Tłocznie – smart design – nowoczesne sposoby transportu ścieków

 • 1.  Wymiana wkładu węglowego w kominku rurowym

  Jak często trzeba wymieniać wkład węglowy w antyodorowym kominku rurowym ?

  Zgodnie z Harmonogramem Czynności Serwisowych stanowiącym załącznik Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wkład węglowy w antyodorowym kominku rurowym należy kontrolować średnio raz na kwartał.

  Wymiany wkładu na nowy należy dokonać, gdy stwierdzony zostanie brak efektywności procesu neutralizacji. Węgiel aktywny ma ograniczone możliwości adsorpcyjne, zatem w pewnym momencie proces neutralizacji zostanie zatrzymany i na zewnątrz obiektu będą przedostawać się nieprzyjemne zapachy – gdy stężenie H2S przekroczy 2ppm wówczas należy wymienić wkład na nowy.

  Okres efektywnej pracy urządzenia uzależniony jest od stężenia związków chemicznych usuwanych z powietrza nad ściekami

   

 • 2.  Czy istnieje możliwość wymiany pojedynczo pompy w trakcie działającej tłoczni? 

  Istnieje możliwość odcięcia części układu hydraulicznego (tymczasowego wyłączenia go z pracy), zatem tak, jest taka możliwość. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w momencie uruchomienia drugiej pompy, dopływ ścieków do tłoczni nie jest możliwy tak długo, jak ta pompa będzie pracować. Spowoduje to chwilowe podpiętrzenie ścieków w kanalizacji grawitacyjnej przed tłocznią. W małych tłoczniach ETS nie powinno to zaburzyć funkcjonowania układu kanalizacyjnego, natomiast przy większych natężeniach dopływu, a zatem i większych tłoczniach ESS, może to stanowić pewien problem, trzeba zatem mieć to na uwadze, decydując się na przystąpienie do wymiany pompy w trakcie pracy obiektu. Co do zasady jednak istnieje taka możliwość.

   

 • 3.  Co z separacją w przypadku zadziałania przelewu awaryjnego?

  Przelew awaryjny w tłoczniach działa mechanicznie, tzn. w momencie podpiętrzenia ścieków na dopływie do poziomu, na którym zamontowana jest krata przelewu awaryjnego, część ścieków zacznie się przelewać przez tą kratę bezpośrednio do modułu retencyjnego. Krata zapewnia separację skrawek w ściekach przedostających się do modułu tą drogą. Znaczna część ścieków będzie jednak w dalszym ciągu przepływać przez cały układ hydrauliczny tłoczni, a proces separacji w separatorach będzie miał miejsce.

 • 4.  Czy tłocznia posiada jakąś instalację sprzężonego powietrza, czy trzeba powietrze zabezpieczyć we własnym zakresie np. z sieci zakładu ?

  W niektórych tłoczniach, o wydajnościach powyżej 50m3/h, stosowana jest instalacja pneumatyczna i system by-pass, których dobór projektowy oraz dostawa są po stronie Ecol-Unicon. Nie ma konieczności dostarczania powietrza z sieci zewnętrznej.

 • 5.  Do czego służy by-pass?

  Głównym zadaniem systemu by-pass jest zwiększenie przepustowości układu hydraulicznego tłoczni za separatorem części stałych, natomiast z uwagi na lokalizację oraz konstrukcję by-passu pełni on pośrednio również funkcję wzruszania ewentualnych cząstek sedymentujących zgromadzonych na dnie modułu (rura by-passowa jest wyprowadzona w kierunku dna modułu).

 • 6.  Jak radzi sobie tłocznia jeśli w ścieku jest duża zawartość włóknin?

  Większość elementów włóknistych zatrzymywana jest wraz z innymi skratkami na klapach cedzących separatora, natomiast te, które przedostaną się dalej nie stanowią większego zagrożenia dla pompy z uwagi na ich mniejszą ilość oraz rodzaj wirników pomp stosowanych w tłoczniach Ecol-Unicon, które doskonale radzą sobie z obecnością długich części włóknistych w ściekach.

 • 7.  Dlaczego w tłoczniach ESS separatory są wewnątrz zbiornika retencyjnego? Jest to problem w eksploatacji.

  Separatory w tłoczni ESS znajdują się wewnątrz zbiornika retencyjnego ze względu na ich gabaryty, co przyczynia się do ograniczenia powierzchni zabudowy obiektu w planie. Zlokalizowanie ich na zewnątrz modułu mogłoby spowodować konieczność zwiększenia średnicy korpusu (komory suchej) tłoczni. Eksploatacyjnie lokalizacja separatorów wewnątrz modułu nie powinna stanowić problemu, ponieważ na co dzień nie ma konieczności inspekcji separatorów, z uwagi na charakter ich pracy (bezobsługowy, automatyczny), natomiast cykliczne przeglądy serwisowe można swobodnie wykonać poprzez duże włazy rewizyjne zlokalizowane nad separatorami w górnej części modułu retencyjnego.

 • 8.  Jak często trzeba czyścić separator w tłoczniach?

  Separatory części stałych w tłoczniach nie wymagają bieżącej obsługi, w tym czyszczenia. Separator oczyszcza się automatycznie w każdym cyklu pracy tłoczni.

 • 9.  Czy klapa cedząca może się zablokować w sytuacji gdy cząstek stałych będzie bardzo dużo np. duża ilość nierozpuszczonych ręczników papierowych? Co w sytuacji zbyt dużej ilości dużych cząstek stałych?

  Klapa cedząca jest elementem elastycznym, nie posiada żadnych zawiasów i elementów mechanicznych, które mogłyby spowodować zablokowanie klapy w jakimś konkretnym położeniu. Układ hydrauliczny natomiast nie powinien ulec zapchaniu nawet w przypadku dużej ilości części stałych w ściekach, ponieważ po uruchomieniu pompa tłoczy ścieki pod takim ciśnieniem, które umożliwia wypłukanie wszystkich zakumulowanych w trakcie fazy napływowej skratek i przepompowanie ich wraz ze ściekami do rurociągu tłocznego.

 • 10.  Czy jest jakiś system ostrzegania przy zapełnieniu separatora? I przy okazji innych elementów?

  W trakcie normalnej pracy tłoczni nie dochodzi do przepełniania separatora, ponieważ z uwagi na zasadę działania tłoczni oraz konstrukcję separatora, jest on elementem pracującym bezobsługowo, samooczyszczającym się w trakcie każdego cyklu pracy urządzenia (1 cykl – faza napełniania + faza tłoczenia).

  W tłoczni poza główną sondą poziomu znajdują się jednak dwa alarmowe czujniki poziomu, które zabezpieczają układ w stanach awaryjnych. Gdy tłocznia współpracuje z systemem monitoringu, np. Bumerang Smart, pojawia się informacja, że pompa została uruchomiona przez czujnik alarmowy, co daje użytkownikowi sygnał, że należy skontrolować pracę tłoczni.

 • 11.  Czy przy poziomie awaryjnym załączają się wszystkie 3 pompy?

