• Opis
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Kalkulator doboru zbiornika

Zbiornik retencyjny HYDROZONE CLEAN – podczyszczanie i retencjonowanie

hydrozone clean

HYDROZONE Clean to zbiorniki retencyjne, które nie tylko przetrzymują i regulują odprowadzanie wody opadowej. W najnowszej wersji produktu 2.0., dzięki zastosowaniu modułu podczyszcząjcego – separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesin – HYDROZONE Clean odprowadzają do środowiska wodę bez niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Składają się z urządzeń podczyszczających poprzedzających zbiornik retencyjny (tj. separator substancji ropopochodnych oraz osadnik zawiesin) oraz zbiornika retencyjnego. Przy projektowaniu niezbędne jest również uwzględnienie funkcji regulacji odpływu, która gwarantuje, że w czasie opadu woda zostanie przechwycona w zbiorniku i następnie stopniowo odpłynie do odbiornika lub gruntu

Jeśli chcesz wykorzystać wodę deszczową do nawadniania, podlewania, celów komunalnych i innych skorzystaj z rozwiązania zbiorników linii Benefit.

układ retencyjny Hydrozone II
Zbiorniki retencyjne HYDROZONE z funkcją podczyszczania oraz kontrolowanym odprowadzeniem wody do odbiornika

Spis Treści

.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH HYDROZONE Clean:

 • Spełnia wszystkie funkcje i posiada wszystkie zalety opisane w zakładce dot. zbiorników retencyjnych HYDROZONE Basic ale posiada wiele dodatkowych funkcjonalności!
 • Jest rozwiązaniem ekologicznym, gdyż umożliwia podczyszczanie wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do środowiska. Podczyszczanie usuwa z wody substancje potencjalnie niebezpieczne, jak resztki paliwa czy oleju napędowego, co jest obowiązkiem każdego eksploatatora.
 • Wielofunkcyjność urządzenia umożliwia łatwiejszą przestrzeń do dokonywania przeglądów serwisowych i czyszczenia. Zbiorniki retencyjne Hydrozone Clean optymalizują koszty eksploatacyjne gwarantując oczekiwaną jakość i efektywność ekologiczną
 • Betonowa konstrukcja zbiornika umożliwia montaż w terenie najezdnym, dlatego często montowane są w ciągach ulicznych, autostradach, drogach szybkiego ruchu. Sprawdź nasze realizacje.
 • Istnieje możliwość uwzględnienia kilku funkcji w ramach jednego zbiornika, co sprawia, że zbiorniki HYDROZONE Clean sprawdzają się szczególnie w ciasnej zabudowie miejskiej, gdzie wolne przestrzenie są rzadkością.
 • Dobór zbiornika na kalkulatorze dostępnym na platformie Water Folder znacząco skraca czas pracy projektanta i gwarantuje otrzymanie kompletu materiałów projektowych.
 • Pełna dokumentacja techniczna tj. aprobaty techniczne ITB, IBDiM oraz atest higieniczny NIZP-PZH, jaką posiadają zbiorniki, zapewnia sprawny odbiór inwestycji pod kątem prawa budowlanego czy wymogów środowiskowych,
 • Zbiornik znajduje się pod ziemią, co umożliwia – zagospodarowania terenu nad zbiornikiem według potrzeb np. na cele rekreacyjne (zieleń) lub użytkowe jak parking,
 • Opcja wpięcia do systemu monitoringu i zarządzania Bumerang Smart daje możliwość monitorowania ilości i jakości wód opadowych

.

Zbiorniki retencyjne dla miast i gmin

Nowoczesne miasta to przede wszystkim przyjazne i ekologiczne środowisko dla mieszkańców. Od lat zarówno mieszkańcy, jak i włodarze rozrastających się aglomeracji miejskich borykają się z niedostatkiem wody, brakiem zieleni czy tzw. stref relaksu. Coraz częściej miejskie plany inwestycyjne stawiają na rozwój retencji – tej małej i większej. Zbiorniki retencyjne uczestniczą w powstrzymywaniu zjawiska wysychania miast, zmniejszają odpływ wód powierzchniowych, jednocześnie chronią i odbudowują zasoby wodne, gdyż zasilają wody podziemne dzięki zastosowaniu rozsączania.

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE Clean świetnie sprawdzą się w ścisłej zabudowie miejskiej dzięki zwartej, modułowej budowie. Na niewielkiej działce gminnej, nad wkopanym pod ziemią zbiornikiem istnieje możliwość zagospodarowania terenu na parking czy inne funkcje użytkowe, w tym wypadku stosuje się , wieloelementowy układ podczyszczający tj. rozwiązanie zintegrowane.  Dzięki konstrukcji zbiorników retencyjnych HYDROZONE Clean dokonywanie przeglądów, czyszczenie oraz prowadzenie innych czynności eksploatacyjnych  nie sprawia większych problemów.


Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojego miasta lub gminy:

Sprawdź też rozwiązanie HYDROZONE Benefit, które pozwala na wykorzystanie wody opadowej.

.

