W skład naszej oferty wchodzą następujące grupy produktowe:

  • Produkty deszczowe – wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne HYDROZONE, separatory substancji ropopochodnych ESL i ESK, osadniki poziome OS i osadniki wirowe EOW, oraz regulatory przepływu
  • Produkty pompowe – pompownie EPS i tłoczne ścieków ETS
  • Oczyszczalnie ścieków – komunalne i przemysłowe, oparte o efektywne technologie BIO (BIOFIT, BIOSBR, BIOFLOW).
  • Neutralizatory odorów
  • Produkty wspierające – modułowe prefabrykowane zbiorniki i studnie żelbetowe DZB, separatory tłuszczu EST, alarmy

Wszystkie produkty wspierane są przez inteligentny system sterowania i zarządzania Bumerang.