Tab. 8.1 Przykładowe konfiguracje zbiorników okrągłych

Zbiorniki retencyjne EU:

  • przeznaczone są do zabudowy podziemnej, również w obszarach ruchu pojazdów
  • przeznaczone są do żelbetowych elementów prefabrykowanych z betonu o parametrach: klasa minimum C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość <5%
  • składają się z elementów łączonych przy użyciu systemu EU, zapewniającego szczelne i trwałe połączenie
  • mają kominki złazowe wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz drabiny złazowe wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN-EN 14396
  • mogą być wyposażone w dodatkową, żelbetową podporę wewnętrzną.
tab-8-1-1tab-8-1-2 Zbiorniki objęte są Aprobatą Techniczną AT ITB AT-15-9425/2015.
ZBIORNIKI OKRĄGŁE
Pojemność użytkowa Vu Typ zbiornika Dw/Lw Szer. zew. Dz Dł. zew. Lz Hu Hwew Pojemność całkowita Vc Pole pow. zbior. w planie Masa najcięż. elem. Masa całkowita
[m3] [mm] [mm] [m[] [m] [m3] [m2] [kg] [kg]
20 4600 4960 4960 1,20 1,50 24,93 16,62 10600 32700
40 4600 4960 4960 2,41 2,75 45,71 16,62 14600 40700
50 5000 5360 5360 2,45 2,75 56,27 20,46 16800 47600
75 5600 5960 5960 2,80 3,00 80,46 26,82 21200 60400
100 6000 6360 6360 3,18 3,46 108,85 31,46 20400 72800

Zbiorniki o innych pojemnościach oferowane są na indywidualne zapytanie.