est-h

Wysokosprawne separatory tłuszczu z osadnikiem

Separatory EST-H mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej. Separatory EST-H należą do oddzielaczy tłuszczu, które spełniają wymagania normy PN-EN 1825.

Każdy z oferowanych separatorów EST może być wykonany według podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane są w klasach wytrzymałości wg PN-EN ISO 9969:2008.

 

Typ urządzenia Qnom/Vos * Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur wlot/wylot DN
[mm]
Rzeczywista pojemność części osadowej 
dm3]
Pojemność magazyn. tłuszczu 
[dm3]
Masa całkowita 
[kg]***
Masa najcięższego elementu 
[kg]
Karta katalogowa Dokument odniesienia Pliki do wykorzystania
Qnom
[dm3/s] (NS)
Dw 
[mm]
Hw 
[mm]
Amin**
[mm]
EST-H 2/200 2 1200 1170 610 160 200 150 3300 2500 PDF PDF DWG
EST-H 2/400 2 1200 1300 750 160 400 150 3700 2900 PDF PDF DWG
EST-H 4/400 4 1500 1220 630 160 400 300 5200 4000 PDF PDF DWG
EST-H 4/800 4 1500 1370 660 160 800 300 5300 4100 PDF PDF DWG
EST-H 7/700 7 2000 1140 680 200 700 550 7100 5100 PDF PDF DWG
EST-H 7/1400 7 2000 1300 770 200 1400 550 7700 5800 PDF PDF DWG
EST-H 10/1000 10 2000 1310 760 200 1000 550 7700 5800 PDF PDF DWG
EST-H 10/2000 10 2000 1700 620 200 2000 550 8300 6400 PDF PDF DWG
EST-H 15/1500 15 2500 1170 900 250 1500 950 10500 7300 PDF PDF DWG
EST-H 15/3000 15 2500 1470 850 250 3000 950 11200 8000 PDF PDF DWG
EST-H 20/2000 S 20 3000 1140 710 250 2000 1350 13400 5000 PDF PDF DWG
EST-H 20/4000 S 20 3000 1420 930 250 4000 1350 15300 5500 PDF PDF DWG
EST-H 25/2500 S 25 3000 1350 750 250 2500 1350 14300 5000 PDF PDF DWG
EST-H 25/5000 S 25 3000 1700 900 250 5000 1350 16400 5800 PDF PDF DWG

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia

Vos [dm3] – pojemność części osadowej

S – oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy (rozdział: Studnie i zbiorniki betonowe)

***) Wskazane masy dotyczą urządzeń bez dodatkowych kręgów nadbudowy; dla urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach (S) masa bez uwzględnienia tonażu wyposażenia technologicznego.
Ostateczna masa zostanie określona przed dostarczeniem urządzęnia.

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.