  W przedstawionej tłoczni 3-pompowej w Głownie (sprawdź szczegóły) zastosowano układ pracy naprzemiennej, co oznacza, że wydajność jednej pompy jest równa maksymalnej wydajności całej tłoczni. Nie ma potrzeby uruchamiania 3 pomp jednocześnie. W przypadku zwiększonego natężenia dopływu, względem projektowanego, pompa będzie pracować dłużej oraz będzie częściej się włączać. Ilość pomp w tym przypadku wynika z konieczności zagwarantowania prawidłowej pracy tak istotnego obiektu infrastruktury kanalizacyjnej miasta nawet w przypadku ewentualnej awarii jednej z pomp.

 • 12.  Czy po zapełnieniu zbiornika i zaczęciu działania pomp, napływ ścieków jest wstrzymany?

  Nie, napływ ścieków do tłoczni nie jest wstrzymany w momencie uruchomienia pompy. Pompy w tłoczni pracują w układzie naprzemiennym, zatem gdy jedna pompa pracuje, napływ ścieków do modułu retencyjnego odbywa się przez część hydrauliczną drugiej pompy.

Zagospodarowanie wód opadowych – jak dobrać właściwie zbiornik retencyjny?

 • 1.  Jaką metodę wymiarowania zbiornika retencyjnego stosuje się dla zlewni większych od 200 ha? Czy w kalkulatorze można dobrać zbiornik dla zlewni o max. powierzchni 200 ha?

  Dla zlewni większych od 200 ha zaleca się metodę opartą o modelowanie hydrodynamiczne. W kalkulatorze nie można dobrać zbiornika dla zlewni o powierzchni większej niż 200 ha, jednakże w fazie projektowej można taką zlewnię podzielić na mniejsze zlewnie i dobrać dla każdej z nich osobny zbiornik.

 • 2.  Czy kalkulator z doborem zbiornika retencyjnego na stronie Ecol-Unicon bezpłatnie umożliwia dostęp do danych z programu PANDa??

  Kalkulator bazuje na danych z Pandy, ale bezpośrednio nie pokazuje tych natężeń. W przypadku, gdy potrzebne są dane z Pandy zachęcamy do kontaktu z firmą Retencjapl celem ich zakupu.

 • 3.  Czy można wykorzystać obliczenie pojemności zbiornika przy pomocy programu do doboru zbiornika rurowego?

  Kalkulator do obliczania pojemności zbiornika umożliwia obliczenie niezbędnej objętości retencyjnej oraz dobór zbiornika retencyjnego w oparciu o produkty Ecol-Unicon. Dobrany zbiornik retencyjny w oparciu o obliczoną niezbędną objętość retencyjną może być mieć inny kształt niż zbiorniki produkcji Ecol-Unicon.

 • 4.  Czy możliwe jest wykonanie na budowie otworów dopływowych, odpływowych w dowolnym miejscu przez wiercenie diamentowymi koronami, czy trzeba uzgadniać ich przybliżona lokalizacje ze względu na pręty zbrojeniowe ścian zbiornika?

  Dla zapewnienia parametrów konstrukcyjnych zbiornika standardowo nie jest możliwe wykonywanie otworów na budowie. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne, można indywidualnie przystosować zbiornik do wykonywania otworów na budowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Producentem.

 • 5.  Czy zbiorniki HYDROZONE można dostosować do zbiorników tzw. wielokomorowych – przelewowych?

  Tak, zbiorniki Hydrozone można wykonać jako zbiorniki wielokomorowe-przelewowe

 • 6.  Czy gdzieś w sieci można znaleźć wytyczne DWA -A 117?

  Wytyczne DWA-A 117 można zakupić online m.in. u ich wydawcy (www.dwa.de)

 • 7.  Czy kalkulator pozwala też na dobór urządzeń podczyszczających w dobranym zbiorniku?

  W najbliższym czasie będzie udostępniona możliwość doboru zbiornika zintegrowanego z układem podczyszczającym.

 • 8.  Czy kalkulator uwzględnia wody gruntowe oraz wypór?

  Na chwilę obecną kalkulator nie ma takiej funkcjonalności.

 • 9.  Jak często należy czyścić separator lamelowy?

  Separatory należy czyścić co najmniej 2 razy w roku co wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra GMiŻŚ z 12 lipca 2019. W przypadku zlewni mocno zanieczyszczonych może być potrzeba częstszego czyszczenia urządzeń podczyszczajacych

 • 10.  Jaki koszt uzyskania danych z PANDa?

  W celu uzyskania danych z PANDy zachęcamy do kontaktu z firmą Retencjapl

 • 11.  Przez jaki okres czasu może być przetrzymywana woda w zbiorniku HYDROZONE?

  Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących przetrzymywania wody w zbiorniku, niemniej istotne jest, aby jakość wody w zbiorniku nie pogarszała się (przy długim przetrzymywaniu zalecane jest odświeżane przetrzymywanej wody, np. przy zastosowaniu strumienicy napowietrzającej)

 • 12.  Czy w zbiorniku HYDROZONE można montować regulatory przepływu np. z boku zbiornika?

  Nie ma przeciwwskazań do montażu w zbiornikach HYDROZONE regulatorów przepływu, również z boku zbiornika. Istotne, aby montaż był zgody z instrukcją montażu opracowaną przez producenta regulatorów.

 • 13.  Ile powinno być minimum wolne przestrzeni między zwierciadłem wody a sklepieniem zbiornika?

  Zalecana projektowo minimalna odległość pomiędzy maksymalnym poziomem wody a sklepieniem zbiornika wynosi 10 cm.

 • 14.  Jaka jest minimalna średnica komina złazowego w celu eksploatacji takiego zbiornika?

  Minimalna średnica komina złazowego eksploatacyjnego wynosi 1000 mm (większa średnica jest wymagana nad separatorem lamelowym)

 • 15.  Z czego wynika min. odległość dna zbiornika do wód gruntowych? Dlaczego maksymalna wysokość wody w takim zbiorniku to 1 m?

  Odległość 1 m dna zbiornika od wód gruntowych jest wartością minimalną, obecne przepisy nie określają minimalnej odległości wprowadzenia wód do ziemi, przy czym zabronione jest wprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód podziemnych.

  Zalecana wysokość wody w zbiorniku (1 m) wynika z ograniczenia ciśnienia hydrostatycznego na złoże i ograniczenie jego kolmatacji.

 • 16.  Czy rozsączanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

  Wyloty służące do wprowadzania wód do ziemi (m.in. systemy rozsączające) są urządzeniami wodnymi zgodnie definicja Prawa Wodnego. Art. 389 Prawa Wodnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 • 17.  Co z wodą która jest w zbiorniku HYDROZONE a zbliża się deszcz? Należałoby ją wypompować? Czy jest do tego jakiś system do zarządzania?

  System Bumerang Smart pozwala na inteligentne sterowanie zbiornikami retencyjnymi na podstawie przyjętych algorytmów pracy. Algorytmy muszą być opracowane w oparciu o modelowanie hydrologiczne zlewni, wynikiem którego jest funkcja dopływu do zbiornika od opadu atmosferycznego Qdop = f(P) oraz w oparciu o funkcje odpływu ze zbiornika od poziomu wody w zbiorniku Qodp = f(H). Opisane funkcje pozwalają na określenie przy jakim opadzie i ile czasu przed rozpoczęciem opadu należy rozpocząć opróżnianie zbiornika. Zbiornik musi być wyposażony w zasuwę z napędem elektrycznym lub pompownie wody o znanej charakterystyce. Niezbędne jest również wyposażenie zbiornika retencyjnego w sondę poziomu (ultradźwiękową, radarową lub hydrostatyczną).

