Typ urządzenia
Qnom/Vos *
Przepustowość Wymiary Średnica rur wlot/wylot
DN
[mm]
Rzeczywista pojemność
części osadowej
[dm3]
Pojemność magazyn. oleju
[dm3]
Masa całkowita
[kg]
Masa najcięższego elementu 
[kg]
Karta katalogowa Dokument odniesienia Pliki do wykorzystania
Qnom [dm3/s] (NS) Dw
[mm]
Hw
[mm]
Amin**
[mm]
ESK-H 1,5/150 1,5 1000 730 540 160 160 180 1900 1400 PDF PDF DWG
ESK-H 1,5/300 1,5 1000 1030 740 160 380 180 2400 1400 PDF PDF DWG
ESK-H 3/300 3 1000 1030 740 160 380 180 2400 1400 PDF PDF DWG
ESK-H 3/600 3 1200 1080 720 160 630 260 3400 2600 PDF PDF DWG
ESK-H 3/2500 3 2000 1390 680 160 2670 750 7600 5800 PDF PDF DWG
ESK-H 6/600 6 1200 1080 720 160 630 260 3400 2600 PDF PDF DWG
ESK-H 6/1200 6 1500 1230 620 160 1240 410 4800 3800 PDF PDF DWG
ESK-H 6/2500 6 2000 1390 680 160 2670 750 7600 5800 PDF PDF DWG
ESK-H 6/5000 6 2500 1600 720 160 5200 1180 11200 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 10/1000 10 1500 1130 720 160 1070 410 4800 3800 PDF PDF DWG
ESK-H 10/2000 10 2000 1230 590 160 2200 750 7000 5200 PDF PDF DWG
ESK-H 10/5000 10 2500 1600 720 160 5200 1180 11200 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 15/1500 DN1500 15 1500 1650 630 200 1600 930 4500 5700 PDF PDF DWG
ESK-H 15/1500 DN2000 15 2000 1200 620 200 1580 1400 7000 5200 PDF PDF DWG
ESK-H 15/3000 15 2000 1700 620 200 3150 1400 8200 6400 PDF PDF DWG
ESK-H 20/2000 20 2000 1400 920 200 2200 1400 8200 6400 PDF PDF DWG
ESK-H 20/4000 20 2500 1600 720 200 4370 2200 10900 7900 PDF PDF DWG
ESK-H 30/3000 30 2000 1850 970 315 3150 1800 9500 7700 PDF PDF DWG
ESK-H 30/6000 S 30 2500 2120 700 315 6240 2900 9800 5400 PDF PDF DWG
ESK-H 40/4000 40 2500 1700 620 315 4180 2900 8300 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 40/8000 S 40 3000 2030 820 315 8350 4800 16900 6400 PDF PDF DWG
ESK-H 50/5000 S 50 3000 2080 750 315 5310 4460 16900 6400 PDF PDF DWG
ESK-H 50/10000 S 50 3000 2800 800 315 10250 4460 19600 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 60/6000 S 60 3000 2210 890 315 6120 4460 17800 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 65/6500 S 65 3000 2310 790 315 6820 4460 17800 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 70/7000 S 70 3000 2350 750 315 7110 4460 17800 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 80/8000 S 80 3000 2530 820 315 8380 4460 18700 8200 PDF PDF DWG
ESK-H 90/9000 S 90 3000 2640 710 315 9150 4460 18700 7300 PDF PDF DWG
ESK-H 100/10000 S 100 3000 2800 800 315 10250 4460 19600 8200 PDF PDF DWG

 

*) Qnom[dm3/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Vos [dm3 ]- pojemność części osadowej

S - oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.