Ecol-Unicon jest producentem wysokiej jakości studni, wykonanych z betonu i żelbetu, znajdujących zastosowanie w kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przemysłowej. Wieloletnie doświadczenie w różnych gałęziach budownictwa i stosowanie zaawansowanych technologii umożliwiło nam dopracowanie funkcjonalnych i sprawdzonych rozwiązań produkcyjnych. Najwyższej klasy materiały oraz ciągły monitoring parametrów jakościowych we wszystkich zakładach produkcyjnych, gwarantują wysoką jakość wyrobów, odporność na różnego typu uszkodzenia oraz możliwość stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Wszystkie nasze produkty mają dokumenty dopuszczające je do stosowania i spełniają rygorystyczne normy budowlane (tab. 1).

Za wykorzystywaniem wysokiej jakości produktów betonowych przemawiają ich wytrzymałość oraz ciężar własny, zapewniające trwałość konstrukcji przez wiele lat. Ecol-Unicon oferuje szeroką gamę studni, których podstawowym oznaczeniem jest średnica wewnętrzna (Dw).

studnie-1

Studnie Ecol-Unicon

 

Studnie

Studnie betonowe Ecol-Unicon, to grupa prefabrykowanych wyrobów o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej.

studnia-eu-z-konusemStudnie EU ze zwężką redukcyjną

 

(Dw) 1000÷3000 mm. Elementy betonowe i żelbetowe studni wykonane są z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). Wszystkie elementy mogą być projektowane według indywidualnych potrzeb Klienta, np. z elementów o niższej nasiąkliwości, ze skosami lub odsadzkami (stopami przeciwwyporowymi). Łączenie prefabrykatów wykonuje się za pomocą uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub żywicy epoksydowej. Elementy o średnicach (Dw) 2000÷3000 mm, dodatkowo, można łączyć za pomocą uszczelek bentonitowych.

Każda ze studni, bez względu na typ, składa się z dennicy, kręgów nadbudowy oraz elementu pokrywowego (rys. 2). Może także zawierać pierścienie wyrównawcze, właz (wg PN-EN 124) i stopnie złazowe (wg PN-EN 13101). Studnie mogą być wyposażone w gotową kinetę o wymiarach dopasowanych do kierunków i średnic podłączanych rur. Do podłączenia kanałów wlot-wylot stosuje się przejścia szczelne.

Studnie mogą być posadowione na głębokości do 10 m p.p.t. bez wykonywania dodatkowych obliczeń sprawdzających. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować odsadzkę przeciwwyporową. W podłożu z gruntów nośnych studnie należy posadowić na podbudowie z betonu C8/10 o grubości 15 cm lub warstwie dobrze zagęszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub pospółka).
studnie-4

 

certyfikat EPD

 

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD typu III podkreśla najwyższe standardy ekologiczne naszych produktów. Jako pierwsza firma w branży wod-kan, Ecol-Unicon gwarantuje produkty o niezrównanej jakości i odpowiedzialności wobec środowiska, spełniając tym samym wymagania norm EN 15804 oraz ISO 14025.

 

Studnie posiadają atest higieniczny NIZP-PZH nr B.BK.60110.1168.2023 (ważny do 24/08/2026).

 

Włazy EU

Włazy o określonym rozmiarze i wymaganej klasie obciążenia stanowią zwieńczenie większości studni i zbiorników (rys. 3). Ich zadaniem jest umożliwienie dostępu do urządzeń podczas montażu, prac kontrolnych lub serwisowych. Wymaganą klasę włazu (wg PN-EN 124), zależną od miejsca zabudowy, należy określić w projekcie lub zamówieniu. Istnieje możliwość zastosowania przykryć włazowych z PE-HD lub ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne jest to jedynie w terenach nienarażonych na obciążenia ruchu pieszego lub drogowego. Wymiary przykryć włazowych są dostosowane do otworu w pokrywie betonowej (tab. 4, rys. 4).

wlazy-1

 

 

Studnie stosuje się jako:

  • studzienki kanalizacyjne, kaskadowe, rewizyjne, pomiarowe, instalacyjne lub wpadowe
  • obudowy urządzeń do podczyszczania ścieków (osadniki, separatory, oczyszczalnie, pompownie)
  • komory suche (obudowy tłoczni, hydroforni lub studnie wodomierzowe)
  • zbiorniki retencyjne (woda deszczowa lub pitna)
  • zbiorniki na ścieki (szamba)
  • zbiorniki przeciwpożarowe
  • komory zasuw
  • komory rozdziału ścieków
  • zbiorniki na gnojowicę.

 

Przykłady zastosowania włazów:

wlazy-3

Rys. 2. Przykładowe schematy konfiguracji studni Ecol-Unicon

 

wlazy-2

Rys. 4. Przykładowe schematy włazów

Tab. 1. Wybrane parametry studni Ecol-Unicon

tab-studnie-1

Tab. 4. Dane techniczne włazów EU

tab-wlazy

Informacje o inwestycji

{{errors.investName}}

{{errors.investPlace}}

{{errors.phone}}

{{errors.mail}}

Parametry doboru studni nr:

Zwieńczenie

Wyposażenie

Określenie dopływów

Wlot:

obrazek poglądowy
Dopływ {{++index}}:

{{doplyw.error}}


{{key}}: {{error}}
Uwagi

Więcej
{{errors.agree1}}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
{{errors.agree2}}
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}