 • 18.  Czy stosując sam zbiornik retencyjny bez wbudowanych urządzeń podczyszczających, należy przy jego lokalizacji i zagłębieniu uwzględniać przemarzanie gruntu, czy zbiornik może znajdować się płycej?

  Zbiornik należy zabezpieczyć przed zamarzaniem zgromadzonej w nim wody, zarówno w rozwiązaniu zintegrowanym z urządzeniami podczyszczajacymi jak i bez nich.

 • 19.  Czy jest możliwe wykonanie zagłębienia na osady i ułożenie go ze spadkiem w stronę tego zagłębienia tak by stanowił osadnik i umożliwiał łatwe oczyszczanie osadów z zagłębienia?

  Standardowo dno zbiornika jest płaskie, niemniej można wykonać na budowie odpowiednie wyprofilowanie dna.

 • 20.  Czy w dnie zbiornika można wykonać otwory odpływowe? jeżeli tak to jakiej średnicy?

  Można wykonać otwory w dnie, standardowo wykonywane są otwory prostokątne. Rozmiar otworu w dużej mierze zależy od wymiarów elementu, w którym są wykonywane.

 • 21.  Jak zabezpieczyć zbiornik przed zamarzaniem wody?

  Zbiornik można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez odpowiednią warstwę gruntu na pokrywie lub stosowanie materiałów izolacyjnych, np. styropianu.

 • 22.  Czy możliwe jest ocieplanie od wewnątrz?

  Nie mieliśmy realizacji z ociepleniem od wewnątrz.

 • 23.  Czy jest możliwość zamontowania w zbiornikach retencyjnych materacy/koszy gabionowych wypełnionych odpowiednim kruszywem, np. dolomitem?

  Istnieje taka możliwość.

 • 24.  Czy zbiornik nadaje się do retencjonowania innych mediów niż wody opadowe i roztopowe, np. wód z akcji ppoż., albo solanki?

  Tak, jest możliwość retencjonowania  zbiornikach innych mediów. W przypadku mediów agresywnych należy określić klasę ekspozycji betonu bądź zabezpieczyć beton odpowiednią powłoką.

 • 25.  Co z ruchem ciężkim przy ociepleniu od zewnątrz?

  W przypadku ruchu pojazdów wystarczająca do ocieplenia jest warstwa gruntu i warstw jezdnych na pokrywie.

 • 26.  Czy zbiorniki HYDROZONE wymagają przelewu? Jak to jest realizowane?

  Zbiorniki mogą być wyposażone w przelew awaryjny (otwór na poziome maksymalnego poziomu wody wyposażony w element przelewowy). Możliwość stosowania przelewu zazwyczaj wynika z warunków technicznych gestora sieci.

 • 27.  Czy zbiorniki HYDROZONE można zabudować pod posadzką garażu lub wewnątrz pomieszczeń budynku – np pod rampami zjazdowymi lub w garażach podziemnych?

  Tak, zbiorniki HYDROZONE można zamontować pod rampami zjazdowymi lub w garażach podziemnych. Należy pamiętać, że elementy zbiornika są elementami wielkogabarytowymi, do montażu których potrzeby jest dźwig odpowiedniej nośności i dostęp w celu montażu takich elementów.

 • 28.  Czy można zintegrować Bumerang z BMS? Czy są gotowe algorytmy? Czy użytkownik/projektant może sam ustalić algorytm korzystania ze zbiornika?

  Jest możliwość zintegrowania systemu Bumerang Smart z BMS, jednak każdorazowo należy indywidualnie ustalić sposób komunikacji pomiędzy dwoma systemami. Algorytmy pozwalające na autonomiczną pracę systemu, w zakresie szczegółowym, należy opracowywać indywidualnie dla każdego układu obiektów od siebie zależnych – daje to gwarancję bezpieczeństwa i zapewnia optymalną pracę.

  Projektant w konsultacji z Ecol-Unicon może zdefiniować algorytmy korzystania ze zbiornika – służymy wsparciem w tym zakresie.  

 • 29.  Co ze zbiornikiem HYDROZONE zimą?

  W okresie zimowym instalację nawadniania zielni oraz fontannę należy wyłączyć z użytkowania, co jest równoznaczne z opróżnieniem wszystkich przewodów rozprowadzających wodę.  

 • 30.  Co dzieje się z wodą z fontanny zbiornika HYDROZONE?

  W przypadku zbiornika HYDROZONE przy zakładzie produkcyjnym Ecol-Unicon w Gdańsku woda z fontanny zawracana jest do pompowni, z której jest pompowana ponownie do zbiornika retencyjnego. Fontanna pozwala na ciągłe odświeżanie wody, dzięki czemu nie emituje nieprzyjemnych zapachów.

 • 31.  Czy zbiornik retencyjny zasilany jest wodą tylko z dachów też jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne, a nadmiar wody odprowadzany będzie do gruntu?

  W przypadku zbiornika HYDROZONE przy zakładzie produkcyjnym Ecol-Unicon w Gdańsku woda deszczowa pochodzi jedynie z dachów. Jeśli woda odprowadzana jest do gruntu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

 • 32.  Czy zbiornik retencyjny bez urządzeń podczyszczających może zostać wykorzystany jako zbiornik odkryty?

  Tak, można zastosować zbiorniki HYDROZONE jako zbiorniki otwarte, niemniej nie dopuszcza się zamarzania wody w takim zbiorniku

 • 33.  Co należy zrobić aby woda w zbiorniku ppoż. nie zagniwała?

  Można zastosować urządzenia napowietrzające, np. strumienicę.

Oczyszczalnie ścieków – na co zwracać uwagę przy doborze?

 • 1.  Czy między osadnikiem wstępnym a reaktorem biologicznym i między reaktorem a osadnikiem wtórnym jest wymagany spadek na przewodzie kanalizacyjnym ?

  Przepływ pomiędzy kolejnymi komorami technologicznymi oczyszczalni ścieków BIOFIT odbywa się grawitacyjnie, zatem przepływ wymuszany jest poprzez spowodowanie różnicy wysokości zwierciadła ścieków w kolejnych komorach, uzyskuję się to dzięki zastosowaniu spadków pomiędzy wylotem komory pierwszej a wlotem komory kolejnej. Przy odległości 0,5 m (minimalna odległość) pomiędzy kolejnymi komorami stosujemy spadek 1 cm.

 • 2.  Jak wygląda eksploatacja oczyszczalni? Czy często należy usuwać osady z osadnika wstępnego ?

  Wszystkie kontrole i czynności serwisowe są opisane w harmonogramie czynności serwisowych (przekazywany na etapie zamówienia), które dzielą się na przeglądy bieżące (średnio 1 raz na 2 tygodnie), przeglądy miesięczne i kwartalne. W okresie gwarancyjnym wymagane jest dokonywanie 3 przeglądów serwisowych w roku, realizowanych przez Ecol-Unicon lub autoryzowany Serwis Ecol-Unicon.

