• Opis
  • Zapytanie

 

Wody opadowe powstają z opadów atmosferycznych, zmywających tereny zabudowane. Zawierają duże ilości zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, wiele w postaci zawiesin oraz substancje ropopochodne.

Oferujemy wykonawstwo podczyszczalni wód opadowych dla indywidualnych wymagań, gwarantując użycie najnowocześniejszych dostępnych technologii. W skład podczyszczalni mogą wchodzić indywidualne: zbiorniki retencyjne z regulatorami, osadniki wirowe, separatory lamelowe i koalescencyjne, regulatory przepływu oraz pompownie. W zależności od specyfiki wód opadowych podczyszczalnia może być wyposażona w inne, indywidualnie dobrane lub zaprojektowane urządzenia.

Wyślij zapytanie

Więcej
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) .

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).