 480 3500 2900 PDF PDF DWG

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

S - oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.