  Dodatkowo eksploatator zobowiązany jest do zlecania poboru próbek oraz wykonania badań fizykochemicznych składu ścieku oczyszczonego i surowego do Akredytowanego Laboratorium  zgodnie z Pozwoleniem Wodnoprawnym wydanym na wprowadzenie ścieku oczyszczonego do środowiska. Standardowo objętość magazynowania osadu jest zaprojektowana tak, żeby wywóz osadów nie był wymagany częściej niż 4 razy w roku – poziom osadu w osadnikach należy monitorować w czasie wykonywania bieżących przeglądów. Zaleca się zastosowanie instalacji alarmowych EU-AL O do ciągłego monitorowania poziomu osadu.

 • 3.  Jak często należy wymieniać kostki w reaktorze biologicznym?

  Wymiana kostek stanowiących wypełnienie złoża biologicznego nie jest wymagana w przypadku właściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków BIOFIT. Konieczność czyszczenia lub wymiany wypełnienia złoża biologicznego może zachodzić w przypadku zaniedbań w eksploatacji – najczęstszym powodem zanieczyszczenia wypełnienia złoża biologicznego jest nieopróżnianie osadników wstępnych, w takich przypadkach części stałe mogą przedostać się do reaktora biologicznego i spowodować ich zanieczyszczenie, które powoduje nierównomierne rozprowadzenie powietrza w objętości ścieków reaktora biologicznego, skutkiem końcowym może być nie uzyskiwanie wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni.

 • 4.  Czy w osadniku wstępnym (np. na przegrodzie PEHD) zatrzymywane są skratki, jakieś lżejsze zanieczyszczenia pływające – nie opadające na dno, itp.. Czy przed całym układem trzeba projektować jakieś dodatkowe elementy zatrzymujące takie zanieczyszczenia – kraty, kosze na skratki?

  W oczyszczalniach BIOFIT standardowo nie są stosowane dodatkowe urządzenia służące do wstępnego oczyszczania mechanicznego ścieków surowych. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadnikach wstępnych, gdzie wykorzystywane są zjawiska sedymentacji i flotacji dzięki zastosowaniu odpowiednich objętości tych komór. Zarówno otwory lub rury łączące dwie komory osadnika wstępnego jak i zasyfonowany odpływ z drugiej komory osadnika wstępnego powodują, że w komorach osadnika zatrzymywane są również cząstki stałe i tłuszcze o mniejszej gęstości niż ścieki. Na indywidualne zapytanie Klienta możliwe jest zastosowanie dodatkowych urządzeń do oczyszczania mechanicznego, takich jak kraty i sita.

 • 5.  Jaką dodatkową aparaturę pomiarową można zainstalować w oczyszczalniach BIOFIT? W jaki sposób można optymalizować pracę oczyszczalni?

  W oczyszczalniach BIOFIT opcjonalnie można zastosować: sondy poziomu osadu w osadnikach wstępnych, które informują o osiągnięciu maksymalnego poziomu osadu, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji oczyszczalni; sondy stężenia tlenu rozpuszczonego w reaktorach biologicznych, które pozwalają na optymalizację zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania ścieków (ścieki napowietrzane są jedynie w momencie osiągnięcia dolnej granicy stężenia tlenu niezbędnego do prawidłowego oczyszczania ścieków); przepływomierze na odpływie z oczyszczalni, które pozwalają na wyznaczenie objętości oczyszczonych ścieków. Na indywidualne zapytanie możliwe jest wyposażenie oczyszczalni w inne czujniki i sondy.

 • 6.  Jak jest zorganizowany dopływ powietrza do studni instalacyjnej i dmuchaw?

  Powietrze doprowadzane jest do studni instalacyjnej za pomocą kominków wentylacyjnych zamontowanych na pokrywie studni instalacyjnej.

 • 7.  Czy ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT można wprowadzać do gruntu i na jakich prawach?

  Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Odprowadzanie ścieków do środowiska wymaga uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego zgonie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

 • 8.  Czy można dodać stopień chemiczny do oczyszczalni BIOFIT?

  Tak, w przypadku, gdy konieczne jest usuwanie fosforu można dodatkowo zastosować stopień chemiczny.

 • 9.  Dlaczego dodatkowo za osadnikiem wstępnym projektuje się zbiornik retencyjny (MOP) ?

  Oczyszczalnie ścieków stosowane przy obiektach drogowych typu MOP są każdorazowo indywidualnie projektowane, objętość osadników wstępnych jest dobierana w taki sposób, aby zapewnić prawidłową pracę również w przypadku odbioru ścieków z punktów zrzutu ścieków z autokarów i kamperów. Reaktor biologiczny jest elementem wymagającym optymalnego doboru, dlatego prawidłową pracę osiąga się poprzez wyrównanie dużych nierównomierności dzięki zastosowaniu zbiorników retencyjnych z podnośnikiem mamutowym.

 • 10.  Jaką metodą przeprowadza się obliczenia oczyszczalni czy jest to ATV A281?

  Norma ATV A281 odnosi się do oczyszczalni opartych na technologii złóż biologicznych zraszanych i obrotowych, oczyszczalnie ścieków BIOFIT wykorzystują złoża biologiczne stale zanurzone. Dobór i wymiarowanie oczyszczalni ścieków BIOFIT jest zbieżne z ogólnymi postanowieniami normy, jednak szczegółowe zasady wymiarowania oczyszczalni wynikają z know-how producenta, które wynika z prowadzonych badań i zdobytego doświadczenia, potwierdzonego wieloma skutecznymi realizacjami.  

 • 11.  Dobór na podstawie wiarygodnych danych dotyczy istniejących obiektów?

  Przedstawione w prezentacji źródła danych odnoszą się do projektów oczyszczalni ścieków pochodzących z istniejących obiektów. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla nowych obiektów należy korzystać ze źródeł literaturowych i danych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla obiektów nietypowych należy sprawdzić więcej niż jedno źródło danych.

 • 12.  Czy również jest możliwość stosowania zbiorników z polimerobetonu?

  Tak, jest możliwość zastosowania zbiorników z polimerobetonu, jednak stosowane studnie zbudowane z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki Φ1000 – Φ1200) oraz posiadające Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0291 (Φ1500 – Φ3000) z powodzeniem sprawdzają się w obiektach oczyszczalni ścieków BIOFIT.

 • 13.  Czy wprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

  Tak, przy odprowadzaniu ścieków o objętości większej niż 5 m3/d – zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

 • 14.  Jaka jest odległość posadowienia oczyszczalni ścieków od budynków ?

  Usytuowanie oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami prawa należy do obowiązku projektantów branży sanitarnej, my jako producent nie określamy tych wymagań i nie odpowiadamy za ich usytuowanie w terenie. Znajomość ustawy Prawo Budowlane i wszystkich rozporządzeń z nim powiązanych należy do obowiązku uprawnionego projektanta. Z mojej strony mogę przesłać jedynie stosowne rozporządzenie, które stanowi źródło informacji odnośnie prawidłowego usytuowania obiektów oczyszczalni ścieków wraz z wycinkami dotyczącymi oczyszczalni. Nie jest to pełen zakres wiedzy w tym temacie, każdorazowo należy rozpatrzyć wszystkie zapisy rozporządzenia i norm w nim powołanych.

   

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego - wersja 2.0

 • 1.  Czym różni się dotychczasowy kalkulator doboru zbiorników, dostępny na stronie Ecol-Unicon od nowej wersji kalkulatora 2.0?

