W zakres działalności Realizacji Inżynierskich wchodzi kompleksowa realizacja wysokobudżetowych inwestycji (projekt, budowa i eksploatacja), obiektów inżynierskich, a w szczególności:

  • budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i deszczowych przemysłowych
  • budowa i modernizacje pompowni ścieków
  • budowa zbiorników retencyjnych
  • obiekty infrastruktury wojskowej.