Tłocznie – smart design – nowoczesne sposoby transportu ścieków

 • 1.  Jak często trzeba wymieniać wkład węglowy w antyodorowym kominku rurowym ?

  Zgodnie z Harmonogramem Czynności Serwisowych stanowiącym załącznik Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wkład węglowy w antyodorowym kominku rurowym należy kontrolować średnio raz na kwartał.

  Wymiany wkładu na nowy należy dokonać, gdy stwierdzony zostanie brak efektywności procesu neutralizacji. Węgiel aktywny ma ograniczone możliwości adsorpcyjne, zatem w pewnym momencie proces neutralizacji zostanie zatrzymany i na zewnątrz obiektu będą przedostawać się nieprzyjemne zapachy – gdy stężenie H2S przekroczy 2ppm wówczas należy wymienić wkład na nowy.

  Okres efektywnej pracy urządzenia uzależniony jest od stężenia związków chemicznych usuwanych z powietrza nad ściekami

 • 2.  Czy istnieje możliwość wymiany pojedynczo pompy w trakcie działającej tłoczni? 

  Istnieje możliwość odcięcia części układu hydraulicznego (tymczasowego wyłączenia go z pracy), zatem tak, jest taka możliwość. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w momencie uruchomienia drugiej pompy, dopływ ścieków do tłoczni nie jest możliwy tak długo, jak ta pompa będzie pracować. Spowoduje to chwilowe podpiętrzenie ścieków w kanalizacji grawitacyjnej przed tłocznią. W małych tłoczniach ETS nie powinno to zaburzyć funkcjonowania układu kanalizacyjnego, natomiast przy większych natężeniach dopływu, a zatem i większych tłoczniach ESS, może to stanowić pewien problem, trzeba zatem mieć to na uwadze, decydując się na przystąpienie do wymiany pompy w trakcie pracy obiektu. Co do zasady jednak istnieje taka możliwość.

   

 • 3.  Co z separacją w przypadku zadziałania przelewu awaryjnego?

  Przelew awaryjny w tłoczniach działa mechanicznie, tzn. w momencie podpiętrzenia ścieków na dopływie do poziomu, na którym zamontowana jest krata przelewu awaryjnego, część ścieków zacznie się przelewać przez tą kratę bezpośrednio do modułu retencyjnego. Krata zapewnia separację skrawek w ściekach przedostających się do modułu tą drogą. Znaczna część ścieków będzie jednak w dalszym ciągu przepływać przez cały układ hydrauliczny tłoczni, a proces separacji w separatorach będzie miał miejsce.

 • 4.  Czy tłocznia posiada jakąś instalację sprzężonego powietrza, czy trzeba powietrze zabezpieczyć we własnym zakresie np. z sieci zakładu ?

  W niektórych tłoczniach, o wydajnościach powyżej 50m3/h, stosowana jest instalacja pneumatyczna i system by-pass, których dobór projektowy oraz dostawa są po stronie Ecol-Unicon. Nie ma konieczności dostarczania powietrza z sieci zewnętrznej.

 • 5.  Do czego służy by-pass?

  Głównym zadaniem systemu by-pass jest zwiększenie przepustowości układu hydraulicznego tłoczni za separatorem części stałych, natomiast z uwagi na lokalizację oraz konstrukcję by-passu pełni on pośrednio również funkcję wzruszania ewentualnych cząstek sedymentujących zgromadzonych na dnie modułu (rura by-passowa jest wyprowadzona w kierunku dna modułu).

 • 6.  Jak radzi sobie tłocznia jeśli w ścieku jest duża zawartość włóknin?

  Większość elementów włóknistych zatrzymywana jest wraz z innymi skratkami na klapach cedzących separatora, natomiast te, które przedostaną się dalej nie stanowią większego zagrożenia dla pompy z uwagi na ich mniejszą ilość oraz rodzaj wirników pomp stosowanych w tłoczniach Ecol-Unicon, które doskonale radzą sobie z obecnością długich części włóknistych w ściekach.

 • 7.  Dlaczego w tłoczniach ESS separatory są wewnątrz zbiornika retencyjnego? Jest to problem w eksploatacji.