  Kalkulator doboru zbiorników 2.0 to przede wszystkim nowe funkcjonalności i więcej możliwości dla użytkownika. Nowa wersja kalkulatora pozwala nie tylko dobrać pojemność retencyjną zbiornika, ale także wyposażyć go w funkcję podczyszczania wody opadowej i wykorzystania jej na zdefiniowane cele, czyli dobór zbiornika HYDROZONE Benefit.

  Ponadto w nowej wersji kalkulatora zaktualizowane zostały dane lokalnego modelu natężeń deszczów miarodajnych modelu PANDa (dane z okresu 30 lat dla rozdzielczości przestrzennej 5 x 5 km).

  Dodatkowo kalkulator został zintegrowany z portalem WaterFolder, co pozwoli na szybki dostęp również do innych narzędzi doborowych.

 • 2.  Czy w moim panelu będą dostępne moje historyczne dobory?

  Tak, w zakładce ‘Twoje dobory’ będą dostępne również dobory wykonywane na pierwszej wersji kalkulatora.

 • 3.  Czy kalkulator jest dostępny do pobrania czy jest online?

  Kalkulator dostępny jest online na stronie www.waterfolder.com. Jego użycie jest bezpłatne i nie wymaga pobierania żadnego oprogramowania

 • 4.  Czy kalkulator podaje wielkość natężenia deszczu przyjętego do obliczeń?

  Kalkulator używa tej danej w swoich wyliczeniach, ale nie podaje tej wartości. W przypadku danych Panda można dokonać zakupu tych danych na stronie atlaspanda.pl

 • 5.  Czy aby skorzystać z kalkulatora doboru wymagany jest zakup danych PANDa?

  Nie, w kalkulatorze dane PANDa są wykorzystywane dla Państwa bezpłatnie, czyli sam dostęp do kalkulatora i korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne.

 • 6.  W jakich przypadkach wskazać wysoki współczynnik ryzyka na etapie doboru zbiornika?

  Współczynnik ryzyka należy interpretować jako wielkość ryzyka, jaką chcemy podjąć. Jeżeli chcemy zaryzykować i nie przewymiarowywać zbiornika to podejmujemy wysokie ryzyko, że zbiornik może wylać. W takiej sytuacji należy zaznaczyć „wysoki współczynnik ryzyka”. Dla przykładu zbiornik

  znajduje się na terenach, gdzie wylanie nie stwarza zagrożenia dla infrastruktury (np. daleko od obiektów, które mogły by ulec zniszczeniu po wylaniu zbiornika).

  W odwrotnym przypadku, na przykład gdy budujemy zbiornik przy hali produkcyjnej i ewentualne zalanie niesie ze sobą duże straty materialne, zniszczenie mienia czy przestój produkcji to wiadomo że inwestor nie chce podejmować tego ryzyka, chce zminimalizować tak żeby produkcja była bezpieczna, czyli ryzyko, które chce podjąć jest małe – w takim przypadku przyjmujemy niski stopień ryzyka.

 • 7.  Czy dodatkową pojemność na podlewanie kalkulator dobiera na podstawie obszaru do podlewania?

  Kalkulator dobiera na dwa sposoby: raz na podstawie powierzchni do podlewania czyli wpisujemy powierzchnie którą chcemy podlewać i kalkulator sam dobiera niezbędną objętość wody która jest potrzebna, aby ten obszar podlewać. Możemy też dodatkowo określić pojemność, jeżeli chcemy podjechać wozem pobrać tą wodę i na przykład wykorzystać ją do podlewania drzew rosnących wzdłuż ulicy. Oczywiście można korzystać z dwóch funkcjonalności jednocześnie.

 • 8.  Czy dobór systemu podczyszczającego uwzględnia zarówno pojemność osadnika jaki i jego powierzchnię?

  Tak, uwzględnia zarówno pojemność jak i powierzchnię osadnika, niemniej jest dobierany przede wszystkim na skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Układ podczyszczający jest objęty Krajową Oceną Techniczną, która określa parametry pracy tego urządzenia – jego efektywności w zależności od przepływu. Nie ma konieczności indywidualnie dobierać powierzchni i pojemności – to są dane wynikowe zgodne z KOT. Dobierany jest tu osadnik wirowy, którego skuteczność usuwania zanieczyszczeń zawiesin jest zdecydowanie większa niż w osadnikach o przepływie poziomym.

 • 9.  Czy w kalkulatorze jest możliwa edycja zapisanych doborów, czy trzeba dane wpisywać od nowa jeśli zmieni się jakiś parametr?

  Oczywiście jest możliwość edycji zapisanych doborów – poprzez wejście w dobory już wykonane i użycie przycisku „Przelicz dobór”.

 • 10.  Czy w pojemności ppoż. można uwzględnić jakoś warstwę lodu wymaganą normą przy małym przykryciu zbiornika?

  Te zbiornik nie zakładają że woda w zbiorniku będzie zamarzała. Jeżeli zbiornik jest umiejscowiony w strefie przemarzania, to należy ten taki zbiornik ocieplić.

  Pojemność ppoż. jest zawsze liczona od dna zbiornika czyli ta część zbiornika musi być zawsze napełniona i z tej wody może korzystać tylko Państwowa Straż Pożarna. Nie dopuszcza się, aby ta część zbiornika była opróżnienia czy to przez układ pompowy czy to regulator, więc nawet jeżeli warstwa lodu na powierzchni się wytworzy to i tak wody na cele ppoż. będzie zapewniona, tym bardziej że będzie najgłębiej czyli poniżej strefy przymarzania.

 • 11.  Czy możliwym jest wygenerowanie bezpośrednio z programu plików DWG?

  W tym momencie nie ma jeszcze takiej możliwości. Jeżeli potrzebujecie Państwo doboru z plikami DWG prosimy o wysłanie zapytania, które trafi do doradcy techniczno-handlowego i on takie rysunki może indywidualnie dosłać Państwu.

 • 12.  Czy można usunąć stare dobory?

  Niechciane dobory można ukryć, można pokazać tylko dobory zaznaczone jako „ulubione” lub filtrować dobory po dacie lub typie dobieranego obiektu. Możliwe jest również sortowanie każdej z kolumn w wynikach doborów.

 • 13.  Co w przypadku, gdy jednostkowy odpływ dławiony jest mniejszy od 2?

  W przypadku zbiorników, które są poza zakresem od 2 do 240, należy tak jak jest w wskazówce albo podzielić zlewnie na mniejsze obszary (gdy wartość jednostkowego odpływu dławionego jest <2 dm³/(s·ha)), albo rozważyć, czy rzeczywiście jest konieczność zabudowy zbiornika retencyjnego (gdy wartość jednostkowego odpływu dławionego jest >240 dm³/(s·ha)).

 • 14.  We wcześniejszej wersji doborowej dostępnej program wyświetlał wartości deszczu miarodajnego (l/s/ha) w zależności od przyjmowanej metody obliczeń. W tej wersji programu tego nie ma. W jaki sposób poprawnie określić wartość odpływu ze zbiornika nie znając q miarodajnego (l/s/ha) jeśli mamy przeprowadzić obliczenia przyjmując spływ z terenu jak dla terenów zielonych?

  Jeżeli są potrzebne dane natężeń deszczów miarodajnych, to można je indywidualnie wykupić na platformie atlaspanda.pl

 • 15.  Jak zakładać czas przepływu przez kanał?

