• Opis
  • Zapytanie

Z uwagi na cykliczne kontrole Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska na obiektach związanych z sektorem sanitarnym oraz zmieniającym się prawem dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska stworzyliśmy ofertę kompleksowej obsługi oczyszczalni ścieków w zakresie zarządzania i eksploatacji obiektu. Polega ona na cyklicznych przeglądach obiektu oraz wykonywaniu zobowiązań wynikających z wydanego pozwolenia wodnoprawnego np. badaniu ścieków w akredytowanej placówce, czy utylizacji wytworzonych osadów ścieków.

W zakresie świadczonych usług są:

  • obsługa oczyszczalni ścieków (jak również pompowni ścieków/separatorów gdy występują)
  • usuwanie awarii
  • wykonywanie akredytowanych badań
  • utylizacja wytworzonych osadów
  • doradztwo techniczne w sprawach modernizacji/rozbudowy obiektu
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych celem aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych

www.ewk.ecol-unicon.com

 

Usługi eksploatacji świadczymy m.in. dla np. GDDKiA, stacji Shell, Jednostki Wojskowej, innych prywatnych przedsiębiorców

Wyślij zapytanie

Więcej
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) .

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).