esk-eh

Wysokosprawne separatory koalescencyjne z zamknięciem na dopływie i osadnikiem

Separatory ESK-EH przebadano dla przepływów nominalnych, a wyniki testów potwierdziła Jednostka Notyfikowana. Separatory ESK-EH należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), a także mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Każdy z oferowanych separatorów ESK-EH może być wykonany według podanego typoszeregu w korpusie betonowym, polimerobetonowym lub stalowym

 

Typ urządzenia Qnom/Vos * Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur wlot/wylot DN
[mm]
Rzeczywista pojemność części osadowej 
[dm3]
Pojemność magazyn. oleju 
[dm3]
Masa całkowita 
[kg]
Masa najcięższego elementu 
[kg]
Karta katalogowa Dokument odniesienia Pliki do wykorzystania
Qnom
[dm3/s] (NS)
Dw 
[mm]
Hw 
[mm]
Amin**
[mm]
ESK-EH 1,5/150 1,5 1000 730 1040 160 160 180 2200 1800 PDF PDF DWG
ESK-EH 1,5/300 1,5 1000 1030 990 160 380 180 2500 2100 PDF PDF DWG
ESK-EH 3/300 3 1000 1030 990 160 380 180 2500 2100 PDF PDF DWG
ESK-EH 3/600 3 1200 1080 1200 160 630 260 3800 3200 PDF PDF DWG
ESK-EH 3/900 3 1500 1130 950 160 1000 410 5100 4100 PDF PDF DWG
ESK-EH 3/2500 3 2000 1390 1180 160 2670 750 8700 7000 PDF PDF DWG
ESK-EH 6/600 6 1200 1080 1200 160 630 260 3800 3200 PDF PDF DWG
ESK-EH 6/1200 6 1500 1230 1120 160 1240 410 5900 4900 PDF PDF DWG
ESK-EH 6/2500 6 2000 1390 1180 160 2670 750 8700 7000 PDF PDF DWG
ESK-EH 6/5000 6 2500 1600 970 160 5200 1180 11800 8000 PDF PDF DWG
ESK-EH 10/1000 10 1500 1130 1150 160 1070 410 5500 4500 PDF PDF DWG
ESK-EH 10/2000 10 2000 1230 1090 160 2200 750 8100 6400 PDF PDF DWG
ESK-EH 10/5000 10 2500 1600 970 160 5200 1180 11800 8800 PDF PDF DWG
ESK-EH 15/1500 15 2000 1200 1120 200 1580 1400 8200 6400 PDF PDF DWG
ESK-EH 15/3000 15 2000 1700 1120 200 3150 1400 9400 7600 PDF PDF DWG
ESK-EH 20/2000 20 2000 1400 1170 200 2200 1400 8800 7000 PDF PDF DWG
ESK-EH 20/4000  20 2500 1600 1220 200 4370 2200 12400 6000 PDF PDF DWG

 

*) Qnom[dm3/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Vos [dm3] - pojemność części osadowej

S - oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.