  Separatory w tłoczni ESS znajdują się wewnątrz zbiornika retencyjnego ze względu na ich gabaryty, co przyczynia się do ograniczenia powierzchni zabudowy obiektu w planie. Zlokalizowanie ich na zewnątrz modułu mogłoby spowodować konieczność zwiększenia średnicy korpusu (komory suchej) tłoczni. Eksploatacyjnie lokalizacja separatorów wewnątrz modułu nie powinna stanowić problemu, ponieważ na co dzień nie ma konieczności inspekcji separatorów, z uwagi na charakter ich pracy (bezobsługowy, automatyczny), natomiast cykliczne przeglądy serwisowe można swobodnie wykonać poprzez duże włazy rewizyjne zlokalizowane nad separatorami w górnej części modułu retencyjnego.

 • 8.  Jak często trzeba czyścić separator w tłoczniach?

  Separatory części stałych w tłoczniach nie wymagają bieżącej obsługi, w tym czyszczenia. Separator oczyszcza się automatycznie w każdym cyklu pracy tłoczni.

 • 9.  Czy klapa cedząca może się zablokować w sytuacji gdy cząstek stałych będzie bardzo dużo np. duża ilość nierozpuszczonych ręczników papierowych? Co w sytuacji zbyt dużej ilości dużych cząstek stałych?

  Klapa cedząca jest elementem elastycznym, nie posiada żadnych zawiasów i elementów mechanicznych, które mogłyby spowodować zablokowanie klapy w jakimś konkretnym położeniu. Układ hydrauliczny natomiast nie powinien ulec zapchaniu nawet w przypadku dużej ilości części stałych w ściekach, ponieważ po uruchomieniu pompa tłoczy ścieki pod takim ciśnieniem, które umożliwia wypłukanie wszystkich zakumulowanych w trakcie fazy napływowej skratek i przepompowanie ich wraz ze ściekami do rurociągu tłocznego.

 • 10.  Czy jest jakiś system ostrzegania przy zapełnieniu separatora? I przy okazji innych elementów?

  W trakcie normalnej pracy tłoczni nie dochodzi do przepełniania separatora, ponieważ z uwagi na zasadę działania tłoczni oraz konstrukcję separatora, jest on elementem pracującym bezobsługowo, samooczyszczającym się w trakcie każdego cyklu pracy urządzenia (1 cykl – faza napełniania + faza tłoczenia).

  W tłoczni poza główną sondą poziomu znajdują się jednak dwa alarmowe czujniki poziomu, które zabezpieczają układ w stanach awaryjnych. Gdy tłocznia współpracuje z systemem monitoringu, np. Bumerang Smart, pojawia się informacja, że pompa została uruchomiona przez czujnik alarmowy, co daje użytkownikowi sygnał, że należy skontrolować pracę tłoczni.

 • 11.  Czy przy poziomie awaryjnym załączają się wszystkie 3 pompy?

  W przedstawionej tłoczni 3-pompowej w Głownie (sprawdź szczegóły) zastosowano układ pracy naprzemiennej, co oznacza, że wydajność jednej pompy jest równa maksymalnej wydajności całej tłoczni. Nie ma potrzeby uruchamiania 3 pomp jednocześnie. W przypadku zwiększonego natężenia dopływu, względem projektowanego, pompa będzie pracować dłużej oraz będzie częściej się włączać. Ilość pomp w tym przypadku wynika z konieczności zagwarantowania prawidłowej pracy tak istotnego obiektu infrastruktury kanalizacyjnej miasta nawet w przypadku ewentualnej awarii jednej z pomp.

 • 12.  Czy po zapełnieniu zbiornika i zaczęciu działania pomp, napływ ścieków jest wstrzymany?

  Nie, napływ ścieków do tłoczni nie jest wstrzymany w momencie uruchomienia pompy. Pompy w tłoczni pracują w układzie naprzemiennym, zatem gdy jedna pompa pracuje, napływ ścieków do modułu retencyjnego odbywa się przez część hydrauliczną drugiej pompy.

Zagospodarowanie wód opadowych – jak dobrać właściwie zbiornik retencyjny?

