W celu zapewnienia optymalnego ustawienia i prawidłowej pracy urządzeń, nasza firma świadczy usługi montażu i uruchomienia. Natomiast dla realizacji, w których nie odpowiadamy za montaż, oferujemy usługi z zakresu nadzoru nad montażem.

Korzyści:

  • Konfiguracja parametrów według wytycznych użytkownika końcowego.
  • Zgodność ze standardami kontroli jakości, bezpieczeństwa i norm środowiskowych.
  • Szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń.
  • Raporty z uruchomienia, potwierdzające prawidłową konfigurację urządzeń.
  • Weryfikacja poprawności pracy urządzeń po upływie miesiąca od uruchomienia.
  • Możliwość przedłużenia lub rozszerzenia gwarancji.