  Czas przepływu rzez kanał należy obliczać poprzez analizę długości poszczególnych nitek kanału oraz prędkości przepływu przez nie. Prawidłowe określenie czasu przepływu przez kanał jest istotne ze względu na późniejsze wykorzystanie tej wartości do określenia maksymalnego przepływu ze zlewni przy doborze układu podczyszczającego (MMN – Metodą Maksymalnych Natężeń).

 • 16.  Czy kalkulator sprawdza się dla domów jednorodzinnych o powierzchni dachu ok 150 m2

  Dobór zbiorników dla tak małych zlewni nie jest objęty tym kalkulatorem, gdyż najmniejsze dobierane zbiorniki mają Kilkadziesiąt metrów sześciennych, a dla tak małej zlewni wystarczające są zbiorniki o pojemności paru metrów sześciennych. Oczywiście obliczeniowa objętość zbiornika podawana w kalkulatorze może być użyta do doboru zbiornika – takie zbiorniki można dobrać indywidualnie w ecol-shop (www.ecol-shop.pl).

 • 17.  Czy można dobrać zbiornik bezodpływowy?

  Ten kalkulator nie umożliwia doboru zbiorników bezodpływowych – odpływ ze zbiornika nie może być zerowy.

 • 18.  Czy dla dobranego zbiornika program pokazuje jego parametry (długość, szerokość, wysokość) i czy jest możliwa modyfikacja tych parametrów przy zachowaniu jego pojemności?

  Tak, program pokazuje parametry zbiornika i sugeruje dobrane zbiorniki. Kalkulator pokazuje parametry tego zbiornika i z tych dostępnych zbiorników można taki właściwy zbiornik najbardziej pasujący do naszego obszaru naszej inwestycji dobrać. Korzystając z funkcjonalności kalkulatora można zmienić napełnienie zbiornika i wybrać zbiornik o odpowiedniej długości i szerokości bądź układ kilku zbiorników w układzie równoległym.

 • 19.  Jak wyliczyć pojemność w przypadku powierzchni zredukowanych większych niż 200 ha?

  Jeżeli mamy powierzchnię zredukowaną większą niż 200 hektarów to albo stosujemy modelowanie hydrodynamiczne, albo dzielimy zlewnię na mniejsze zlewnie i na każdej zlewni stosujemy zbiornik obliczony według metody DWA 117.

 • 20.  Jakie minimalne przykrycie zbiornika retencyjnego jest wymagane?

  Minimalne przykrycie wynika przede wszystkim z warunków lokalnych i od tego, czy jest zlokalizowany w terenie najazdowym czy w terenie nienajazdowym. Minimalne przykrycie zbiornika wynika nie tyle z wymagań samego zbiornika co z uwarunkowań lokalnych .

 • 21.  Jak zachowa się separator ropopochodnych w przypadku zalania?

  Technologia, która jest stosowana w tych zbiornikach czyli separacja w separatorach lamelowych umożliwia pracę w warunkach okresowego podtapiania. Jeżeli jest to tylko okresowe podtopienie,to zanieczyszczenia (w tym ropopochodne) zgromadzone w tym zbiorniku są zatrzymywane w separatorze i nie ma możliwości ich wydostania się z separatora.

 • 22.  Czy Zbiornik retencyjny z objętością na cele ppoż. spełnia zapisy normy PN-B-02857 ( przeciw pożarowe zbiorniki wodne) w zakresie czasu napełnienia, np./ czas nie dłuższy niż 48h, jakie mają Państwo rekomendacje w tym zakresie?

  Wymagania tej normy określają, że po opróżnieniu zbiornika musi być ponownie napełniony w odpowiednim czasie. Jeżeli napełnienie wodą opadową nie zapewnia uzupełnienia zbiornika w wymaganym to należy zastosować dodatkowe zasilanie np. wodą wodociągową.

 • 23.  Czy współczynnik ryzyka jest określony w % przewymiarowania – jak to wygląda?

  Tak, dla niskiego współczynnika ryzyka obliczeniowa objętość zbiornika zostaje zwiększona o 20%, dla średniego – o 15%, dla wysokiego – o 10%.

 • 24.  Jaka jest maksymalna standardowa szerokość Państwa zbiornika? Czy są większe niż moduły o szerokości 8,0m?

  Na dzień dzisiejszy kalkulator dobiera zbiorniki w 3 szerokościach wewnętrznych: 4,6m, 6m i 8m. W przypadku konieczności zastosowania zbiorników szerszych niż 8m zaleca się stosowanie dwóch zbiorników w układzie równoległym.

 • 25.  W Opolu nie dopuszcza się odprowadzania wody ze zbiornika wcześniej niż po pół godzinie od ustania deszczu. Czy można takie założenia uwzględnić w tym programie?

  W tym przypadku wskazane żeby zastosować system zarządzania Bumerang Smart, który np. otworzy zasuwę na odpływie po pół godzinie od założonego momentu lub też uruchomi pompownię na odpływie, która odprowadzi tę wodę po odpowiednim czasie.

 • 26.  Czy i na jakim etapie doboru można sprawdzić posadowienie przy wysokim poziomie wód gruntowych i wypór zbiornika? Kto powinien to przeliczyć?

  Odnośnie warunków gruntowych ze względu na mnogość zmiennych przy takim doborze, nie jest to objęte doborem w kalkulatorze. Jeżeli jest potrzebne przeliczenie, to prosimy o indywidualny kontakt z doradcą handlowo-technicznym.

 • 27.  Czy jest możliwość zadania odpływu zbiornika jako % wartości dopływu?

  Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma.

 • 28.  Jakie jest maksymalne przykrycie takiego zbiornika retencyjnego?

  Zgodnie z Krajową Oceną Techniczną wydaną dla tych zbiorników, maksymalne posadowienie jest na 10 metrach ppt, więc przykrycie maksymalne 8 metrów – w takim zbiorniku stosowane są wówczas odpowiednie podpory które dodatkowo przenoszą obciążenie od pokryw.

 • 29.  Ile dni w roku na podlewanie zakłada kalkulator?

  Kalkulator zakłada magazynowanie wody przez cały rok – objętość wody na podlewanie jest gromadzona poniżej odpływu, czyli to jest taka objętość, którą mamy na wody do podlewania dostępną cały czas. Oczywiście w okresie jesienno-zimowym czy wczesno wiosennym nie korzystamy z tej funkcji podlewania, ale cały czas ta woda będzie tam utrzymywana i uzupełniania w czasie opadów.

 • 30.  Jaką maksymalną pojemność zbiornika można dobrać na podstawie kalkulatora doboru zbiornika 2.0?

  Maksymalna objętość zbiorników dobieranych w kalkulatorze wynosi ok. 7000 m³

 • 31.  Czy wykorzystywaliście Państwo zbiorniki HYDROZONE na kanalizacji ogólnospławnej?

  Z kanalizacją ogólnospławną jest troszeczkę inna sytuacja, same zbiorniki mogą być wykorzystywane, niemniej sposób ich przeliczenia i funkcjonalności są inne, niż w przypadku retencji wód opadowych. W celu doboru zbiorników na kanalizację ogólnospławną prosimy o kontakt z firmą Ecol-Unicon.

