Separatory ESL-ZH przebadano dla przepływów nominalnych i maksymalnych, a wyniki testów potwierdził Instytut Techniki Budowlanej wydając Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0212 wydanie 1. Separatory ESL-ZH należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Korpus wykonany zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20 (ważny do 28/07/2023).

 

Typ urządzenia
Qnom/Qmax/Vos*
Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur wlot/ wylot DN
[mm]
Rzeczyw. poj. części osad. [dm3] Pojemność magazyn. oleju
[dm3]
Masa całkowita
[kg]
Masa najcięższego elementu
[kg]
Karta
katalogowa
Dokument
odniesienia
Pliki do wykorzystania
Qnom
[dm3/s]
(NS)
Qmax
[dm3/s]
Dw
[mm]
Hw
[mm]
Amin**
[mm]
ESL-ZH 1,5/15/150 1,5 15 1200 1220 830 max 400 150 150 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-ZH 1,5/15/300 1,5 15 1200 1540 1010 max 400 600 90 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-ZH 1,5/15/450 1,5 15 1200 1540 1010 max 400 600 90 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-ZH 3/30/300 3 30 1200 1540 1010 max 400 600 90 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-ZH 3/30/600 3 30 1200 1540 1010 max 400 600 90 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-ZH 3/30/900 3 30 1500 1750 850 max 400 1200 150 6900 5600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 6/60/600 6 60 1200 1540 1010 max 400 600 90 3700 2900 PDF PDF DWG
ESL-ZH 6/60/1200 6 60 1500 1750 850 max 400 1200 150 6900 5600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 6/60/1800 6 60 2000 2000 820 max 600 2000 300 9600 7600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 10/100/1000 10 100 1500 1750 850 max 400 1200 150 6900 5600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 10/100/2000 10 100 2000 2000 820 max 600 2000 300 9600 7600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 10/100/3000 S 10 100 2000 2670 900 max 600 4000 300 11600 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 15/150/1500 15 150 2000 2000 820 max 600 2000 300 9600 7600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 15/150/3000 S 15 150 2000 2670 900 max 600 4000 300 11600 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 15/150/4500 S 15 150 2000 2670 900 max 600 4500 225 11600 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 20/200/2000 20 200 2000 2000 820 max 600 2000 300 9600 7600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 20/200/4000 S 20 200 2000 2670 900 max 600 4000 300 11600 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 20/200/6000 S (DN 2000) 20 200 2000 3340 980 max 600 6000 300 13400 7600 PDF PDF DWG
ESL-ZH 20/200/6000 S (DN 2500) 20 200 2500 2600 970 max 800 6000 300 16500 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 30/300/3000 S 30 300 2000 2560 1010 max 800 4000 600 11200 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 30/300/6000 S 30 300 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 30/300/9000 S 30 300 3000 3080 1520 max 1200 10000 1500 21100 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 40/400/4000 S 40 400 2000 2560 1010 max 800 4000 600 11200 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 40/400/8000 S 40 400 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 50/500/5000 S 50 500 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 50/500/10000 S 50 500 3000 3080 1520 max 1200 10000 1500 21100 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 60/600/6000 S 60 600 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 65/650/6500 S 65 650 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 70/700/7000 S 70 700 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 75/750/7500 S 75 750 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 80/800/8000 S 80 800 2500 3240 1330 max 800 8000 1200 18700 6700 PDF PDF DWG
ESL-ZH 90/900/9000 S 90 900 3000 3080 1520 max 1200 10000 1500 21100 5800 PDF PDF DWG
ESL-ZH 100/1000/10000 S 100 1000 3000 3080 1520 max 1200 10000 1500 21100 5800 PDF PDF DWG

 

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń

Vos [dm3 ] - pojemność części osadowej

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy (rozdział: Studnie i zbiorniki betonowe)

 

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.