tab-5-1

 

Elementy zbiorników objęte są Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9425/2015.

Tab. 5.1 Elementy zbiorników okrągłych/owalnych – pokrywy EU-MP

Pokrywy EU-MP Wymiar zbiornika Dw/Lw
Wymiar zbiornika Dz/Lz
Parametry Wartości parametrów
[mm] H [mm] 200 250 300

4600

4960

masa najcięższego elementu [kg] 4600 5750 6900
masa całkowita [kg] 9200 11500 13800

5000

5360

masa najcięższego elementu [kg] 5600 7000 8400
masa całkowita [kg] 11200 14000 16800

5600

5960

masa najcięższego elementu [kg] 7200 9000 10800
masa całkowita [kg] 14400 18000 21600

6000

6360

masa najcięższego elementu [kg] 8400 10450 12550
masa całkowita [kg] 16800 20900 25100