 • 32.  Czy jeśli stosujemy taki zbiornik jako zbiornik na wodę pitną i montujemy w nim układ z lampą dezynfekującą UV zapewniającą dodatkowo przepływ w takim zbiorniku to czy trzeba okresowo czyścić taki zbiornik?

  Zbiorniki dobierane w kalkulatorze są przeznaczone na wody opadowe. . W celu doboru zbiorników na wodę pitną prosimy o kontakt z firmą Ecol-Unicon.

 • 33.  Czy wóz asenizacyjny może najechać jedną osią nad konstrukcję zbiornika mając 3,30m naziomu?

  Na zbiornik może najeżdżać wóz asenizacyjny – należy zamieścić taką informację w dokumentacji projektowej.

 • 34.  Czy jest możliwość podania szacunkowego kosztu 1 m3 zagospodarowania wody opadowej z uwzględnieniem kosztu wykonania, eksploatacji zbiornika oraz wykorzystania wody opadowej?

  W celu wyceny zbiornika prosimy o kontakt z firmą Ecol-Unicon.

 • 35.  Czy na zasilenie zbiornika p.poż. wodą deszczową wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

  Nie, gdyż w zbiorniku zatrzymujemy wody a nie odprowadzamy ich do środowiska.

 • 36.  Jakie jest minimalne przykrycie zbiornika np. na cele pożarowe ? Czy wystarczy położenie zbiornika w strefie poniżej przemarzania z przykryciem np. 1,0-1,2m ?

  W celu zabezpieczenia zbiornika przed przemarzaniem należy zapewnić odpowiednią izolację termiczną, czy to w postaci warstwy gruntu, czy też izolacji np. styrodurem.

 • 37.  Czy w przypadku zastosowania Państwa zbiornika otrzymam kompletny projekt konstrukcyjny jako wkładkę do PB?

  Zbiorniki modułowe dobierane w kalkulatorze są to wyroby budowlane czyli nie wymagany jest projekt konstrukcyjny – tak jak każdy inny wyrób budowlany zbiornik posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające. Jedyne co jest potrzebne to określenie posadowienia w zależności od warunków gruntowo-wodnych oraz określenie zabezpieczenia przeciwwyporowego. Takie informacje nie są dostarczane w wynikach doboru z kalkulatora.

Oczyszczalnie ścieków BIOFIT - fakty i mity

 • 1.  Czy technologia przepływu grawitacyjnego się sprawdza?

  Firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. dostarczyła wiele oczyszczalni ścieków BIOFIT na obiekty drogowe typu MOP, w których zastosowano zbiorniki retencyjne z podnośnikami mamutowymi, które służą do wyrównania nierównomierności dopływu co eliminuje ryzyko wypłukania błony biologicznej z wypełnienia złoża biologicznego, nawet w przypadku wystąpienia zrzutu ścieków z autokarów lub samochodów typu camper.

  Dla przepływów generowanych przez podnośnik mamutowy wyrównujący przepływ nie pojawia się problem wypłukiwania złoża, co zostało potwierdzone na wielu obiektach. Historycznie występowały problemy z wypłukiwaniem błony, jednak oczyszczalnie nie posiadały zbiornika retencyjnego w ciągu technologicznym. Usprawnienie w postaci zastosowania zbiornika retencyjnego wyeliminowało ten problem.
  Technologia stale zanurzonego złoża biologicznego napowietrzanego za pomocą dyfuzorów znajdujących się pod złożem jest technologią powszechnie stosowaną i wykorzystywaną przez wielu producentów – wymagane jest uzyskanie wszystkich parametrów zgodnie z dokumentacją projektową.

 • 2.  Ile trwa budowa oczyszczalni i czy w trakcie jej budowy może być wykorzystywany zbiornik bezodpływowy?

  Czas trwania budowy zależy w dużym stopniu od wykonawcy, który będzie od nas zamawiał oczyszczalnię. Otóż korpusy dostarczane są w pierwszej kolejności, za ich posadowienie i wykonanie połączeń międzyobiektowych odpowiada wykonawca, w momencie w którym wykonawca zgłosi gotowość do montażu wyposażenia przyjeżdża serwis Ecol-Unicon i dokonuje montażu wyposażenia. Jeśli nie pojawią się żadne problemy wynikające z niewłaściwego montażu korpusów oczyszczalni to montaż nie powinien zająć więcej niż 1 tydzień. Przed zamontowaniem wyposażenia niezalecane jest żeby komory oczyszczalni stanowiły zbiornik bezodpływowy, ponieważ przed rozpoczęciem prac montażowych wymagane będzie staranne wyczyszczenie zbiorników i przygotowanie do montażu wyposażenia – wiążę się to z dodatkowymi kosztami i może powodować trudności przy montażu wyposażenia. Za zagospodarowanie ścieków w czasie budowy oczyszczalni odpowiada wykonawca.
  Zapotrzebowanie na prąd i wodę w czasie budowy oczyszczalni powinno być określone przez wykonawcę, ponieważ większość prac ciężkich jest w jego zakresie. Montaż wyposażenia wymaga zasilania do elektronarzędzi i dostęp do niewielkiej ilości wody (ze względu na konieczność przygotowania np. zaprawy – jeśli będzie wymagane). Jeśli w trakcie rozruchu hydromechanicznego ścieki nie będą dopływały jeszcze do oczyszczalni (a wygląda na to że już będą) to konieczne będzie zalanie wszystkich korpusów wodą.

 • 3.  Jaka jest skuteczność oczyszczania neutralizatorów pasywnych ze złożem z węgla aktywnego?

  Skuteczność usuwania odorów przez neutralizatory uzależniona jest od stężenia filtrowanych związków chemicznych w ściekach oraz warunków pracy filtrów antyodorowych tj. wilgotności i temperatury.  Kominki antyodorowe z wypełnieniem z węgla aktywowanego posiadają wysoką skuteczność adsorpcji siarkowodoru.

  Kontrola skuteczności pracy wkładów neutralizatorów antyodorowych prowadzona jest na bieżąco przez użytkownika oczyszczalni ścieków, dodatkowo raz na kwartał zgodnie z DTR użytkownik dokonuje oceny stanu wkładu z węglem aktywnym i w przypadku uszkodzeń mechanicznych wkładu dokonuje jego wymiany. Dodatkowo zgodnie z harmonogramem czynności serwisowych BIOFIT trzy razy w roku serwis Ecol-Unicon w ramach przeglądu stanu technicznego oczyszczalni dokonuje oceny stanu technicznego i sprawności funkcjonowania wentylacji w tym stanu sprawności wkładów antyodorowych.

 • 4.  Czy w związku z zastosowaniem neutralizatorów pasywnych nie przewiduje się powstawania odpadów?

  Konstrukcja kominków antyodorowych KF-110 zapewniają odporność na długotrwały kontakt z substancjami agresywnymi występującymi w instalacjach oczyszczania ścieków. Dodatkowo zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają prostą wymianę wkładu filtracyjnego bez potrzeby zakupu nowego kominka, co obniża koszty eksploatacyjne oraz zmniejsza ilość powstających odpadów.  Średni czas pracy złoża filtracyjnego, w zależności od panujących warunków, wynosi od 2 do 4 lat. Zużyte złoże zwęgla aktywnego stanowi odpad o kodzie 06 13 02 – „Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)”, który podlega zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • 5.  Czy ścieki z myjni samochodowej mogą być oczyszczane w oczyszczalni BIOFIT?