 • 1.  Jaką metodę wymiarowania zbiornika retencyjnego stosuje się dla zlewni większych od 200 ha? Czy w kalkulatorze można dobrać zbiornik dla zlewni o max. powierzchni 200 ha?

  Dla zlewni większych od 200 ha zaleca się metodę opartą o modelowanie hydrodynamiczne. W kalkulatorze nie można dobrać zbiornika dla zlewni o powierzchni większej niż 200 ha, jednakże w fazie projektowej można taką zlewnię podzielić na mniejsze zlewnie i dobrać dla każdej z nich osobny zbiornik.

 • 2.  Czy kalkulator z doborem zbiornika retencyjnego na stronie Ecol-Unicon bezpłatnie umożliwia dostęp do danych z programu PANDa??

  Kalkulator bazuje na danych z Pandy, ale bezpośrednio nie pokazuje tych natężeń. W przypadku, gdy potrzebne są dane z Pandy zachęcamy do kontaktu z firmą Retencjapl celem ich zakupu.

 • 3.  Czy można wykorzystać obliczenie pojemności zbiornika przy pomocy programu do doboru zbiornika rurowego?

  Kalkulator do obliczania pojemności zbiornika umożliwia obliczenie niezbędnej objętości retencyjnej oraz dobór zbiornika retencyjnego w oparciu o produkty Ecol-Unicon. Dobrany zbiornik retencyjny w oparciu o obliczoną niezbędną objętość retencyjną może być mieć inny kształt niż zbiorniki produkcji Ecol-Unicon.

 • 4.  Czy możliwe jest wykonanie na budowie otworów dopływowych, odpływowych w dowolnym miejscu przez wiercenie diamentowymi koronami, czy trzeba uzgadniać ich przybliżona lokalizacje ze względu na pręty zbrojeniowe ścian zbiornika?

  Dla zapewnienia parametrów konstrukcyjnych zbiornika standardowo nie jest możliwe wykonywanie otworów na budowie. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne, można indywidualnie przystosować zbiornik do wykonywania otworów na budowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Producentem.

 • 5.  Czy zbiorniki HYDROZONE można dostosować do zbiorników tzw. wielokomorowych – przelewowych?

  Tak, zbiorniki Hydrozone można wykonać jako zbiorniki wielokomorowe-przelewowe

 • 6.  Czy gdzieś w sieci można znaleźć wytyczne DWA -A 117?

  Wytyczne DWA-A 117 można zakupić online m.in. u ich wydawcy (www.dwa.de)

 • 7.  Czy kalkulator pozwala też na dobór urządzeń podczyszczających w dobranym zbiorniku?

  W najbliższym czasie będzie udostępniona możliwość doboru zbiornika zintegrowanego z układem podczyszczającym.

 • 8.  Czy kalkulator uwzględnia wody gruntowe oraz wypór?

  Na chwilę obecną kalkulator nie ma takiej funkcjonalności.

 • 9.  Jak często należy czyścić separator lamelowy?

  Separatory należy czyścić co najmniej 2 razy w roku co wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra GMiŻŚ z 12 lipca 2019. W przypadku zlewni mocno zanieczyszczonych może być potrzeba częstszego czyszczenia urządzeń podczyszczajacych

 • 10.  Jaki koszt uzyskania danych z PANDa?

  W celu uzyskania danych z PANDy zachęcamy do kontaktu z firmą Retencjapl

 • 11.  Przez jaki okres czasu może być przetrzymywana woda w zbiorniku HYDROZONE?

  Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących przetrzymywania wody w zbiorniku, niemniej istotne jest, aby jakość wody w zbiorniku nie pogarszała się (przy długim przetrzymywaniu zalecane jest odświeżane przetrzymywanej wody, np. przy zastosowaniu strumienicy napowietrzającej)

 • 12.  Czy w zbiorniku HYDROZONE można montować regulatory przepływu np. z boku zbiornika?

  Nie ma przeciwwskazań do montażu w zbiornikach HYDROZONE regulatorów przepływu, również z boku zbiornika. Istotne, aby montaż był zgody z instrukcją montażu opracowaną przez producenta regulatorów.

 • 13.  Ile powinno być minimum wolne przestrzeni między zwierciadłem wody a sklepieniem zbiornika?

