Tab. 5.3 Elementy zbiorników okrągłych/owalnych – elementy zamykające EU-MD

tab-5-3

Elementy zbiorników objęte są Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9425/2015.

Elementy
zamykające
EU-MD
Wymiar zbiornika Dw/Lw
Wymiar zbiornika Dz/Lz
Pow. zbior. w planie [m2]
Parametry Wartości parametrów
[mm] H [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

4600

4960

16,6

masa najcięż. elem. [kg] 8950 9750 10600 11400 12200 13000 13800 14600 15400
masa całkowita [kg] 17900 19500 21200 22800 24400 26000 27600 29200 30800
pojemność [m3] 16,6 20,7 24,9 29,0 33,2 27,3 41,5 45,7 49,8

5000

5360

20,5

masa najcięż. elem. [kg] 10550 11450 12300 13200 14100 15000 15850 16750 17650
masa całkowita [kg] 21100 22900 24600 26400 28200 30000 31700 33500 35300
pojemność [m3] 20,4 25,5 30,6 35,8 40,9 46,0 51,1 56,2 61,3

5600

5960

26,8

masa najcięż. elem. [kg] 13050 14100 15100 16100 17150 18150 19150 20200 21200
masa całkowita [kg] 26100 28200 30200 32200 34300 36300 38300 40400 42400
pojemność [m3] 26,8 33,5 40,2 46,9 53,6 60,3 67,0 73,7 80,4

6000

6360

31,5

masa najcięż. elem. [kg] 14850 15950 17100 18200 19300 20400 21500 22600 23700
masa całkowita [kg] 29700 31900 34200 36400 38600 40800 43000 45200 47400
pojemność [m3] 31,4 39,3 47,1 55,0 62,9 70,7 78,6 86,5 94,3