Kalkulator przelewu burzowego

Kalkulator przelewu burzowego

Brak precyzji oraz mnogość aktów prawnych regulujących opłaty za zrzuty burzowe sprawia, że istnieje duża przestrzeń na interpretację obowiązujących przepisów. To z kolei prowadzi do sporów pomiędzy wodociągami stosującymi zrzuty burzowe, a instytucją Wód Polskich, która nalicza za nie opłaty. Taka sytuacja nie służy nikomu – dlatego mamy rozwiązanie! Przedstawiamy Kalkulator Przelewu Burzowego, który pomoże:

 

 • Obliczyć przepustowość kanału burzowego,
 • Obliczyć opłaty za faktyczną objętość zrzuconych ścieków,
 • Koszt budowy oraz oszczędności, który może przynieść modernizacja istniejącego przelewu burzowego.

 

To jedyne takie rozwiązanie w Polsce.

Sprawdź kalkulator przelewów burzowych

 

W Polsce jednym z głównych problemów związanych z opłatami za zrzuty burzowe jest brak jednolitych kryteriów ustalania stawek opłat dla wodociągów. Taryfy za zrzuty burzowe określają następujące akty prawne:

 

 

 

 

W praktyce oznacza to, że wysokość opłat za zrzuty burzowe może się znacznie różnić – w zależności od regionu i lokalnej taryfy. Kolejnym problemem jest brak jednolitej definicji zrzutów burzowych. To z kolei rodzi napięcia na linii Wody Polskie – wodociągi. Jednostki zajmujące się zbiorowym odprowadzaniem ścieków często nie zgadzają się z wysokością opłat, która nie odpowiada realnej objętości zrzucanych ścieków.

 

Taka sytuacja nie służy nikomu, dlatego zajęliśmy się jej rozwiązaniem. Przedstawiamy Kalkulator Przelewu Burzowego!

 

To rozwiązanie idealne dla:

 

 • Wodociągów, które muszą odprowadzać ścieki do urządzeń wodnych i ponoszą opłaty za zrzuty burzowe. Dzięki kalkulatorowi opłaty nie są zawyżone,
 • Instytucji, które naliczają opłaty za zrzuty burzowe,
 • Osób odpowiedzialnych za modernizację przelewów burzowych, ponieważ kalkulator umożliwia oszacowanie kosztów budowy oraz oszczędności, które w perspektywie przyniesie zabudowa inteligentnej armatury na przelewach proponowanej przez firmę Ecol-Unicon.

 

 

Wypełnij formularz

 

 

Czemu warto skorzystać z Kalkulatora Przelewu Burzowego? Dzięki temu rozwiązaniu możesz:

 

 • Obliczyć realną przepustowość kanału burzowego i uniknąć niepotrzebnych opłat,
 • Na podstawie twardych danych obliczyć właściwą wysokość opłat,
 • Dokonać precyzyjnego oszacowania kosztów modernizacji istniejącego przelewu burzowego, poprzez realizacje inteligentnych urządzeń w komorze przelewu realizowanych przez firmę Ecol-Unicon,
 • Zminimalizować ryzyko sporów z innymi instytucjami,
 • Przyczynić się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych do wód,
 • Korzystanie z Kalkulatora jest całkowicie darmowe!

 

O tym, jak korzystać z kalkulatora, dowiesz się z naszego webinaru

 

 

Akty prawne § 10. 1. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie opłaty stałej wynosi 250 zł na dobę za 1 m3 /s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (wersja przekształcona), Bruksela dnia 26.10.2022r. - Plan realizacji głównych działań zawartych w preferowanym wariancie:
Treść planów zintegrowanego gospodarowania ściekami komunalnymi, punkt 2, podpunkt a oraz b
ZAŁĄCZNIK 5 TREŚĆ PLANÓW ZINTEGROWANEGO GOSPODAROWANIA ŚCIEKAMI KOMUNALNYMI - Podstawowe cele w zakresie zmian dotyczących przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z projektem dyrektywy ściekowej COM 2022 541 final:
Tabela
Akty prawne § 10. 1. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie opłaty stałej wynosi 250 zł na dobę za 1 m3 /s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi 
 
Rok L. dni deszczowych L. włączeń Dopuszczalna l. włączeń L. przekroczeń Opłata jednostkowa[zł] Mnoznik kary[-] Koszt stały[zł] Koszt kary z tytułu niezachowania limitu krotności[zł] Suma kosztów[zł]
Suma kosztów za wszystkie lata [zł]: 0
Suma liczby przekroczeń: 0
Opłaty


 
Zasięg wpływu ścieków odprowadzanych wylotem - równanie Fishera Hydro IMGW - Stany wód

 
Stężenie zanieczyszczeń Ładunki zanieczyszczeń
Wybór preferowanego rozwiązania
Przelew burzowy bez zastosowania krawędzi ruchomej i kraty HSR
rzelew burzowy z zastosowaniem krawędzi ruchomej bez kraty HSR
Przelew burzowy z zastosowaniem krawędzi ruchomej i kraty HSR
 
Dane burzowca
Opłaty dla stanu istniejącegoKoszty budowy inteligentnego przelewu
Przelew burzowy bez zastosowania krawędzi ruchomej i kraty HSR
Przelew burzowy bez zastosowania krawędzi ruchomej i kraty HSR

Opłaty przy zastosowaniu armatury 

Wykresy