  Zalecana projektowo minimalna odległość pomiędzy maksymalnym poziomem wody a sklepieniem zbiornika wynosi 10 cm.

 • 14.  Jaka jest minimalna średnica komina złazowego w celu eksploatacji takiego zbiornika?

  Minimalna średnica komina złazowego eksploatacyjnego wynosi 1000 mm (większa średnica jest wymagana nad separatorem lamelowym)

 • 15.  Z czego wynika min. odległość dna zbiornika do wód gruntowych? Dlaczego maksymalna wysokość wody w takim zbiorniku to 1 m?

  Odległość 1 m dna zbiornika od wód gruntowych jest wartością minimalną, obecne przepisy nie określają minimalnej odległości wprowadzenia wód do ziemi, przy czym zabronione jest wprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód podziemnych.

  Zalecana wysokość wody w zbiorniku (1 m) wynika z ograniczenia ciśnienia hydrostatycznego na złoże i ograniczenie jego kolmatacji.

 • 16.  Czy rozsączanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

  Wyloty służące do wprowadzania wód do ziemi (m.in. systemy rozsączające) są urządzeniami wodnymi zgodnie definicja Prawa Wodnego. Art. 389 Prawa Wodnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 • 17.  Co z wodą która jest w zbiorniku HYDROZONE a zbliża się deszcz? Należałoby ją wypompować? Czy jest do tego jakiś system do zarządzania?

  System Bumerang Smart pozwala na inteligentne sterowanie zbiornikami retencyjnymi na podstawie przyjętych algorytmów pracy. Algorytmy muszą być opracowane w oparciu o modelowanie hydrologiczne zlewni, wynikiem którego jest funkcja dopływu do zbiornika od opadu atmosferycznego Qdop = f(P) oraz w oparciu o funkcje odpływu ze zbiornika od poziomu wody w zbiorniku Qodp = f(H). Opisane funkcje pozwalają na określenie przy jakim opadzie i ile czasu przed rozpoczęciem opadu należy rozpocząć opróżnianie zbiornika. Zbiornik musi być wyposażony w zasuwę z napędem elektrycznym lub pompownie wody o znanej charakterystyce. Niezbędne jest również wyposażenie zbiornika retencyjnego w sondę poziomu (ultradźwiękową, radarową lub hydrostatyczną).

 • 18.  Czy stosując sam zbiornik retencyjny bez wbudowanych urządzeń podczyszczających, należy przy jego lokalizacji i zagłębieniu uwzględniać przemarzanie gruntu, czy zbiornik może znajdować się płycej?

  Zbiornik należy zabezpieczyć przed zamarzaniem zgromadzonej w nim wody, zarówno w rozwiązaniu zintegrowanym z urządzeniami podczyszczajacymi jak i bez nich.

 • 19.  Czy jest możliwe wykonanie zagłębienia na osady i ułożenie go ze spadkiem w stronę tego zagłębienia tak by stanowił osadnik i umożliwiał łatwe oczyszczanie osadów z zagłębienia?

  Standardowo dno zbiornika jest płaskie, niemniej można wykonać na budowie odpowiednie wyprofilowanie dna.

 • 20.  Czy w dnie zbiornika można wykonać otwory odpływowe? jeżeli tak to jakiej średnicy?

  Można wykonać otwory w dnie, standardowo wykonywane są otwory prostokątne. Rozmiar otworu w dużej mierze zależy od wymiarów elementu, w którym są wykonywane.

 • 21.  Jak zabezpieczyć zbiornik przed zamarzaniem wody?

  Zbiornik można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez odpowiednią warstwę gruntu na pokrywie lub stosowanie materiałów izolacyjnych, np. styropianu.

 • 22.  Czy możliwe jest ocieplanie od wewnątrz?

  Nie mieliśmy realizacji z ociepleniem od wewnątrz.

 • 23.  Czy jest możliwość zamontowania w zbiornikach retencyjnych materacy/koszy gabionowych wypełnionych odpowiednim kruszywem, np. dolomitem?

  Istnieje taka możliwość.

 • 24.  Czy zbiornik nadaje się do retencjonowania innych mediów niż wody opadowe i roztopowe, np. wód z akcji ppoż., albo solanki?

