Eksploatatorom urządzeń ochrony wód oferujemy profesjonalny i kompleksowy serwis urządzeń na każdym etapie inwestycji. Serwis przepompowni ścieków, tłoczni, oczyszczalni i innych urządzeń świadczony jest na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej lub według indywidualnych ustaleń dostosowanych do specyfikacji urządzeń i potrzeb użytkownika. Zakres działalności serwisu obejmuje montaż i rozruch hydromechaniczny , wykonywanie przeglądów, konserwacji i modernizacji urządzeń, remonty kapitalne, nadzory nad rozruchami technologicznymi oczyszczalni, przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń w zakresie obsługi urządzeń.

Prawidłowo prowadzony serwis wydłuża czas pracy urządzeń, ogranicza problemy eksploatacyjne i pomaga zminimalizować koszty eksploatacji.