Tab. 5.2 Elementy zbiorników okrągłych/owalnych – elementy nadstawkowe EU-MN

tab-5-2

Elementy zbiorników objęte są Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9425/2015.

Elementy
nadstawkowe
EU-MN
Wymiar zbiornika Dw/Lw
Wymiar zbiornika Dz/Lz
Pow. zbior. w planie [m2]
Parametry Wartości parametrów
[mm] H [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

4600

4960

16,6

masa najcięż. elem. [kg] 3250 4050 4850 5650 6450 7250 8050 8850 9650
masa całkowita [kg] 6500 8100 9700 11300 12900 14500 16100 17700 19300
pojemność [m3] 15,9 20,1 24,2 28,4 32,5 36,7 40,8 45,0 49,1

5000

5360

20,5

masa najcięż. elem. [kg] 3600 4450 5350 6250 7150 8000 8900 9800 10700
masa całkowita [kg] 7200 8900 10700 12500 14300 16000 17800 19600 21400
pojemność [m3] 19,6 24,7 29,8 34,9 40,1 45,2 50,3 55,4 60,5

5600

5960

26,8

masa najcięż. elem. [kg] 4100 5100 6100 7150 8150 9150 10200 11200 12200
masa całkowita [kg] 8200 10200 12200 14300 16300 18300 20400 22400 24400
pojemność [m3] 25,7 32,4 39,1 45,8 52,5 59,2 65,9 72,6 79,3

6000

6360

31,5

masa najcięż. elem. [kg] 4450 5550 6650 7750 8850 9950 11050 12150 13250
masa całkowita [kg] 8900 11100 13300 15500 17700 19900 22100 24300 26500
pojemność [m3] 30,2 38,0 45,9 53,7 61,6 69,5 77,3 85,2 93,1