  Tak, jest możliwość retencjonowania  zbiornikach innych mediów. W przypadku mediów agresywnych należy określić klasę ekspozycji betonu bądź zabezpieczyć beton odpowiednią powłoką.

 • 25.  Co z ruchem ciężkim przy ociepleniu od zewnątrz?

  W przypadku ruchu pojazdów wystarczająca do ocieplenia jest warstwa gruntu i warstw jezdnych na pokrywie.

 • 26.  Czy zbiorniki HYDROZONE wymagają przelewu? Jak to jest realizowane?

  Zbiorniki mogą być wyposażone w przelew awaryjny (otwór na poziome maksymalnego poziomu wody wyposażony w element przelewowy). Możliwość stosowania przelewu zazwyczaj wynika z warunków technicznych gestora sieci.

 • 27.  Czy zbiorniki HYDROZONE można zabudować pod posadzką garażu lub wewnątrz pomieszczeń budynku – np pod rampami zjazdowymi lub w garażach podziemnych?

  Tak, zbiorniki HYDROZONE można zamontować pod rampami zjazdowymi lub w garażach podziemnych. Należy pamiętać, że elementy zbiornika są elementami wielkogabarytowymi, do montażu których potrzeby jest dźwig odpowiedniej nośności i dostęp w celu montażu takich elementów.

 • 28.  Czy można zintegrować Bumerang z BMS? Czy są gotowe algorytmy? Czy użytkownik/projektant może sam ustalić algorytm korzystania ze zbiornika?

  Jest możliwość zintegrowania systemu Bumerang Smart z BMS, jednak każdorazowo należy indywidualnie ustalić sposób komunikacji pomiędzy dwoma systemami. Algorytmy pozwalające na autonomiczną pracę systemu, w zakresie szczegółowym, należy opracowywać indywidualnie dla każdego układu obiektów od siebie zależnych – daje to gwarancję bezpieczeństwa i zapewnia optymalną pracę.

  Projektant w konsultacji z Ecol-Unicon może zdefiniować algorytmy korzystania ze zbiornika – służymy wsparciem w tym zakresie.  

 • 29.  Co ze zbiornikiem HYDROZONE zimą?

  W okresie zimowym instalację nawadniania zielni oraz fontannę należy wyłączyć z użytkowania, co jest równoznaczne z opróżnieniem wszystkich przewodów rozprowadzających wodę.  

 • 30.  Co dzieje się z wodą z fontanny zbiornika HYDROZONE?

  W przypadku zbiornika HYDROZONE przy zakładzie produkcyjnym Ecol-Unicon w Gdańsku woda z fontanny zawracana jest do pompowni, z której jest pompowana ponownie do zbiornika retencyjnego. Fontanna pozwala na ciągłe odświeżanie wody, dzięki czemu nie emituje nieprzyjemnych zapachów.

 • 31.  Czy zbiornik retencyjny zasilany jest wodą tylko z dachów też jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne, a nadmiar wody odprowadzany będzie do gruntu?

  W przypadku zbiornika HYDROZONE przy zakładzie produkcyjnym Ecol-Unicon w Gdańsku woda deszczowa pochodzi jedynie z dachów. Jeśli woda odprowadzana jest do gruntu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

 • 32.  Czy zbiornik retencyjny bez urządzeń podczyszczających może zostać wykorzystany jako zbiornik odkryty?

  Tak, można zastosować zbiorniki HYDROZONE jako zbiorniki otwarte, niemniej nie dopuszcza się zamarzania wody w takim zbiorniku

 • 33.  Co należy zrobić aby woda w zbiorniku ppoż. nie zagniwała?

  Można zastosować urządzenia napowietrzające, np. strumienicę.

Oczyszczalnie ścieków – na co zwracać uwagę przy doborze?

 • 1.  Czy między osadnikiem wstępnym a reaktorem biologicznym i między reaktorem a osadnikiem wtórnym jest wymagany spadek na przewodzie kanalizacyjnym ?

