Inteligentna komora przelewów burzowych – rozwiąż problem z rozliczaniem opłat za spływy burzowe

Inteligentna komora przelewu burzowego to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu skutecznie rozwiążesz problemy związane ze zrzutami burzowymi kanalizacji ogólnospławnej. Komora zapewnia  także możliwość wstępnego podczyszczenia ścieków, poprawiając jakość odprowadzanych substancji.

Dowiedz się, dlaczego warto!

 

Jakie są główne problemy dot. kanalizacji ogólnospławnej?

 • Nieprecyzyjne przepisy regulujące problem zrzutów burzowych

Niejasno sformułowane zapisy budzące wiele wątpliwości i pytań zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. jak i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

 • Przepisy skupione na krotności zrzutów, nie na ich objętości czy jakości

W Polsce jest często ponad 100 opadów rocznie. Oznacza to, że zmieszczenie się w maksymalnie 10 zrzutach burzowych w ciągu roku jest zupełnie nierealne.

 • Fikcyjne wartości do obliczania Qhmax

Obecnie prawo dopuszcza, aby – zależenie od interpretacji danego przedsiębiorstwa oraz Regulatora – wartości Qmax zrzutu obliczać według różnej metodyki. Zatem może dojść do sytuacji, w której dany podmiot zapłaci wyższą kwotę za odprowadzenie ścieków przez przelew niż inny podmiot, mimo że ten pierwszy realnie wprowadził znacznie mniej  ścieków do odbiornika.

 • Pozwolenia wodnoprawne wydawane na coraz krótsze okresy

 

Sprawdź, gdzie warto zastosować komorę przelewu burzowego

 

 • Wodociągi z problemami ze zrzutami burzowymi

Nasze rozwiązanie pomoże wodociągom efektywnie zarządzać przepływami deszczowymi, ograniczając ryzyko zanieczyszczeń i minimalizując obciążenie infrastruktury kanalizacyjnej. Idealnie sprawdzi się w przypadku wodociągów, które borykają się z problemami wynikającymi z intensywnych opadów deszczu, zwłaszcza przy dużych aglomeracjach miejskich.

 • Przedsiębiorstwa i instytucje

Dzięki inteligentnej komorze przelewu burzowego przedsiębiorstwa i instytucje mogą skutecznie kontrolować i ograniczać wpływ opadów deszczu na swoje tereny, zapobiegając zalaniom i uszkodzeniom infrastruktury.

 • Gminy i samorządy

Rozwiązanie pozwala gminom i samorządom skutecznie zarządzać nadmiarowymi wodami deszczowymi, zmniejsza ryzyko powodzi, poprawia jakość środowiska i dostosowuje się do wymogów ustawodawstwa. Dzięki inteligentnej komorze przelewu burzowego ochronisz środowisko naturalne, zminimalizujesz zanieczyszczenia wód i poprawisz jakość życia mieszkańców.

 

 

Dlaczego warto wybrać inteligentną komorę przelewu burzowego?

 • Skuteczne zarządzanie zrzutami burzowymi: Inteligentna Komora umożliwia regulację spiętrzenia wody, co pozwala ograniczyć liczbę zrzutów burzowych oraz objętość ścieków. Dzięki temu możesz efektywnie zarządzać zrzutami i uniknąć niepotrzebnych opłat.
 • Wstępne oczyszczenie ścieków: Komora jest wyposażona w ruchomą kratę podczyszczającą, która wstępnie oczyszcza ścieki, redukując ilość zanieczyszczeń przed odprowadzeniem ich do odbiornika. Dzięki temu poprawiasz jakość zrzucanych ścieków i dbasz o czystość wód.
 • Ochrona środowiska: Świadome zarządzanie zrzutami burzowymi przy użyciu Inteligentnej Komory przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na odbiornik. Dzięki ograniczeniu ilości ścieków i poprawie ich jakości, chronisz przyrodę i środowisko naturalne.
 • Oszczędność finansowa: Mniejsza liczba zrzutów burzowych oznacza mniejsze opłaty za odprowadzenie ścieków. Dzięki obliczeniu realnej objętości zrzutu przy użyciu Kalkulatora Przelewu Burzowego, unikasz niepotrzebnych kosztów i oszczędzasz na opłatach.
 • Profesjonalne doradztwo i pomoc: Nasza firma Ecol-Unicon oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie. Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci w wyborze, montażu i utrzymaniu Inteligentnej Komory Przelewu Burzowego, abyś osiągnął optymalne rezultaty.
 • Innowacyjność i zaawansowana technologia: Nasza Inteligentna Komora Przelewu Burzowego wykorzystuje zaawansowane technologie, które spełniają najwyższe standardy. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z innowacyjnego rozwiązania, które dostarcza skuteczne rezultaty.
 • Dostosowanie do Twoich potrzeb: Nasze rozwiązania są projektowane tak, aby były dostosowane do indywidualnych wymagań i warunków Twojego wodociągu. Możemy dostosować Inteligentną Komorę Przelewu Burzowego do Twoich specyficznych potrzeb i warunków lokalnych.

 

Skorzystaj z naszego Kalkulatora Przelewu Burzowego i dołącz do grona korzystających z Inteligentnej Komory Przelewu Burzowego, aby cieszyć się wszystkimi wymienionymi zaletami i dbać o czystość wód.

 

Kalkulator przelewu burzowego – dowiedz się jaka jest przepustowość Twojego przelewu!

Skorzystaj z kalkulatora burzowego, jeśli:

 • Chcesz dowiedzieć się jaka jest przepustowość Twojego przelewu;
 • Ile zapłacisz za kilka lat użytkowania przelewu w swoim przedsiębiorstwie;
 • Chcesz zmodernizować swój przelew i płacić mniej.

Zastosuj inteligentne rozwiązania – użyj naszego kalkulatora.

Dzięki skorzystaniu z Kalkulatora przelewu burzowego możesz:

 • obliczyć realną objętość zrzutu burzowego i uniknąć niepotrzebnych opłat, na podstawie twardych danych obliczyć właściwą wysokość opłat;
 • oszacować koszty modernizacji istniejącego kanału lub zaprojektować nowy przelew;
 • zminimalizować ryzyko sporów z innymi instytucjami;
 • ograniczyć krotność zrzutu do 10 oraz objętość i ładunek zrzutu;
 • przyczynić się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych do wód.