• Opis
  • Zapytanie

Ścieki bytowo-gospodarcze są ściekami pochodzącymi z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.

Ścieki komunalnymi nazywamy ścieki bytowo-gospodarcze lub ich mieszaninę ze ściekami innego rodzaju, w tym ze ściekami przemysłowymi, w zbiorowym systemie kanalizacyjnym.

W chwili obecnej na bazie naszych autorskich technologii, w tym BIOFIT, BIOFLOW, BIOSBR i BIOCOMP, oferujemy wykonanie oczyszczalni od kilkunastu do 25 000 RLM. Oczyszczalnie te wykonujemy w prefabrykowanych, modułowych zbiornikach betonowych, co pozwala na skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Oprócz typowych rozwiązań wykonujemy indywidualne realizacje oczyszczalni dla miast, osiedli, dzielnic i innych obiektów.