Urządzenia pompowe służącą do ciśnieniowego transportu ścieków sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i innych. Stanowią alternatywę dla sieci kanalizacyjnych opartych o system grawitacyjnego przesyłania ścieków, co jest coraz częściej technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.

Ecol-Unicon oferuje urządzenia do transportu ścieków:

  • pompownie ścieków (EPS) sieciowe i obiektowe
  • tłocznie ścieków z separacją części stałych (ETS).