  Przepływ pomiędzy kolejnymi komorami technologicznymi oczyszczalni ścieków BIOFIT odbywa się grawitacyjnie, zatem przepływ wymuszany jest poprzez spowodowanie różnicy wysokości zwierciadła ścieków w kolejnych komorach, uzyskuję się to dzięki zastosowaniu spadków pomiędzy wylotem komory pierwszej a wlotem komory kolejnej. Przy odległości 0,5 m (minimalna odległość) pomiędzy kolejnymi komorami stosujemy spadek 1 cm.

 • 2.  Jak wygląda eksploatacja oczyszczalni? Czy często należy usuwać osady z osadnika wstępnego ?

  Wszystkie kontrole i czynności serwisowe są opisane w harmonogramie czynności serwisowych (przekazywany na etapie zamówienia), które dzielą się na przeglądy bieżące (średnio 1 raz na 2 tygodnie), przeglądy miesięczne i kwartalne. W okresie gwarancyjnym wymagane jest dokonywanie 3 przeglądów serwisowych w roku, realizowanych przez Ecol-Unicon lub autoryzowany Serwis Ecol-Unicon.

  Dodatkowo eksploatator zobowiązany jest do zlecania poboru próbek oraz wykonania badań fizykochemicznych składu ścieku oczyszczonego i surowego do Akredytowanego Laboratorium  zgodnie z Pozwoleniem Wodnoprawnym wydanym na wprowadzenie ścieku oczyszczonego do środowiska. Standardowo objętość magazynowania osadu jest zaprojektowana tak, żeby wywóz osadów nie był wymagany częściej niż 4 razy w roku – poziom osadu w osadnikach należy monitorować w czasie wykonywania bieżących przeglądów. Zaleca się zastosowanie instalacji alarmowych EU-AL O do ciągłego monitorowania poziomu osadu.

 • 3.  Jak często należy wymieniać kostki w reaktorze biologicznym?

  Wymiana kostek stanowiących wypełnienie złoża biologicznego nie jest wymagana w przypadku właściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków BIOFIT. Konieczność czyszczenia lub wymiany wypełnienia złoża biologicznego może zachodzić w przypadku zaniedbań w eksploatacji – najczęstszym powodem zanieczyszczenia wypełnienia złoża biologicznego jest nieopróżnianie osadników wstępnych, w takich przypadkach części stałe mogą przedostać się do reaktora biologicznego i spowodować ich zanieczyszczenie, które powoduje nierównomierne rozprowadzenie powietrza w objętości ścieków reaktora biologicznego, skutkiem końcowym może być nie uzyskiwanie wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni.

 • 4.  Czy w osadniku wstępnym (np. na przegrodzie PEHD) zatrzymywane są skratki, jakieś lżejsze zanieczyszczenia pływające – nie opadające na dno, itp.. Czy przed całym układem trzeba projektować jakieś dodatkowe elementy zatrzymujące takie zanieczyszczenia – kraty, kosze na skratki?

  W oczyszczalniach BIOFIT standardowo nie są stosowane dodatkowe urządzenia służące do wstępnego oczyszczania mechanicznego ścieków surowych. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadnikach wstępnych, gdzie wykorzystywane są zjawiska sedymentacji i flotacji dzięki zastosowaniu odpowiednich objętości tych komór. Zarówno otwory lub rury łączące dwie komory osadnika wstępnego jak i zasyfonowany odpływ z drugiej komory osadnika wstępnego powodują, że w komorach osadnika zatrzymywane są również cząstki stałe i tłuszcze o mniejszej gęstości niż ścieki. Na indywidualne zapytanie Klienta możliwe jest zastosowanie dodatkowych urządzeń do oczyszczania mechanicznego, takich jak kraty i sita.

 • 5.  Jaką dodatkową aparaturę pomiarową można zainstalować w oczyszczalniach BIOFIT? W jaki sposób można optymalizować pracę oczyszczalni?

  W oczyszczalniach BIOFIT opcjonalnie można zastosować: sondy poziomu osadu w osadnikach wstępnych, które informują o osiągnięciu maksymalnego poziomu osadu, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji oczyszczalni; sondy stężenia tlenu rozpuszczonego w reaktorach biologicznych, które pozwalają na optymalizację zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania ścieków (ścieki napowietrzane są jedynie w momencie osiągnięcia dolnej granicy stężenia tlenu niezbędnego do prawidłowego oczyszczania ścieków); przepływomierze na odpływie z oczyszczalni, które pozwalają na wyznaczenie objętości oczyszczonych ścieków. Na indywidualne zapytanie możliwe jest wyposażenie oczyszczalni w inne czujniki i sondy.

