• Opis
 • Do pobrania
 • Zapytanie

Zbiorniki EU-TCM to nowoczesne, prefabrykowane zbiorniki żelbetowe, które stanowią jeden z niezbędnych elementów efektywnego zarządzania wodą w Twoim projekcie. Dzięki ich wszechstronności, mogą być stosowane jako zbiorniki retencyjne  HYDROZONE, jako zbiorniki przeciwpożarowe oraz zbiorniki bezodpływowe. Wykonane z wysokiej jakości betonu konstrukcyjnego, gwarantują trwałość i niezawodność. Wybierając zbiorniki EU-TCM, inwestujesz w bezpieczeństwo, oszczędność i ekologiczne rozwiązania dla Twojego projektu.

Najważniejsze informacje dotyczące zbiorników TCM:

 • Możliwość montażu w wersji pionowej i poziomej;
 • Elementy o jednej szerokości wewnętrznej 6m;
 • Objętość maksymalna jednego elementu wynosi 36,5 m3;
 • Zastosowane materiały spełniają przepisy dot. wyrobów budowlanych.

Zbiorniki żelbetowe TCM

Zalety zbiorników TCM:

 • Efektywne zarządzanie wodą: zbiorniki TCM w połączeniu z systemem zarządzania Bumerang Smart skutecznie kontrolują przepływ wody opadowej,
 • Ochrona przed skutkami ekstremalnych warunków pogodowych: zbiorniki zapewniają ochronę przed powodziami w miejskich obszarach,
 • Zintegrowane rozwiązania: połączenie z urządzeniami podczyszczającymi zapewnia doprowadzenie stanu jakości wody do parametrów wymaganych w przepisach krajowych w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534),
 • Zmniejszenie obciążenia infrastruktury: zbiorniki redukują ryzyko przeciążeń w systemach kanalizacyjnych,
 • Elastyczność w planowaniu przestrzennym: teren nad zbiornikiem może być wykorzystywany w różnorodny sposób,
 • Możliwość montażu w różnych warunkach obciążeń: zbiorniki są przystosowane do montażu w miejscach o dużym natężeniu ruchu,
 • Wsparcie w procesie projektowania: narzędzia i dokumentacja dostępne dla projektantów ułatwiają pracę i zapewniają zgodność z przepisami.

Gdzie stosować zbiorniki żelbetowe TCM?

Zbiorniki TCM, dzięki swojej wszechstronności i trwałości, znajdują zastosowanie w wielu obszarach infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Oto kilka kluczowych miejsc, w których można je wykorzystać:

 • Centra miast: pomagają w bezpiecznym odprowadzaniu nadmiaru wody deszczowej, zapobiegając powodziom;
 • Tereny najazdowe: dzięki betonowej konstrukcji zbiorniki są przystosowane do obciążenia pojazdami o masie całkowitej do 40t;
 • Obiekty przemysłowe: w połączeniu z systemem Bumerang Smart skutecznie kontrolują przepływ wody opadowej, redukując ryzyko przeciążeń w systemach kanalizacyjnych;
 • Jako element zbiorników HYDROZONE Benefit: zbiorniki TCM mogą być integralną częścią systemu HYDROZONE Benefit, zapewniając efektywne zarządzanie wodą opadową i jej podczyszczanie;

 

 

Budowa zbiorników żelbetowych TCM:

 • Materiał konstrukcyjny: głównym materiałem używanym do produkcji zbiorników TCM jest beton wysokiej jakości. Dzięki wysokiej odporności chemicznej betonu, spełniającej wymagania norm PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powłok wewnętrznych;
 • Modułowa konstrukcja: korpus zbiornika jest prefabrykowany i składa się z modułów żelbetowych. Modułowość zapewnia możliwość dostosowania zbiornika do warunków danej lokalizacji montażowej zbiornika. Dzięki temu proces wytwarzania jest uproszczony, a powtarzalność wykonania poszczególnych elementów minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych;
 • Szczelność: kluczowym aspektem zbiorników TCM jest ich szczelność. Dodatkowo, połączenia pomiędzy modułami są uszczelniane za pomocą uszczelek elastomerowych spełniających wymagania normy PN-EN 681-3 oraz połączeń śrubowych;
 • Ujednolicona szerokość zbiornika: dostępna jest jedna szerokość wewnętrzna. Szerokość jednego elementu to 6m;
 • Adaptacja do różnych warunków: zbiorniki żelbetowe TCM są przystosowane do różnych warunków montażu. W zależności od lokalizacji, mogą być montowane w terenach nieprzejazdowych lub najazdowych, z uwzględnieniem odpowiednich obciążeń.

Zbiorniki żelbetowe TCM

Parametry betonu:

 • klasa wytrzymałości (wg PN-EN 206+A1:2016): C35/45,
 • klasa ekspozycji (wg PN-EN 206+A1:2016): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3,
 • nasiąkliwość (wg PN-B-06250:1988): <5%,
 • stopień wodoprzepuszczalności (wg PN-B-06250:1988): W8,
 • stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988): F150,
 • stopień mrozoodporności w 2% NaCl (wg PN-B-06250:1988): F50,
 • wskaźnik w/c (wg PN-EN 206+A1:2016): ≤ 0,45,
 • zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

 

Dopuszczalne obciążenie zbiornika:

W zależności od lokalizacji posadowienia korpusu, dopuszczalne obciążenie zbiornika może wynosić:

Korpus zbiornika zlokalizowany w terenie nieprzejazdowym – zaprojektowano na obciążenia

stałe – ciężar zasypki gruntowej oraz na całkowite obciążenia zmienne (technologiczne) 5kN/m2.

 

Korpus zbiornika zlokalizowany w terenie najazdowym – zbiornik przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40t (Pojazd typu „K”, klasy C wg PN-85/S-10030).