  Niestety ścieki z myjni stanowią ścieki przemysłowe, oczyszczalnia ścieków BIOFIT jest przystosowana do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych lub komunalnych o składzie zbliżonym do ścieków bytowo-gospodarczych. Jeśli chcemy odprowadzić mieszaninę ścieków przemysłowych i ścieków bytowo-gospodarczych (czyli ścieki komunalne) to musimy znać ich skład, żeby ocenić czy jest on zbliżony do składu ścieków bytowo-gospodarczych.

  W przypadku odprowadzania ścieków z myjni do publicznej sieci kanalizacji sanitarnej nie ma to tak dużego znaczenia, ponieważ ilość ścieków bytowo-gospodarczych znacząco przewyższa ilość ścieków przemysłowych. W przypadku lokalnej oczyszczalni ścieków ma to jednak duże znaczenie, ponieważ ilość tych ścieków w stosunku do ilości pozostałych ścieków jest duża i należy sprawdzić skład jakościowy mieszaniny, w tym przypadku ścieki z myjni stanowią 70 % całkowitego przepływy ścieków.

  W celu weryfikacji czy te ścieki można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej czy też nie, potrzebujemy skład jakościowy i dane na temat rzeczywistej ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. 

 • 6.  Czy ścieki pochodzące z myjni samochodowej powinny być traktowane jako ścieki przemysłowe? Co zawierają?

  W myjni stosowany jest szereg środków powierzchniowo czynnych tj. anionowe, kationowe, niejonowe, substancje zwiększające rozpuszczalność, inhibitory, barwniki i aromaty. Większość tych substancji sklasyfikowana jest jako niebezpieczne dla organizmów żywych i środowiska wodnego. Są to związki powierzchniowo czynne, które stanowią zagrożenie dla fauny i flory wodnej, ich rozkład powoduje deficyt zawartości tlenu w środowisku wodnym oraz powstawanie piany. Ścieki takie charakteryzują się wysokim wskaźnikiem ChZT i są ściekami, które powodują zaburzenia w pracy biologicznej oczyszczalni ścieków. 

  Ścieki ze względu na wysoki poziom ChZT i domieszkę substancji chemicznych mogą również mieć niski stopień podatności na rozkład biologiczny. Stopień ten wyrażany jest stosunkiem zawartości ChZT do BZT5, dla ścieków które poddaje się biologicznym metodom oczyszczania wartość tego wskaźnika powinna być mniejsza bądź równa 2,0.  

  Ścieki powstałe w myjni samochodowej mieszczą się w definicji ścieków przemysłowych, bowiem nie stanowią ścieków bytowych, ani również nie są wodami opadowymi. Ponadto powstają w wyniku prowadzonej przez zakład działalności usługowej. Ścieki z myjni często wymagają podczyszczenia/neutralizacji i usunięcia niekorzystnych substancji przed skierowaniem ich do biologicznej oczyszczalni ścieków.  

 • 7.  Jak wygląda praca złoża biologicznego przy małym napływie ścieków?

  Mikroorganizmy prowadzące procesy rozkładu związków organicznych wbudowują substancje organiczne w swoją biomasę oraz pozyskują energię z rozkładu związków zawartych w ściekach. Nadmiar biomasy, która przyrasta na powierzchni złoża biologicznego w wyniku rozwoju mikroorganizmów, odrywa się od wypełnienia i usuwany jest w osadniku wtórnym.  Przy optymalnych warunkach i dużej ilości dostępnych związków organicznych proces rozkładu przebiega szybciej i przyrost biomasy jest większy. Kiedy warunki pracy mikroorganizmów się pogarszają tj. w układzie jest mniejsza ilość związków organicznych (np. z powodu zmniejszonego przepływu ścieków) mikroorganizmy błony biologicznej dostosowują swój metabolizm do ilości dostępnych składników pokarmowych oraz wykorzystują do procesów życiowych energię zgormadzoną wewnątrz swoich komórek. W tych warunkach również przyrost nowej biomasy jest niższy.  Przy ponownym, zwiększonym dopływie związków organicznych szybkość procesu i przyrost biomasy ponownie wzrasta. Mikroorganizmy w naturalny sposób dopasowują swoje procesy metaboliczne do warunków zewnętrznych.

  Efekt oczyszczania biologicznego przy zmniejszonych napływach do oczyszczalni nie ulega pogorszeniu. Zastosowana technologia złoża zanurzonego jest odporna na wahania natężenia przepływu i zmienną jakość ścieków.

 • 8.  Czy zatory to wina nieprawidłowej pracy osadników wstępnych czy zła eksploatacja?

  Jeśli chodzi o eksploatację osadników wstępnych i ich czyszczenie na obiektach typu MOP należy zwrócić szczególną uwagę na sposób czyszczenia zbiorników.

  Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku i zawiesin  w celu zapewniania prawidłowej pracy części biologicznej oczyszczalni. Wszelkie osady wydzielone w osadnikach muszą być regularnie i prawidłowo usuwane z komory. Prawidłowe czyszczenie osadnika obejmuje usunięcie z niego nie tylko ścieków/części płynnej zanieczyszczeń ale również dokładne usunięcie zalegających osadów z dna zbiornika. W przypadku usuwania podczas czyszczenia tylko części mokrej, pozostałe na dnie zbiornika osady ulegają większemu zagęszczeniu a ich ilość stale przyrasta. Po kilku nieprawidłowych czyszczeniach taka warstwa stałych zanieczyszczeń może zajmować dużą część powierzchni przepływowej osadnika, pogarszając efekt oczyszczania mechanicznego i zbijając się w masę trudną do usunięcia. Aby nie dopuścić do takich sytuacji należy każdorazowo podczas czyszczenia osadnika dopilnować żeby usunięto z niego nie tylko frakcję płynną ale również wszystkie zalegająca na jego dnie osady i zanieczyszczenia.

  Dodatkowo należy jednak pamiętać, że do systemów kanalizacji sanitarnej nie powinny trafiać zanieczyszczenia stałe, środki higieniczne, papier do rąk itp. W toaletach i punktach sanitarnych należy stosować materiały higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe itp.) o niskiej gramaturze, które łatwo rozpuszczają się w ściekach, nie powodując zatorów w przewodach kanalizacji sanitarnej. Na rynku dostępne są materiały higieniczne np. ręczniki papierowe, łatworozpuszczalne o niskiej gramaturze, wyprodukowane z celulozy bez dodatków włókien i powłok syntetycznych, przeznaczone do użytku w miejscach gdzie zachodzi ryzyko wyrzucania ręczników do toalet zamiast do kosza na śmieci.  W obiektach takich należy również zadbać o dostępność dużej ilości koszy na śmieci w miejscach gdzie istniej ryzyko wyrzucania do kanalizacji przedmiotów niewłaściwych.

  Zwiększanie świadomości użytkowników, w postaci informacji umieszczanych w toaletach i punktach sanitarnych również może pomóc rozwiązać problem. Wiele zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych udostępnia na swoich stronach internetowych infografiki dotyczące prawidłowego korzystania z toalet, które można umieścić w punktach sanitarnych aby zwiększać wiedzę i popularyzować prawidłowe zachowania użytkowników.