Ecol-Unicon Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do nabycia odpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z Wyników Prac B+R Rozwiązania opracowanego w ramach Przedsięwzięcia 86/21/PU „Technologie domowej retencji” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Głównym problemem badawczym opisywanego Przedsięwzięcia było opracowanie układu technologicznego systemu EU-RECLEAN, który umożliwia użycie podczyszczonej i zdezynfekowanej wody deszczowej do celów mycia, prania i sprzątania oraz oczyszczonych ścieków bytowych do spłukiwania misek ustępowych i podlewania zieleni, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zużycia wody wodociągowej w obiektach mieszkalnych, a także usługowych. Elementem systemu EU-RECLEAN jest aplikacja monitorująco-sterująca, która umożliwia użytkownikom łatwą obsługę systemu, a także informuje o prognozie pogody na kolejne 7 dni i wyświetla komunikaty o nadchodzących opadach oraz ewentualnych awariach.

Podmioty zainteresowane ofertą proszone są o kontakt e-mailem na adres:

retencjadomowa@ecol-unicon.com