 • 6.  Jak jest zorganizowany dopływ powietrza do studni instalacyjnej i dmuchaw?

  Powietrze doprowadzane jest do studni instalacyjnej za pomocą kominków wentylacyjnych zamontowanych na pokrywie studni instalacyjnej.

 • 7.  Czy ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT można wprowadzać do gruntu i na jakich prawach?

  Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Odprowadzanie ścieków do środowiska wymaga uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego zgonie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

 • 8.  Czy można dodać stopień chemiczny do oczyszczalni BIOFIT?

  Tak, w przypadku, gdy konieczne jest usuwanie fosforu można dodatkowo zastosować stopień chemiczny.

 • 9.  Dlaczego dodatkowo za osadnikiem wstępnym projektuje się zbiornik retencyjny (MOP) ?

  Oczyszczalnie ścieków stosowane przy obiektach drogowych typu MOP są każdorazowo indywidualnie projektowane, objętość osadników wstępnych jest dobierana w taki sposób, aby zapewnić prawidłową pracę również w przypadku odbioru ścieków z punktów zrzutu ścieków z autokarów i kamperów. Reaktor biologiczny jest elementem wymagającym optymalnego doboru, dlatego prawidłową pracę osiąga się poprzez wyrównanie dużych nierównomierności dzięki zastosowaniu zbiorników retencyjnych z podnośnikiem mamutowym.

 • 10.  Jaką metodą przeprowadza się obliczenia oczyszczalni czy jest to ATV A281?

  Norma ATV A281 odnosi się do oczyszczalni opartych na technologii złóż biologicznych zraszanych i obrotowych, oczyszczalnie ścieków BIOFIT wykorzystują złoża biologiczne stale zanurzone. Dobór i wymiarowanie oczyszczalni ścieków BIOFIT jest zbieżne z ogólnymi postanowieniami normy, jednak szczegółowe zasady wymiarowania oczyszczalni wynikają z know-how producenta, które wynika z prowadzonych badań i zdobytego doświadczenia, potwierdzonego wieloma skutecznymi realizacjami.  

 • 11.  Dobór na podstawie wiarygodnych danych dotyczy istniejących obiektów?

  Przedstawione w prezentacji źródła danych odnoszą się do projektów oczyszczalni ścieków pochodzących z istniejących obiektów. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla nowych obiektów należy korzystać ze źródeł literaturowych i danych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla obiektów nietypowych należy sprawdzić więcej niż jedno źródło danych.

 • 12.  Czy również jest możliwość stosowania zbiorników z polimerobetonu?

  Tak, jest możliwość zastosowania zbiorników z polimerobetonu, jednak stosowane studnie zbudowane z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki Φ1000 – Φ1200) oraz posiadające Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0291 (Φ1500 – Φ3000) z powodzeniem sprawdzają się w obiektach oczyszczalni ścieków BIOFIT.

 • 13.  Czy wprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

  Tak, przy odprowadzaniu ścieków o objętości większej niż 5 m3/d - zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

 • 14.  Jaka jest odległość posadowienia oczyszczalni ścieków od budynków ?

  Usytuowanie oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami prawa należy do obowiązku projektantów branży sanitarnej, my jako producent nie określamy tych wymagań i nie odpowiadamy za ich usytuowanie w terenie. Znajomość ustawy Prawo Budowlane i wszystkich rozporządzeń z nim powiązanych należy do obowiązku uprawnionego projektanta. Z mojej strony mogę przesłać jedynie stosowne rozporządzenie, które stanowi źródło informacji odnośnie prawidłowego usytuowania obiektów oczyszczalni ścieków wraz z wycinkami dotyczącymi oczyszczalni. Nie jest to pełen zakres wiedzy w tym temacie, każdorazowo należy rozpatrzyć wszystkie zapisy rozporządzenia i norm w nim powołanych.