Zbiorniki retencyjne dla budownictwa deweloperskiego

Potrzeba retencjonowania wody staje się w świetle Prawa Wodnego szczególnie istotna dla budownictwa deweloperskiego. Obecnym trendem, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju, jest budowanie osiedli w zgodzie z naturą. Zastosowanie rozwiązania HYDROZONE Clean skutecznie zapobiegnie wszelkiego typu podtopieniom budynków, zwłaszcza piwnic czy garaży. Dodatkowo wprowadzenie zbiornika HYDROZONE Clean do inwestycji podczyszcza wody opadowe spływające z parkingów zgodnie z obowiązującymi wymogami środowiska oraz nie zabiera cennej przestrzeni.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojej inwestycji:

Sprawdź też rozwiązanie HYDROZONE Benefit, które pozwala na wykorzystanie wody opadowej.

.

Zbiorniki retencyjne dla obiektów przemysłowych

Dla wielu nowoprojektowanych obiektów przemysłowych, zastosowanie zbiornika retencyjnego może być jednym z warunków uzyskania pozwoleń na budowę. Dzięki konstrukcji umożliwiającej montaż w terenach najezdnych, zbiornik HYDROZONE Clean nie zabiera cennej przestrzeni. Teren bezpośrednio nad nim można zagospodarować na różne sposoby np. jako parking lub plac magazynowy. Magazynowana woda deszczowa pozwala nie tylko na obniżenie zużycia wody pochodzącej z instalacji wodociągowej, ale rozwiązuje również problem opłat za odprowadzanie wód opadowych.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojej inwestycji:

Sprawdź też rozwiązanie HYDROZONE Benefit, które pozwala na wykorzystanie wody opadowej.

.

Zbiorniki Retencyjne HYDROZONE – zobacz video

 

Posiadasz już zbiornik retencyjny i chcesz sprawdzić, czy jest bezpieczny i spełnia swoją funkcję? Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

.

Zbiorniki HYDROZONE – przywracają wodę naturze

Zbiornik retencyjny HYDROZONE Clean porównanie

.

Budowa zbiorników retencyjnych HYDROZONE Clean

Zbiorniki retencyjne Hydrozone Clean w udoskonalonej i stosowanej przez nas wersji 2.0 stanowi integralne połączenie urządzeń podczyszczających (tj. separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesin) oraz zbiorników żelbetowych DZB – typ Clean. Wody opadowe w pierwszej kolejności kierowane są do osadnika wirowego EOW-1, w którym zatrzymywana jest zawiesina o gęstości większej niż 1 kg/dm3. W osadnikach wirowych, oprócz siły grawitacji, wykorzystuje się dodatkowo siłę odśrodkową. Ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia wywoływany jest za pomocą deflektora kierunkowego. Wylot z komory wirowej następuje  w środkowej części zbiornika (rura centralna).

Zbiornik retencyjny HYDROZONE Clean

W dalszej kolejności wody opadowe kierowane są do wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z. W urządzeniu tym w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji, flotacji oraz koalescencji przy przepływie przez wkład lamelowy wielostrumieniowy, następuje oddzielenie zawiesiny i cieczy lekkich (substancji olejowych) i substancji pływających zawartych w wodzie/ściekach wprowadzanych do separatora.

Po podczyszczeniu medium kierowane jest do zbiornika retencyjnego. Odprowadzenie wody ze zbiornika może odbywać się w sposób grawitacyjny lub w sposób ciśnieniowy. Jeśli istnieje taka potrzeba woda może zostać odprowadzona w sposób kontrolowany. Zbiorniki posiadają pełną dokumentację techniczną, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami środowiskowymi i budowlanymi (aprobaty techniczne ITB, IBDiM oraz atest higieniczny NIZP-PZH)  co gwarantuje brak problemów z odbiorem inwestycji pod kątem prawa budowlanego czy wymogów środowiskowych,

Istnieje również możliwość zastosowania układu zintegrowanego, gdzie separator i osadnik znajdują się wewnątrz zbiornika retencyjnego.

Nie wiesz które rozwiązanie wybrać? – skontaktuj się z naszymi doradcami handlowo-technicznymi!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze zbiornika
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

Zależy Ci na szybkim doborze zbiornika retencyjnego?

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach. Ekologiczna fala zmian w sektorze mieszkaniowym

Dofinansowanie na zbiorniki retencyjne HYDROZONE w ramach programu FEnIKS

Zbiorniki retencyjne z oczyszczalnią hydrofitową HYDROZONE, czyli natura wspierana technologią

 
 
 

Materiały

 

Dokumenty odniesienia

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego

 

Kalkulator doboru zbiornika to narzędzie pozwalające na szybki dobór odpowiedniego zbiornika z serii Hydrozone przy użyciu najbardziej miarodajnych danych opadowych pochodzących z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów opracowanych przez RetencjaPL.

Szczegółowe wykresy, karta doboru do pobrania oraz szybka i łatwa możliwość modyfikacji każdego parametru to wyróżniki naszego narzędzia.

Nasze kalkulatory znajdują się na platformie WaterFolder.