Tab. 8.1 Przykładowe konfiguracje zbiorników okrągłych

Zbiorniki retencyjne EU:

  • przeznaczone są do zabudowy podziemnej, również w obszarach ruchu pojazdów
  • przeznaczone są do żelbetowych elementów prefabrykowanych z betonu o parametrach: klasa minimum C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość <5%
  • składają się z elementów łączonych przy użyciu systemu EU, zapewniającego szczelne i trwałe połączenie
  • mają kominki złazowe wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz drabiny złazowe wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN-EN 14396
  • mogą być wyposażone w dodatkową, żelbetową podporę wewnętrzną.

tab-8-1-1tab-8-1-2

 

Zbiorniki posiadają Krajową Ocenę Techniczną na zbiorniki DZB, o numerze ITB-KOT-2021/1707 wydanie 2. Ważny do 27.06.2029 r.

ZBIORNIKI OKRĄGŁE
Pojemność
użytkowa Vu
Typ
zbiornika
Dw/Lw
Szer. zew.
Dz
Dł. zew.
Lz
Hu Hwew Pojemność
całkowita Vc
Pole pow. zbior.
w planie
Masa
najcięż. elem.
Masa
całkowita
[m3] [mm] [mm] [m[] [m] [m3] [m2] [kg] [kg]
20 4600 4960 4960 1,20 1,50 24,93 16,62 10600 32700
40 4600 4960 4960 2,41 2,75 45,71 16,62 14600 40700
50 5000 5360 5360 2,45 2,75 56,27 20,46 16800 47600
75 5600 5960 5960 2,80 3,00 80,46 26,82 21200 60400
100 6000 6360 6360 3,18 3,46 108,85 31,46 20400 72800

Zbiorniki o innych pojemnościach oferowane są na indywidualne zapytanie.