Separatory ESL-Z przebadano dla przepływów nominalnych i maksymalnych, a wyniki testów potwierdził Instytut Techniki Budowlanej wydając Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2. Separatory ESL-Z należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Korpus wykonany zgodnie z Normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20 (ważny do 28/07/2023).

 

Typ urządzenia
Qnom/Qmax
Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur wlot/ wylot DN
[mm]
Rzeczyw. poj. części osad. [dm3] Pojemność magazyn. oleju
[dm3]
Masa całkowita
[kg]
Masa najcięższego elementu
[kg]
Karta katalogowa  Dokument odniesienia  Pliki do wykorzystania
Qnom
[dm3/s]
(NS)
Qmax
[dm3/s]
Dw
[mm]
Hw
[mm]
Amin**
[mm]
ESL-Z 1,5/15 1,5 15 1200 1220 830 max 400 180 150 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-Z 3/30 3 30 1200 1220 830 max 400 180 150 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-Z 6/60 6 60 1200 1220 830 max 400 180 150 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-Z 10/100 10 100 1200 1220 830 max 400 180 150 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-Z 15/150 15 150 1200 1530 1020 max 600 180 300 4400 3600 PDF PDF DWG
ESL-Z 20/200 20 200 1200 1530 1020 max 600 180 300 4400 3600 PDF PDF DWG
ESL-Z 30/300 30 300 1500 1600 1250 max 800 300 750 6600 5600 PDF PDF DWG
ESL-Z 40/400 40 400 1500 1600 1250 max 800 300 750 6600 5600 PDF PDF DWG
ESL-Z 50/500 50 500 1500 1600 1250 max 800 300 750 6600 5600 PDF PDF DWG
ESL-Z 60/600 60 600 2000 1510 1310 max 800 550 1200 9300 7600 PDF PDF DWG
ESL-Z 65/650 65 650 2000 1510 1310 max 800 550 1200 9300 7600 PDF PDF DWG
ESL-Z 70/700 70 700 2000 1510 1310 max 800 550 1200 9300 7600 PDF PDF DWG
ESL-Z 75/750 75 750 2000 1510 1310 max 800 550 1200 9300 7600 PDF PDF DWG
ESL-Z 80/800 80 800 2000 1510 1310 max 800 550 1200 9300 7600 PDF PDF DWG
ESL-Z 90/900 S 90 900 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
ESL-Z 100/1000 S 100 1000 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
ESL-Z 110/1100 S 110 1100 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
ESL-Z 120/1200 S 120 1200 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
ESL-Z 125/1250 S 125 1250 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
ESL-Z 130/1300 S 130 1300 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
ESL-Z 140/1400 S 140 1400 3000 1630 1720 max 1200 1070 2400 18900 7200 PDF PDF DWG
ESL-Z 150/1500 S 150 1500 3000 1630 1720 max 1200 1070 2400 18900 7200 PDF PDF DWG
ESL-Z 160/1600 S 160 1600 3000 1630 1720 max 1200 1070 2400 18900 7200 PDF PDF DWG
ESL-Z 170/1700 S 170 1700 3000 1810 1790 max 1200 1070 3150 17200 7500 PDF PDF DWG
ESL-Z 180/1800 S 180 1800 3000 1810 1790 max 1200 1070 3150 17200 7500 PDF PDF DWG
ESL-Z 190/1900 S 190 1900 3000 1810 1790 max 1200 1070 3150 17200 7500 PDF PDF DWG
ESL-Z 200/2000 S 200 2000 3000 1810 1790 max 1200 1070 3150 17200 7500 PDF PDF DWG
ESL-Z 210/2100 S 210 2100 3000 1810 1790 max 1200 1070 3150 17200 7500 PDF PDF DWG

 

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń

S - oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy (rozdział: Studnie i zbiorniki betonowe)

 

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.