Separatory ESL-ZH przebadano dla przepływów nominalnych i maksymalnych, a wyniki testów potwierdził Instytut Techniki Budowlanej wydając Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0212 wydanie 1. Separatory ESL-ZH należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Korpus wykonany zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20 (ważny do 28/07/2023).

 

Typ urządzenia
Qnom/Qmax/Vos*
PrzepustowośćWymiary urządzeniaŚrednica rur wlot/ wylot DN
[mm]
Rzeczyw. poj. części osad. [dm3]Pojemność magazyn. oleju
[dm3]
Masa całkowita
[kg]
Masa najcięższego elementu
[kg]
Karta
katalogowa
Dokument
odniesienia
Pliki do wykorzystania
Qnom
[dm3/s]
(NS)
Qmax
[dm3/s]
Dw
[mm]
Hw
[mm]
Amin**
[mm]
ESL-ZH 1,5/15/1501,51512001220830max 40015015037002900PDFPDFDWG
ESL-ZH 1,5/15/3001,515120015401010max 4006009045003700PDFPDFDWG
ESL-ZH 1,5/15/4501,515120015401010max 4006009045003700PDFPDFDWG
ESL-ZH 3/30/300330120015401010max 4006009045003700PDFPDFDWG
ESL-ZH 3/30/600330120015401010max 4006009045003700PDFPDFDWG
ESL-ZH 3/30/90033015001750850max 400120015069005600PDFPDFDWG
ESL-ZH 6/60/600660120015401010max 4006009045003700PDFPDFDWG
ESL-ZH 6/60/120066015001750850max 400120015069005600PDFPDFDWG
ESL-ZH 6/60/180066020002000820max 600200030096007600PDFPDFDWG
ESL-ZH 10/100/10001010015001750850max 400120015069005600PDFPDFDWG
ESL-ZH 10/100/20001010020002000820max 600200030096007600PDFPDFDWG
ESL-ZH 10/100/3000 S1010020002670900max 6004000300116005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 15/150/15001515020002000820max 600200030096007600PDFPDFDWG
ESL-ZH 15/150/3000 S1515020002670900max 6004000300116005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 15/150/4500 S1515020002670900max 6004500225116005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 20/200/20002020020002000820max 600200030096007600PDFPDFDWG
ESL-ZH 20/200/4000 S2020020002670900max 6004000300116005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 20/200/6000 S (DN 2000)2020020003340980max 6006000300134007600PDFPDFDWG
ESL-ZH 20/200/6000 S (DN 2500)2020025002600970max 8006000300165006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 30/300/3000 S30300200025601010max 8004000600112005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 30/300/6000 S30300250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 30/300/9000 S30300300030801520max 1200100001500211005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 40/400/4000 S40400200025601010max 8004000600112005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 40/400/8000 S40400250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 50/500/5000 S50500250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 50/500/10000 S50500300030801520max 1200100001500211005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 60/600/6000 S60600250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 65/650/6500 S65650250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 70/700/7000 S70700250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 75/750/7500 S75750250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 80/800/8000 S80800250032401330max 80080001200187006700PDFPDFDWG
ESL-ZH 90/900/9000 S90900300030801520max 1200100001500211005800PDFPDFDWG
ESL-ZH 100/1000/10000 S1001000300030801520max 1200100001500211005800PDFPDFDWG

 

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Qmax [dm3/s] – maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń

Vos [dm3 ] – pojemność części osadowej

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy (rozdział: Studnie i zbiorniki betonowe)

 

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.