Tab. 6.1 Elementy zbiorników okrągłych/owalnych – pokrywy EU-MP

tab-6-1

Elementy zbiorników objęte są Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9425/2015.

Pokrywy EU-MP Wymiar zbiornika Dw x Lw
Wymiar zbiornika Dz x Lz
Parametry Wartości parametrów
[mm] H [mm] 200 250 300
5000 x 4600
5360 x 4960
masa najcięższego elementu [kg] 5100 6350 7600
masa całkowita [kg] 10200 12700 15200
5600 x 4600
5960 x 4960
masa najcięższego elementu [kg] 5800 7250 8700
masa całkowita [kg] 11600 14500 17400
6000 x 4600
6360 x 4960
masa najcięższego elementu [kg] 6250 7800 9400
masa całkowita [kg] 12500 15600 18800
5600 x 5000
5960 x 5360
masa najcięższego elementu [kg] 6350 7950 9500
masa całkowita [kg] 12700 15900 19000
6000 x 5000
6360 x 5360
masa najcięższego elementu [kg] 6850 8600 10300
masa całkowita [kg] 13700 17200 20600
6000 x 5600
6360 x 5960
masa najcięższego elementu [kg] 7750 9700 11650
masa całkowita [kg] 15500 19400 23300
6600 x 4600
6960 x 4960
masa najcięższego elementu [kg] 6950 8700 10450
masa całkowita [kg] 13900 17400 20900
6600 x 5000
6960 x 5360
masa najcięższego elementu [kg] 7650 9550 11450
masa całkowita [kg] 15300 19100 22900
6600 x 5600
6960 x 5960
masa najcięższego elementu [kg] 8600 10750 12900
masa całkowita [kg] 17200 21500 25800
6600 x 6000
6960 x 6360
masa najcięższego elementu [kg] 9300 11600 13900
masa całkowita [kg] 18600 23200 27800
7000 x 4600
7360 x 4960
masa najcięższego elementu [kg] 7450 9300 11150
masa całkowita [kg] 14900 18600 22300
7000 x 5000
4360 x 5360
masa najcięższego elementu [kg] 8150 10150 12200
masa całkowita [kg] 16300 20300 24400
7000 x 5600
7360 x 5960
masa najcięższego elementu [kg] 9200 11500 13750
masa całkowita [kg] 18400 23000 27500
7000 x 6000
7360 x 6360
masa najcięższego elementu [kg] 9900 12350 14800
masa całkowita [kg] 19800 24700 29600
7600 x 4600
7960 x 4960
masa najcięższego elementu [kg] 8150 10200 12200
masa całkowita [kg] 16300 20400 24400
7600 x 5000
7960 x 5360
masa najcięższego elementu [kg] 8900 11100 13350
masa całkowita [kg] 17800 22200 26700
7600 x 5600
7960 x 5960
masa najcięższego elementu [kg] 10050 12550 15050
masa całkowita [kg] 20100 25100 30100
7600 x 6000
7960 x 6360
masa najcięższego elementu [kg] 10800 13500 16200
masa całkowita [kg] 21600 27000 32400
8000 x 4600
8360 x 4960
masa najcięższego elementu [kg] 8600 10750 12900
masa całkowita [kg] 17200 21500 25800
8000 x 5000
8360 x 5360
masa najcięższego elementu [kg] 9400 11750 14100
masa całkowita [kg] 18800 23500 28200
8000 x 5600
8360 x 5960
masa najcięższego elementu [kg] 10600 13250 15900
masa całkowita [kg] 21200 26500 31800
8000 x 6000
8360 x 6360
masa najcięższego elementu [kg] 11400 14250 17100
masa całkowita [kg] 22800 28500 34200